Στο Τραγανό Ηλείας νικούν την ανεργία με τη γεωργία

Στο Τραγανό Ηλείας νικούν την ανεργία με τη γεωργία
Τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης που έχει η περιοχή αποτελούν κίνητρο για τους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στον τόπο τους και να συνεχίσουν την αγροτική δραστηριότητα των γονιών τους. Τη δυναμική που έχει η περιοχή πιστοποιεί και η δραστηριοποίηση δύο ομάδων παραγωγών και η ύπαρξη δύο αγροτικών συλλόγων, ενώ μεμονωμένα δραστηριοποιούνται και αρκετά συσκευαστήρια τουρσιού, τα οποία απασχολούν ντόπιους και αλλοδαπούς.

Τον σκόπελο της ανεργίας φαίνεται πως νικούν στο Τραγανό Ηλείας, λόγω της σημαντικής ενασχόλησης των κατοίκων με τον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα.

Η γεωγραφική θέση της περιοχής, στις εύφορες κοιλάδες του Κάμπου της Ηλείας, δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για την παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ανάπτυξης, έχουν επιλέξει να παραμείνουν στον τόπο τους και πολλοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα των γονιών τους.

Τη δυναμική που έχει η περιοχή πιστοποιεί και η δραστηριοποίηση δύο ομάδων παραγωγών και η ύπαρξη δύο αγροτικών συλλόγων, ενώ μεμονωμένα δραστηριοποιούνται και αρκετά συσκευαστήρια τουρσιού, τα οποία απασχολούν ντόπιους και αλλοδαπούς.

Δυναμικές ομάδες παραγωγών

Η ανάγκη τυποποίησης και προώθησης των φρούτων και των λαχανικών της περιοχής οδήγησε στη δημιουργία της πολυδύναμης Ομάδας Παραγωγών ΑΣΟΠ «Ο Κάμπος». Η Ομάδα διαθέτει σύγχρονο συσκευαστήριο, ενώ οι εξαγωγές προϊόντων προς χώρες του εξωτερικού –την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Γερμανία και τη Σουηδία– αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο.

Η λειτουργία του συνεταιρισμού βοηθά και στην ανάπτυξη της περιοχής, αφού έχουν δημιουργηθεί αρκετές θέσεις εργασίας. Μάλιστα, βασική επιδίωξη αποτελεί η στήριξη των μελών της ομάδας παραγωγών, προκειμένου να παράγουν προϊόντα άριστης ποιότητας και να τα πωλούν σε καλές τιμές. Από το 2014, ο ΑΣΟΠ Κάμπου στα προϊόντα του συμπεριέλαβε και το ρόδι, το οποίο εξάγει φρέσκο με καλές προοπτικές.

Το 2003, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπεριδοειδών Τραγανού, ο οποίος έχει περί τα 300 μέλη-παραγωγούς εσπεριδοειδών.