Στοίχημα για τον Δήμο Κοζάνης τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά

Άρωμα και ποιότητα Κοζάνης στοχεύει να προσδώσει ο ομώνυμος δήμος στα καλλιεργούμενα στην περιοχή του αυτοφυή είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε με τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και σε συνεργασία με θεσμικούς φορείς, επιχειρηματίες και παραγωγούς, ο δήμος αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη και διαπίστευση σημαντικών καλλιεργούμενων και αυτοφυών ειδών της περιοχής, όπως ρίγανης, φασκόμηλου και σιδερίτη για καλλιέργεια και μεταποίηση, όσο και στην υποστήριξη των σχετικών δραστηριοτήτων.

«Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Δήμο Κοζάνης η δημιουργία ενός brand name αναφορικά με τον ποιοτικό χαρακτηρισμό των παραγόμενων προϊόντων ΑΦΦ της περιοχής, καθώς και την αξιοποίηση της τοπικής χλωρίδας και της απόκτησης, στο μέλλον, διαπιστευμένου πολλαπλασιαστικού υλικού, από γηγενές γενετικό υλικό», σημειώνει η αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης, Χρύσα Αθανασιάδου. Σύμφωνα με την ίδια, η περιοχή της Κοζάνης έχει πλούσια βιοποικιλότητα και σημαντική δραστηριότητα στην πρωτογενή παραγωγή και στη μεταποίησή τους.

«Ενώ στον νομό υπάρχουν παραγωγοί και ομάδες παραγωγών που καλλιεργούν διάφορα αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και αρκετά αποστακτήρια και οικοτεχνίες, ωστόσο, οι προσπάθειες αυτές δεν υποστηρίχτηκαν συστηματικά από την αντίστοιχη έρευνα και τεχνογνωσία. Θα πρέπει πλέον οι παραγωγοί οργανωμένα να καλλιεργούν ΑΦΦ, τα οποία θα δώσουν υπεραξία στην περιοχή και οι ίδιοι θα είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά», επισημαίνει.

Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν δράσεις, όπως χαρακτηρισμός του ποιοτικού προφίλ των παραπάνω ειδών και διατροφική σύσταση (ετικέτα) σε εμπορικά διακινούμενα είδη πειραματική καλλιέργεια στο Τμήμα Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών, για επιλογή υπέρτερων γενοτύπων, με στόχο την τυποποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού κ.ά.