Στρατηγικά Σχέδια: Τα δέκα κράτη-μέλη με τον υψηλότερο προϋπολογισμό για την καλή μεταχείριση των ζώων

Μειωμένο κόστος και μεγαλύτερα κέρδη για τους παραγωγούς, εξηγεί ο Γ. Βοϊτσεχόφσκι

Σημαντικά ποσά για την καλή μεταχείριση των ζώων αναμένεται να διαθέσουν κατά τη νέα προγραμματική περίοδο αρκετά κράτη-μέλη μέσω της νέας ΚΑΠ. Όπως αποκαλύπτει ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, δέκα είναι τα κράτη-μέλη, τα οποία έχουν φροντίσει μέσω των Στρατηγικών τους Σχεδίων να αφιερώσουν τα υψηλότερα κονδύλια για την ευζωία των ζώων.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πολωνία, η οποία προγραμματίζει να διαθέσει 1,6 δισ. ευρώ περίπου σε δράσεις και πρακτικές για την καλή μεταχείριση των ζώων. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση η Ρουμανία με 884 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση η Γερμανία με 490 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν η Φινλανδία (364 εκατ. ευρώ), η Αυστρία (342 εκατ. ευρώ), η Σλοβακία (193 εκατ. ευρώ), η Ιταλία (164 εκατ. ευρώ), η Λετονία (148 εκατ. ευρώ), η Ουγγαρία (143 εκατ. ευρώ) και η Σουηδία (75 εκατ. ευρώ).

Δράσεις

Συνολικά, πρόκειται να διατεθούν πάνω από 4 δισ. ευρώ σε πρακτικές μέσω των Οικολογικών Προγραμμάτων και μέσω δράσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, όλες με στόχο την καλή διαβίωση των ζώων. Μεταξύ των κύριων πρακτικών, που θα υιοθετηθούν από τα κράτη-μέλη, είναι επενδύσεις για βελτίωση του σταβλισμού, μεγαλύτερη πρόσβαση σε βοσκότοπους, αλλά και μεγαλύτερες περιόδους βόσκησης.

Σύμφωνα με τον Γ. Βοϊτσεχόφσκι, ήδη αρκετοί Ευρωπαίοι παραγωγοί εφαρμόζουν κάποια από τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, ενώ ο ίδιος ξεχωρίζει καινοτόμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε Αυστρία, Γερμανία και Ιταλία. «Με την υποστήριξη της ΚΑΠ και των καταναλωτών, οι δράσεις για την καλή διαβίωση των ζώων μπορούν να αποφέρουν πρόσθετα οφέλη για τους αγρότες», σημειώνει ο επίτροπος Γεωργίας.

Όπως λέει, τα οφέλη που θα προκύψουν είναι κυρίως οικονομικά: Μικρότερο κόστος παραγωγής (μειωμένα ιατρικά έξοδα και θνησιμότητα) και μεγαλύτερα κέρδη (ειδικά όταν συνδυάζονται με απευθείας πωλήσεις και με μικρές αλυσίδες εφοδιασμού).

«Στην ΕΕ έχουμε περίπου 143 εκατ. χοίρους, 77 εκατ. βοοειδή, 62 εκατ. πρόβατα και πολλά είδη πουλερικών και άλλων εκτρεφόμενων ζώων. Όλα είναι αισθανόμενα όντα, όλα προστατεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Οι φάρμες μας δεν είναι εργοστάσια και τα ζώα μας δεν είναι μηχανές», σημείωσε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων (4 Οκτωβρίου).