Σχέδια Βελτίωσης: Το ΥΠΑΑΤ και οι τράπεζες ξεκαθαρίζουν το τοπίο στη χορήγηση δανείων

Εντός του Μαρτίου ο «μηχανισμός διευκόλυνσης χορήγησης δανείων έναντι επιχορήγησης του ΠΑΑ»

Εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα σε σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δανειοδότηση για αγορά αγροτικού εξοπλισμού που περιλαμβάνεται σε φακέλους δικαιούχων επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», τόσο οι τράπεζες όσο και το ΥΠΑΑΤ εργάζονται πυρετωδώς, ώστε να προκύψουν νέα συμπληρωματικά εργαλεία χρηματοδότησης τα οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση ορισμένων προϋποθέσεων, θα βοηθήσουν την αγορά να «ξεκολλήσει».

Το πρώτο σημαντικό βήμα πρόκειται να γίνει μέσα στον μήνα, με απόφαση που αναμένεται να εκδώσει το ΥΠΑΑΤ. Όπως πληροφορήθηκε η «ΥΧ», η εν λόγω απόφαση αφορά κατ’ αρχάς τις περιπτώσεις των παραγωγών που διαθέτουν το μεγαλύτερο μέρος ή ολόκληρη την ιδία συμμετοχή και ενδιαφέρονται να λάβουν ένα τραπεζικό δάνειο με πιο ευνοϊκούς όρους.

Η «τραπεζική δικλείδα» φρέναρε τις εξελίξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντική παράμετρος που απασχόλησε τόσο τις τράπεζες όσο και το ΥΠΑΑΤ, είναι η θέσπιση μια νέας δικλείδας «ασφαλείας» για την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών από μερίδα αγροτών και συγκεκριμένα για να αποφευχθεί η πιθανότητα, αντί να «ρίξει» κάποιος δικαιούχος τα χρήματα στην υλοποίηση της επένδυσής του, να τα χρησιμοποιήσει για κάποιον άλλο σκοπό.

Πρόκειται για ζήτημα που επεξεργαζόταν και η προηγούμενη κυβέρνηση, ωστόσο φαίνεται ότι στην παρούσα φάση είναι ώριμο ώστε να συμπεριληφθεί σε μια απόφαση που θα έχει ως κεντρικό αντικείμενο έναν μηχανισμό διευκόλυνσης χορήγησης δανείων έναντι επιχορήγησης του ΠΑΑ.

Πότε αναμένονται τα δάνεια με μειωμένες εγγυήσεις

Δεύτερο θέμα που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των παραγωγών είναι τα δύο χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν αναγγελθεί από συνεργασίες του ΥΠΑΑΤ και των ελληνικών τραπεζών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Εδώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», πιο κοντά στην ενεργοποίησή του είναι το λεγόμενο «εγγυοδοτικό εργαλείο».

Όπως μας ανέφερε αξιόπιστη πηγή από τον τραπεζικό κλάδο, «ας υποθέσουμε ότι ένα εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει την αγορά ενός ελκυστήρα και ενός παρελκόμενου με συνολικό προϋπολογισμό 100.000 ευρώ.

Εάν ο παραγωγός είναι δικαιούχος ενίσχυσης 60.000 ευρώ, τότε χρειάζεται ακόμη 40.000 ευρώ. Ας υποθέσουμε επίσης ότι διαθέτει 10.000 ευρώ και χρειάζεται ακόμη 30.000 ευρώ για να συμπληρώσει την ιδία του συμμετοχή. Με το εγγυοδοτικό εργαλείο, θα δίνονται εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων σε ποσοστό 80%, ενώ το υπόλοιπο 20% θα αντιστοιχεί στο ρίσκο που αναλαμβάνει η εκάστοτε τράπεζα που θα χορηγεί το δάνειο.

Για τον λόγο αυτό θα υπάρχει αξιολόγηση του εκάστοτε αιτούντος, όμως τα δάνεια αυτά θα δίνονται με πολύ πιο ευέλικτο τρόπο απ’ ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα». Η ίδια πηγή πάντως σημείωσε ότι το εν λόγω εργαλείο δεν θα είναι έτοιμο για εκκίνηση τον Μάρτιο και αυτό γιατί υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των τραπεζών που θα το αξιοποιήσουν.

Καλύτερες προϋποθέσεις αγοράς για τον αγρότη

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη τραπεζών που μίλησαν στην «ΥΧ», όταν τα ανωτέρω εργαλεία ενεργοποιηθούν, ο ωφελημένος της υπόθεσης θα είναι ο παραγωγός, καθώς θα μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και μείωση τιμής από μια αντιπροσωπεία πώλησης αγροτικών μηχανημάτων.