Τα σχέδια των μεγάλων της αγροδιατροφής για το 2022: Φορείς – Οργανώσεις – Τραπεζικά Ιδρύματα

Το 2020 ήταν η χρονιά κατά την οποία εμφανίστηκε η πανδημία, πιάνοντας εξαπίνης ολόκληρο τον κόσμο και κλονίζοντας τα θεμέλια της παγκόσμιας υγείας και οικονομίας. Το 2021, που σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε, είναι η χρονιά μέσα στην οποία ο κορωνοϊός έγινε μέρος της καθημερινότητας όλων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, με την οικονομία να βρίσκει εκ νέου τον βηματισμό της σε μεγάλο βαθμό, πάντα υπό νέους όρους και προϋποθέσεις. Η «ΥΧ» απευθύνθηκε σε σημαντικούς θεσμικούς φορείς, συνδέσμους, επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις, στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεις εισροών, παροχής υπηρεσιών και αγροδιατροφής, καλώντας τους να κάνουν μία αποτίμηση των σημαντικότερων στιγμών του κλάδου τους μέσα στο 2021, καθώς και να δώσουν το στίγμα για τη στόχευση και τις προτεραιότητές τους τη νέα χρονιά. 

Μέρος Γ’: Φορείς – Οργανώσεις – Τραπεζικά Ιδρύματα

Σπυρίδων Μάμαλης – Πρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ)
Το ΓΕΩΤΕΕ έτοιμο απέναντι στις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ

Το 2021 ήταν μία δημιουργική χρονιά για τον κλάδο των γεωτεχνικών, καθώς ανέδειξε τη σημασία της επιστημονικής γνώσης όχι μόνο για την παραγωγική διαδικασία, αλλά, κυρίως, για τον ρόλο των γεωτεχνικών στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής, κλιματικής και οικονομικής κρίσης.

Έτσι, αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα του αντικειμένου των γεωτεχνικών και ο ρόλος τους στα παραπάνω αντικείμενα. Δυστυχώς, σήμερα είναι φανερό πως υπάρχουν ελλείψεις στην αξιοποίηση των γνώσεων των συναδέλφων με αρνητικά αποτελέσματα.

Για το νέο έτος, ο κλάδος αντιμετωπίζει την πρόκληση εφαρμογής της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία εισάγει μια σειρά από καινοτομίες στη διαχείριση της αγροτικής παραγωγής και θέτει νέους κανόνες και πλαίσια. Κεντρικό στοιχείο είναι η αντιμετώπιση της διαφαινόμενης επισιτιστικής κρίσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής ταυτόχρονα με τη διασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών και τη συμβολή στο παραγόμενο ΑΕΠ της χώρας.

Επίσης, στόχος είναι η ανάδειξη του ρόλου μας στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το πρόγραμμα παροχής γεωργικών συμβουλών είναι κεντρικό στοιχείο της ατζέντας που έχουμε για το επόμενο έτος, καθώς το πρόγραμμα αυτό θα συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχία των στόχων μας στα κεντρικά ζητήματα που έχουν τεθεί από την κοινωνία.

Ζητήματα, επίσης, που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση φυσικών πόρων και την εισαγωγή μεθόδων που αυξάνουν την παραγωγικότητα, όπως η παραγωγή ενέργειας, καθώς και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, αποτελούν κεντρικό στοιχείο των προσπαθειών μας.

Φιλοδοξούμε να καταστούμε φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης γεωτεχνικών και συναφών ειδικοτήτων με προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που ήδη έχουν εγκριθεί και ξεκινούν σε λίγο καιρό. Ζητούμε το 6 τοις χιλίοις για τους συναδέλφους στον δημόσιο τομέα. Συμβάλλουμε μέσω προτάσεων και θεσμικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο που διέπει το δασικό περιβάλλον, στις βοσκήσιμες γαίες και στην αλιεία.

Η στήριξη των συναδέλφων μας και η προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, όπως και η αλλαγή του ιδρυτικού νόμου του ΓΕΩΤΕΕ, αποτελούν επιβεβλημένη αναγκαιότητα. Σε αυτή την προσπάθεια ζητούμε τη συμβολή όλων.

Δημήτρης Καπνιάς – Διευθύνων σύμβουλος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Οι εξελίξεις δικαιώνουν τις σταθερές στρατηγικές μας επιλογές

Το 2021 σφραγίστηκε από ιδιαίτερα δυσμενείς εξελίξεις για τον αγροτικό τομέα της χώρας: συνέχιση της πανδημίας, ακραία καιρικά φαινόμενα και καταστροφικές πυρκαγιές, εκτίναξη του κόστους παραγωγής. Η μεγάλη άνοδος των τιμών στην ενέργεια, στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, που αθροιστικά καλύπτουν ήδη το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δαπάνης (64% το 2020) των γεωργικών μας εκμεταλλεύσεων, φαίνεται ότι θα συνεχιστεί και το 2022.

Από την άλλη πλευρά, ελάχιστο όφελος από τις αυξήσεις των τιμών των γεωργικών εμπορευμάτων φτάνει στους παραγωγούς, λόγω των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της χώρας, τα οποία τονίσαμε στη μελέτη μας για τις «Οργανώσεις Παραγωγών στην Ελληνική Γεωργία», που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα και η στήριξη των συλλογικών σχημάτων αποκτούν όλο και περισσότερο κεντρικό ρόλο, δικαιώνοντας τις σταθερές στρατηγικές επιλογές της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Το 2021 συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε τους παραγωγούς και τα συλλογικά σχήματα της χώρας, με υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογική καινοτομία και στην υψηλή μας τεχνογνωσία, σε σχέση με την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών κονδυλίων. Το έργο του ΟΣΔΕ υλοποιήθηκε με επιτυχία για άλλη μία χρονιά, σε συνθήκες πανδημίας, και παρά την καθυστερημένη έναρξη και αβεβαιότητα όσον αφορά τη λειτουργία του πλαισίου, αποδεικνύοντας την τεράστια αντοχή του συστήματος υποβοήθησης. Στο πλαίσιο των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης εξυπηρετήσαμε εκατοντάδες παραγωγούς και συλλογικά σχήματα. Σημαντική ήταν και η παρουσία μας σε προγράμματα προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων και η συμμετοχή μας σε Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας με την υλοποίηση του καινοτόμου έργου OLIVE OIL – ID, που ερευνά την ταυτοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης του ελαιολάδου, αρχικά σε συνεργασία με δέκα αγροτικούς συνεταιρισμούς από τη Μυτιλήνη και την Κρήτη.

Στα ευρωπαϊκά έργα, εξελίξαμε τη δραστηριοποίησή μας, υλοποιώντας, μεταξύ άλλων, το εμβληματικό έργο Ploutos, για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής, ως συντονιστής μίας ισχυρής ευρωπαϊκής κοινοπραξίας 33 εταίρων. Τέλος, αξιοποιώντας την πολυετή παρουσία μας στις Βρυξέλλες, συνεχίσαμε να παρέχουμε τεκμηρίωση και ενημέρωση στον παραγωγικό κόσμο της χώρας σε σχέση με την ΚΑΠ, τις Οργανώσεις Παραγωγών, τα Έξυπνα Χωριά κ.ά.

Το 2022, όπως και το 2021, αποτελεί έτος μετάβασης προς τη νέα ΚΑΠ, αλλά και νέων ευκαιριών για τον παραγωγικό κόσμο της χώρας, όπως η στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα και την πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων στην πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. Η παρουσία μας κατά τη μεταβατική περίοδο θα είναι δυναμική, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία και μέτρα προς όφελος των μετόχων και συνεργατών μας, αλλά και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενημέρωση, στην υποστήριξη και στην προετοιμασία του παραγωγικού κόσμου της χώρας ενόψει της εφαρμογής της νέας ΚΑΠ.

Νίκος Παυλονάσιος – Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ)
Οι νέοι χρειάζονται προοπτικές για να μείνουν στον κλάδο της αγροδιατροφής

Το 2021 αποτέλεσε ένα έτος για τη μετάβαση του εγχώριου παραγωγικού τομέα στην επόμενη μέρα, μολονότι η χρονιά εξακολούθησε να χρωματίζεται από την πανδημία. Η επόμενη μέρα δεν περιορίζεται μόνο στη νέα προγραμματική περίοδο, αλλά και στην αναγκαία μεταρρύθμιση του μοντέλου ανάπτυξης της αγροτικής μας οικονομίας. Παρά το γεγονός των αλυσιδωτών κρίσεων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, το 2021 επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί ασπίδα έναντι των κρίσεων. Τόσο ο γεωργικός όσο και ο κτηνοτροφικός κλάδος απέδειξαν ότι, παρά τα κακώς κείμενα και τις χρόνιες αστοχίες στην πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη της χώρας, αντέχουν σθεναρά.

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών μέσα από συντονισμένες προσπάθειες κατάφερε να κρατά ενήμερους τους νέους αγρότες και, παράλληλα, να συντονίζει δράσεις για την ανάδειξη των προβλημάτων. Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε το ετήσιο συνέδριό μας με μεγάλη επιτυχία, σε μια περιοχή που έχει μεγάλη ανάγκη προσέλκυσης Νέων Αγροτών, τα Άγραφα. Αποδείξαμε πόσο σημαντική είναι για τον τόπο και για τη χώρα μας η ορεινή κτηνοτροφία, η μελισσοκομία. Παράλληλα, θέσαμε τους προβληματισμούς στους νέους της περιοχής και ζητήσαμε από την πολιτεία να δώσει κίνητρα για να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους.

Εστιάσαμε στην ανάγκη δημιουργίας και επαναλειτουργίας των ενώσεων Νέων Αγροτών σε όλη τη χώρα, ώστε να πλαισιώσουν την ΠΕΝΑ στην επόμενη χρονιά για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ενδυνάμωσης του κινήματος των νέων αγροτών. Στόχος μας είναι να αναλάβουν καίριες θέσεις στην οργάνωση όσοι νέοι έχουν όρεξη και μεράκι να τρέξουν για την οργάνωση και το μέλλον τους.

Ο πρωτογενής κλάδος έγινε ξανά ελκυστικός στους νέους και δεν θέλουμε να είναι το πριμ πρώτης εγκατάστασης εκείνο που θα τους κρατήσει στην παραγωγή και στην ύπαιθρο. Θέλουμε αυτό που θα τους κρατήσει να είναι η προοπτική εξέλιξης. Ο αγροτικός κόσμος απέχει από τα στερεότυπα του παρελθόντος, επιδιώκουμε εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές καλλιέργειας, ψηφιακές τεχνολογίες, συνέργειες, καινοτομία, κυκλική οικονομία, εξωστρέφεια.

Η πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει δυνατότητες και χρηστικά εργαλεία (οικονομικά, νομικά κ.ά.), ώστε να διατηρήσει την παραμονή των παραγωγών στη δραστηριότητά τους. Χωρίς πρωτογενή τομέα δεν μπορεί και δεν θα υπάρξει καμία συνέχεια. Η ΠΕΝΑ προγραμματίζει αρκετές δράσεις για τη νέα χρονιά. Εύχομαι υγεία, ευτυχία και καλές παραγωγές!

Χρήστος Γιαννακάκης – πρόεδρος Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ)
Η κλιματική αλλαγή απαιτεί οργανωμένη προσπάθεια, μακριά από στενά συμφέροντα

Η χρονιά του 2021 αποτέλεσε το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα. Μιας αλλαγής η οποία ανέτρεψε όλες τις παραγωγικές προβλέψεις, δημιουργώντας «χαοτικές καταστάσεις» που κατέστησαν σχεδόν αδύνατο τον προγραμματισμό. Ταυτόχρονα, η συνέχιση της πανδημίας COVID-19, για δεύτερη χρονιά, με την παραλλασσόμενη εξέλιξή της, με τις συνεχιζόμενες κοινωνικές αντιδράσεις, με τους περιορισμούς και την αβεβαιότητα που προκάλεσε, επέτεινε ακόμη περισσότερο αυτό που χαρακτήρισα προηγουμένως ως «χαοτικές καταστάσεις».

Ήταν επομένως, η απερχόμενη χρονιά, μια μοναδική και πρωτόγνωρη χρονιά, που εάν τα χαρακτηριστικά της συνεχίσουν να εμφανίζονται με λιγότερη ή περισσότερη ένταση, τότε θα μιλάμε για μια τελείως νέα πραγματικότητα στον αγροτικό τομέα, η οποία είναι άγνωστο εάν και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί και ποιες μακροπρόθεσμες συνέπειες μπορεί να έχει.

Η δεδομένη, λοιπόν, ανατροπή των γνωστών μέχρι σήμερα κλιματολογικών συνθηκών μάς έφερε μπροστά σε πρωτόγνωρα εναλλασσόμενα καιρικά φαινόμενα όπως παγετούς, καύσωνες, χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και ανεμοθύελλες, τα οποία σε πολλές περιοχές είτε εμφανίστηκαν στο σύνολό τους, είτε μερικώς και σε μεγάλη ένταση. Οι συνέπειες αυτών των φαινομένων είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής, την ποιοτική υποβάθμισή της, την άνοδο των τιμών παραγωγού για τις ποσότητες που περισώθηκαν και αντίστοιχα τις χαμηλότερες τιμές αποζημίωσης συγκριτικά για ό,τι καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, λόγω του νομοθετημένου τρόπου υπολογισμού της αποζημίωσης ο οποίος λαμβάνει υπόψη τον μέσο όρο των τιμών των προηγούμενων ετών.

Η πολύ μεγάλη αύξηση των απαιτούμενων κονδυλίων για αποζημιώσεις υπερέβη τις μέχρι σήμερα γνωστές ταμειακές δυνατότητες του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να τίθεται άμεσα το πρόβλημα της εύρεσης πρόσθετων οικονομικών πόρων, συμβατών με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, που να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού Οργανισμού. Οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής δεν έπληξαν μόνο την ελληνική αγροτική παραγωγή, αλλά και αυτή των άλλων χωρών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση των προσφερόμενων ποσοτήτων για πολλά αγροτικά προϊόντα, με συνακόλουθη άνοδο των τιμών.

Ταυτόχρονα, η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του τουρισμού σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας προβλήματα στις επιχειρήσεις εστίασης, γεγονός που επηρέασε την κατανάλωση των κηπευτικών προϊόντων, καθώς και άλλων προϊόντων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις αυτές όπως, για παράδειγμα, τη σταφίδα και το κρασί.

Παράλληλα, προκλήθηκε μεγάλη αύξηση των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας, αύξηση του κόστους μεταφοράς, είτε χερσαίας είτε θαλάσσιας (containers), καθώς και πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών των υλικών συσκευασίας, καθιστώντας προβληματική την εμπορική συναλλαγή και τις σχέσεις μεταξύ προμηθευτή και πελάτη.

Μέσα σε ένα τέτοιο ρευστό περιβάλλον, που συνδυάζει πολλές παραμέτρους αστάθειας, κατέστη αδύνατο να προγραμματίσεις, να προβλέψεις, αλλά και να σχεδιάσεις με ασφάλεια.

Η χρονιά, λοιπόν, που φεύγει μάς βάζει μπροστά σε νέα καθήκοντα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε αυτά της επιστημονικά σχεδιασμένης και οργανωμένης προσπάθειας, της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, καθώς και της ανάγκης να σταθούμε στο ύψος των ευθυνών μας, αφήνοντας στην άκρη λογικές στενών συμφερόντων, κοντόφθαλμων πρακτικών και αποτυχημένων πολιτικών.

Αλέξης Πολυτάκης – Διευθυντής Κέντρου Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα Τράπεζας Πειραιώς
Στηρίζουμε τις υγιείς επενδύσεις του αγροδιατροφικού τομέα

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει επιλέξει στρατηγικά τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα ως σημαντικού πυλώνα ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει ως σημαντικές προτεραιότητες τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης, της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού δυναμικού, της ενίσχυσης της συνεργασίας και της εξωστρέφειας, καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας και αναπτύσσει μια σειρά από σχετικές πρωτοβουλίες.

Το 2021 η Αγροτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς επεδίωξε για ακόμη μία χρονιά να στηρίξει ουσιαστικά, χρηματοδοτικά, τον αγροτικό κόσμο. Ήδη, στο ενδεκάμηνο του έτους έχει πραγματοποιήσει προς τον πρωτογενή τομέα εκταμιεύσεις ύψους 330 εκατ. ευρώ. Πέραν της εξασφάλισης ρευστότητας, που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία του αγροτικού τομέα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Δημιούργησε και προσέφερε σύγχρονα χρηματοδοτικά σχήματα, που απευθύνονται σε όσους υλοποιούν έργα, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, χρηματοδοτεί αγρότες, συνεταιρισμούς και αγροτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, με το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σχεδίασε και υλοποίησε νέα τραπεζικά προϊόντα, με έμφαση στο πράσινο αποτύπωμα, όπως η εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων Αγροτών, έργων που συνδέονται με υποδομές για την ορθολογική και αποτελεσματική χρήση του αρδευτικού νερού, καθώς και την ενεργητική προστασία των καλλιεργειών. Κάνοντας πράξη τη συμβολή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα της χώρας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του αγροτικού κόσμου, συμμετέχει με 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της NEUROPUBLIC AE και χρηματοδοτεί το επενδυτικό πλάνο της. Σκοπός των επενδύσεων είναι η ανάπτυξη της τεχνολογικής και επιχειρησιακής υποδομής ευφυούς γεωργίας σε όλη τη χώρα.

Αποκωδικοποιώντας τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταλυτική επίδραση τόσο της πανδημίας όσο και της κλιματικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να στηρίζει τους αγρότες που πλήττονται από την Covid-19 με προγράμματα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες υποστήριξης των πληγέντων, καθώς και στοχευμένες δράσεις, για την ανάδειξη του μείζονος σημασίας ζητήματος της κλιματικής αλλαγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ίδρυση Παρατηρητηρίου για την Αγροτική Παραγωγή στη Β. Εύβοια, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. Το 2022 έρχεται με πολλές προσδοκίες και προκλήσεις. Κεντρικά θέματα, που θα απασχολήσουν την Αγροτική Τραπεζική της Τράπεζας Πειραιώς, είναι τα εξής:

✱ Η ενεργός συμμετοχή της στη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, για την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στον τομέα της Αγροδιατροφής, με ιδιαίτερη έμφαση στα συνεργατικά σχήματα.

✱ Η στήριξη των Νέων Αγροτών, περιλαμβανομένων και όσων θα ενταχθούν στην πρόσκληση για το Μέτρο 6.1.

✱ Η συνέχιση της υποστήριξης πράσινων επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και στη μείωση του ενεργειακού κόστους.

✱ Η συμβολή στον ψηφιακό μετασχηματισμό του πρωτογενούς τομέα της χώρας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του αγροτικού κόσμου.

✱ Η συνέχιση της χρηματοδότησης των έργων, που εντάσσονται στο ΠΑΑ και αφορούν τις πιο σύνθετες επενδύσεις, που απομένουν να πραγματοποιηθούν (κτηριακά κ.λπ.).

✱ Η περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος Συμβολαιακής Τραπεζικής.

✱ Η συνεχής αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων προς όφελος της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

Σπύρος Ρεντετάκος – διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων Alpha Bank
Καλλιεργώντας το μέλλον της αγροδιατροφής

Ο αγροδιατροφικός τομέας επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα, συγκριτικά με άλλους τομείς οι οποίοι επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία Covid-19. Στην Ελλάδα, ο κλάδος αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομική ανάπτυξη, λόγω της δυναμικής παρουσίας της βιομηχανίας τροφίμων, της σύνδεσης της ελληνικής διατροφής με την υγιεινή μεσογειακή διατροφή, του υψηλού επιπέδου ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, της ισχυρής παρουσίας επιτυχημένων βιομηχανιών τροφίμων και του εξαγωγικού προσανατολισμού των αγροτικών και επεξεργασμένων προϊόντων τροφίμων.

Η επαγρύπνηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα ως προς τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, η καινοτομία, οι νέες τεχνολογίες και οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές θα αποτελέσουν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη παραγωγή. Ωστόσο, ο αμιγώς πρωτογενής τομέας καλείται να εκσυγχρονιστεί, να γίνει πιο ανταγωνιστικός, να προσαρμοστεί στη σύγχρονη τεχνολογία, να αξιοποιήσει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και να υιοθετήσει βέλτιστες πρακτικές, που θα συμβάλουν στην πλήρη αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης.

Μόνο μία οικονομικά βιώσιμη, σύγχρονη γεωργία και περιβαλλοντικά ασφαλής θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, όπως αποτυπώνονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal). Επίσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η χώρα µας έχει μία μοναδική ευκαιρία ουσιαστικής αναβάθμισης και αναμόρφωσης του παραγωγικού της μοντέλου, μέσω της στήριξης στρατηγικών κλάδων της οικονομίας με παράλληλη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

Στον αγροδιατροφικό τομέα, η συνέπεια και η σωστή στρατηγική ανάδειξης του ελληνικού brand μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση της ποιότητας, σε δημιουργία οικονομιών κλίμακος και περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών, εφαρμόζοντας καθετοποιημένη διαχείριση, από την παραγωγή και την τυποποίηση μέχρι το μάρκετινγκ, για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στην Alpha Bank, η στήριξη της αγροδιατροφής αποτελεί στρατηγική επιλογή και ενισχύουμε όλα τα μέρη κατά μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας, προκειμένου οι επιχειρήσεις του κλάδου να προβούν στο επόμενο βήμα και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα, ο εξωστρεφής εξαγωγικός προσανατολισμός και κατ’ επέκταση η ανταγωνιστικότητά τους. Μέσω της σειράς «Alpha Αγροτική Επιχειρηματικότητα» (Ευέλικτα Προγράμματα Συμβολαιακής Επιχειρηματικότητας, Εγγυοδοτικό Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων EaSI, Κάρτα του Αγρότη, Εγγυοδοτικά Χρηματοδοτικά Προγράμματα Επένδυσης σε Καινοτόμες Δράσεις κ.ά.), προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, που ανταποκρίνονται πλήρως στις πραγματικές, καθημερινές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων αγροδιατροφής.

Παναγιώτης Τουρναβίτης – διευθύνων σύμβουλος Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας
Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις της περιφέρειας

Το 2021 ήταν αναμφίβολα μια δύσκολη χρονιά, που είχε ως κύριο χαρακτηριστικό την αβεβαιότητα και την αγωνία των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Για την τράπεζά μας, ωστόσο, θα έλεγα πως ήταν μια πολύ καλή χρονιά και αναμένουμε τα μεγέθη μας σε όλους τους τομείς να είναι θεαματικά καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Με μεθοδικότητα και επιμονή, υλοποιήσαμε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει για το έτος και θεωρώ πως τα αποτελέσματα έτους θα δικαιώσουν αυτή μας την προσπάθεια. Για ακόμη μία χρονιά, πετύχαμε θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της περιοχής μας, μειώνοντας παράλληλα τις επισφάλειές μας και τα ανοίγματα σε καθυστέρηση, ενώ αυξήσαμε σημαντικά τις καταθέσεις μας, τους συνεταίρους μας, την πελατειακή μας βάση και το δίκτυο καταστημάτων μας.

Τη σταθερή αυτή πορεία θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά, όπου ειδικότερα για τον πρωτογενή τομέα, σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και εξειδικευμένες επιχειρήσεις του χώρου, σχεδιάζουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, απολύτως στοχευμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των αγροτών και των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι προκλήσεις για το νέο έτος είναι σίγουρα αρκετές και πολυεπίπεδες. Το αυξημένο κόστος ενέργειας, η άνοδος των πρώτων υλών και η δυσλειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν ένα πρωτόγνωρο σκηνικό για τον επαγγελματία του σήμερα, ο οποίος τώρα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη από στήριξη και κατεύθυνση.

Η τράπεζά μας θα συνεχίσει απρόσκοπτα να υλοποιεί το στρατηγικό της σχέδιο ανάπτυξης και ψηφιακού της μετασχηματισμού, παραμένοντας πάντοτε δίπλα στις επιχειρήσεις και στους επαγγελματίες της περιοχής μας, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για ουσιαστική περιφερειακή ανάπτυξη.