Τα σχέδια των μεγάλων της αγροδιατροφής για το 2022: Πολιτικοί εκπρόσωποι και κυβερνητικά στελέχη

Το 2020 ήταν η χρονιά κατά την οποία εμφανίστηκε η πανδημία, πιάνοντας εξαπίνης ολόκληρο τον κόσμο και κλονίζοντας τα θεμέλια της παγκόσμιας υγείας και οικονομίας. Το 2021, που σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε, είναι η χρονιά μέσα στην οποία ο κορωνοϊός έγινε μέρος της καθημερινότητας όλων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, με την οικονομία να βρίσκει εκ νέου τον βηματισμό της σε μεγάλο βαθμό, πάντα υπό νέους όρους και προϋποθέσεις. Η «ΥΧ» απευθύνθηκε σε σημαντικούς θεσμικούς φορείς, συνδέσμους, επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις, στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεις εισροών, παροχής υπηρεσιών και αγροδιατροφής, καλώντας τους να κάνουν μία αποτίμηση των σημαντικότερων στιγμών του κλάδου τους μέσα στο 2021, καθώς και να δώσουν το στίγμα για τη στόχευση και τις προτεραιότητές τους τη νέα χρονιά. 

Μέρος Α’: Πολιτικοί εκπρόσωποι και κυβερνητικά στελέχη

Σπήλιος Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Στόχος μας να γίνει ο Έλληνας αγρότης πρωταγωνιστής της αναπτυξιακής πορείας της χώρας

Η φετινή χρονιά ήταν γεμάτη κρίσεις και προκλήσεις. Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση λόγω της Covid-19 και η κλιματική κρίση δημιούργησαν νέες συνθήκες και ισορροπίες που επηρεάζουν όλους τους κλάδους και, βεβαίως, τον αγροδιατροφικό. Πλέον, στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μας με τα νέα, πολύπλοκα δεδομένα, απαιτείται η σύνδεση των παραδοσιακών θεωρήσεων και αναγκών με σύγχρονα ζητούμενα, όπως το περιβάλλον, η υγεία και η ανταγωνιστικότητα.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, γίνεται εντονότερη η ανάγκη να διασφαλίσουμε βιώσιμα συστήματα παραγωγής, ανθεκτικές διατροφικές αλυσίδες και ασφαλή συστήματα τροφίμων, φιλικά στο περιβάλλον. Τη χρονιά που φεύγει καταφέραμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να καταλήξουμε σε συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Μια μεταρρύθμιση-σταθμός, από την οποία η χώρα μας βγαίνει κερδισμένη και οι αγρότες και παραγωγοί μας θα έχουν πολλαπλά οφέλη.

Επιπλέον, η χώρα μας πρωτοστάτησε στις διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης από το οποίο, επίσης, ο αγροτικός τομέας έχει να περιμένει πολλά. Με συνολικούς πόρους από τη νέα ΚΑΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης, που φτάνουν τα 22 δισ. ευρώ, θα μπορέσουμε να αναζωογονήσουμε και να επανακαθορίσουμε τον πρωτογενή τομέα μας. Τη φετινή χρονιά δουλέψαμε σκληρά, ώστε να διαμορφώσουμε μια συγκροτημένη και συνεκτική εθνική στρατηγική για να καταστήσουμε τον πρωτογενή τομέα πυλώνα, που θα φέρει ανάπτυξη, ευημερία και κοινωνική συνοχή. Τη στρατηγική αυτήν έχουμε ήδη αρχίσει να υλοποιούμε και να βλέπουμε απτά αποτελέσματα.

Βασικοί αναπτυξιακοί πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

✱ Ο εκσυγχρονισμός των εγγειοβελτιωτικών υποδομών της χώρας, μέσω του προγράμματος «Ύδωρ 2.0», ύψους 1,6 δισ. ευρώ.

✱ Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αγροτικού αγροτικού τομέα.

✱ Η αναβάθμιση της αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

✱ Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, των συνεταιρισμών και των συλλογικών σχημάτων.

✱ Η επένδυση στην εξωστρέφεια.

✱ Η ανάδειξη της «Ελληνικής Διατροφής» σε ένα ξεχωριστό brand μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής.

✱ Η καταπολέμηση των παρανομιών και των ελληνοποιήσεων και η εντατικοποίηση των ελέγχων.

✱ Ο εξορθολογισμός στο σύστημα της κατανομής ενωσιακών επιδοτήσεων.

Για την επόμενη χρονιά, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε στους ίδιους εντατικούς ρυθμούς. Βασικός μας στόχος είναι να γίνει ο Έλληνας αγρότης πρωταγωνιστής της αναπτυξιακής πορείας της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Να καταστήσουμε την αγροτική μας οικονομία πιο ανταγωνιστική. Να παραγάγουμε προϊόντα με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη αγροτική πολιτική και μια ενιαία στρατηγική branding των ελληνικών προϊόντων. Να μετασχηματίσουμε το αγροτικό παραγωγικό μοντέλο μας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Χριστιάνα Καλογήρου – γενική γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ανάπτυξη με πρωταγωνίστρια την ελληνική αγροδιατροφή

Ο αγροδιατροφικός κλάδος είναι δυναμικός, ανταγωνιστικός, με έντονη εξωστρέφεια. Κατέχει σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές και συνιστά τον μεγαλύτερο «εργοδότη» της ελληνικής μεταποίησης, στηρίζοντας καθοριστικά το ελληνικό ΑΕΠ.

Τα προϊόντα μας, τα προϊόντα της ελληνικής γης, της ελληνικής κτηνοτροφίας και αλιείας είναι προϊόντα διατροφικής υπεροχής, που καθιστούν την ελληνική διατροφή και γαστρονομία ένα ισχυρό brand name. Σε κάθε σπιθαμή γης της Ελλάδας, οι αγρότες μας παράγουν υψηλής ποιότητας και μεγάλης διατροφικής αξίας προϊόντα, με ταυτότητα, διακριτά και καινοτόμα, που αναμφίβολα μπορούν να έχουν μια ξεχωριστή θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Προϊόντα που ενσωματώνουν τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, του πολιτισμού του και των παραδόσεών του, συγκροτώντας μια ανεκτίμητη τοπική διατροφική παρακαταθήκη. Μια παρακαταθήκη που οφείλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε.

H ανθεκτικότητα που επιδεικνύει ο αγροδιατροφικός τομέας, ακόμα και μέσα στην πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, επιβεβαιώνει τις γερές του βάσεις και τις δυνατότητες και προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτές τις δυνατότητες προσπαθούμε ως ΥΠΑΑΤ να αναδείξουμε, θέτοντας τον αγροδιατροφικό τομέα στο επίκεντρο της νέας Εθνικής Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην αιχμή της έχει την καινοτομία, την πράσινη εποχή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια και τη βιωσιμότητα του εθνικού αγροτικού μας συστήματος.

Με την Εθνική Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης, στοχεύουμε στην ενδυνάμωση των αγροδιατροφικών προϊόντων μας και στην ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους. Ασφαλή ελληνικά προϊόντα που εμπιστεύονται οι καταναλωτές και κατακτούν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε συστηματικά για την ανάδειξη της σχέσης των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής με το ευ ζην, την υγεία και τη μακροζωία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και την ιστορία μας.

Πρόκειται για μία προσπάθεια που απαιτεί συνένωση δυνάμεων. Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να αναδειχθεί ο αγροδιατροφικός κλάδος σε πρωταγωνιστή της ελληνικής οικονομίας.

Δημήτρης Παπαγιαννίδης – γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών ΥΠΑΑΤ
Μπροστά μας βρίσκονται προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και ευκαιρίες που πρέπει να αξιοποιήσουμε

Το 2022 παίρνει τη σκυτάλη από μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά που προηγήθηκε, κατά τη διάρκεια της οποίας ανέλαβα τα καθήκοντα του γενικού γραμματέα στη νέα Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, που επανασυστάθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και στην οποία είχα υπηρετήσει ως ειδικός γραμματέας επί μία πενταετία την περίοδο 2004-2009. Μια Γραμματεία που συγκροτήθηκε ακριβώς για να συμβάλει άμεσα και αποτελεσματικά στον νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό του υπουργείου μας, ενόψει σημαντικότατων προκλήσεων που καλείται να ανταποκριθεί, όπως αυτές της αξιοποίησης των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, της νέας ΚΑΠ, αλλά και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στη διάρκεια του 2021, η Γενική Γραμματεία ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε μια σειρά από δύσκολους και απαιτητικούς στόχους, όπως:

✱ Της επιτάχυνσης υλοποίησης και πληρωμών των επενδυτικών κυρίως μέτρων του ΠΑΑ για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, των ιδιωτικών επενδύσεων LEADER κ.λπ.

✱ Της ενεργοποίησης σημαντικών μέτρων διαρθρωτικού χαρακτήρα για τον πρωτογενή μας τομέα, όπως οι Γεωργικοί Σύμβουλοι και η Συνεργασία, για την προώθηση της καινοτομίας στη γεωργική πρακτική.

✱ Της αξιοποίησης των πόρων ύψους 2 δισ. της μεταβατικής περιόδου 2021-2022, με προκηρύξεις σε σημαντικά μέτρα, όπως των νέων γεωργών, της βιολογικής γεωργίας, της απονιτροποίησης, των μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, της αγροτικής οδοποιίας κ.λπ.

✱ Της συνεισφοράς στην προετοιμασία και υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027.

✱ Της χρηματοδοτικής στήριξης των επενδύσεων στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της οικονομίας, μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης που συστήσαμε επιδιώκοντας τη μόχλευση πόρων άνω των 480 εκατ. ευρώ. Η σκληρή και συστηματική δουλειά που κάνουμε αποτυπώνεται και στις συνολικότερες επιδόσεις του ΠΑΑ, οι οποίες είναι πολύ ικανοποιητικές παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία λόγω της πανδημίας, σε όρους εντάξεων, νομικών δεσμεύσεων και απορρόφησης πόρων.

Η συγκυρία συνεπώς είναι ιδιαίτερα θετική, με τις προοπτικές για τον πρωτογενή μας τομέα και τις αγροτικές μας περιοχές να προδιαγράφονται ευοίωνες, καθώς μετά και την οριστικοποίηση της Συμφωνίας για τη νέα ΚΑΠ, έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα και στοχευμένα σε όλες εκείνες τις παραγωγικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις που έχει ανάγκη η Ελληνική Γεωργία και οι Έλληνες παραγωγοί, διαθέτοντας σημαντικότατους πόρους για τον σκοπό αυτόν, ύψους 19,3 δισ. ευρώ, στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη περίοδο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, θέτουμε συγκεκριμένους στόχους και ορόσημα, που καλούμαστε να υπηρετήσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα, τόσο μέσα από τις νέες προκηρύξεις της μεταβατικής περιόδου 2021-2022, όσο και μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Αγροτική Ανάπτυξη. Ένα σχέδιο που καταρτίσαμε με γνώμονα βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, όπως αυτές απορρέουν τόσο από τις παραγωγικές μας ανάγκες όσο και από τις επιδιώξεις της νέας ΚΑΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα. Παράλληλα, ετοιμάζουμε πλήρη αναβάθμιση των Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναμφισβήτητα βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, τις οποίες καλούμαστε να αξιοποιήσουμε διαθέτοντας και την πολιτική βούληση, και το σχέδιο, και τους πόρους. Αποτελεί, δε, απόλυτη πεποίθησή μου ότι οι τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης την επόμενη μέρα, για αυτό και επιβάλλεται να επενδύσουμε σε αυτούς με κάθε μέσο και τρόπο, καθώς είναι σε θέση να στηρίξουν την παραγωγική μας ανασυγκρότηση και να παράξουν πλούτο για τη χώρα, ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθήκες που όλοι μας βιώνουμε.

Σταύρος Αραχωβίτης – τομεάρχης Αγροτικης Ανάπτυξης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πρωην υπουργός ΑΑΤ
Η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα υπό την απειλή επισιτιστικής κρίσης. Η Ελλάδα;

Η γεωργικη, κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή χτυπήθηκε ισχυρά από τρεις μεγάλες κρίσεις: την υγειονομική COVID-19, την κλιματική με τις ακραίες θερμοκρασίες, τις φωτιές και τις πλημμύρες, και την κρίση ακρίβειας που ενέσκηψε πρόσφατα. Και οι τρεις αυτές κρίσεις επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν αρνητικά το εισόδημα των παραγωγών.

Η νέα χρονιά βρίσκει την παραγωγή της χώρας σε ένα οριακά κομβικό σημείο: Αν δεν ληφθούν γενναία και δραστικά μέτρα στήριξης για τη συνέχιση της παραγωγής, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επισιτιστικής κρίσης. Αυτό άλλωστε απασχόλησε το πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, καθώς αφορά όλη την ΕΕ.

Το πλέον ανησυχητικό όμως είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την απειλή της επισιτιστικής κρίσης, αγνοώντας τις προτάσεις που καταθέτει δημόσια η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Την ίδια ώρα, η Ευρώπη λαμβάνει μέτρα, τόσο στον τομέα της ενέργειας, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, όσο και σε επίπεδο κοινωνίας και καταναλωτών, με την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Το τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος, με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, καθιστά απαγορευτική τη χρήση νερού για άρδευση με άντληση. Το πετρέλαιο βρίσκεται σε πρωτόγνωρες τιμές, ενώ οι τιμές των ζωοτροφών και των λιπασμάτων ακολουθούν ανάλογη πορεία. Η πρωτογενής παραγωγή έχει εισέλθει σε ένα… σπιράλ θανάτου, με τη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και επακόλουθα τον υποσιτισμό και τη μείωση των ζώων.

Το αισιόδοξο μήνυμα για τη νέα χρονιά είναι ότι διαφαίνεται πλέον η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή.

Η σημερινή κυβέρνηση φαίνεται να καταρρέει κάτω από τη συσσωρευμένη κοινωνική αγανάκτηση, που φουντώνει πίσω από την επικοινωνιακή γυάλα που δημιουργούν τα μεγάλα ΜΜΕ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωρίζει, θέλει και μπορεί να αντιμετωπίσει τα μεγάλα ζητήματα της ελληνικής γεωργίας προς όφελος των μικρών και μεσαίων αγροτών, με δικαιοσύνη, σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλες και όλους, με υγεία, παραγωγικότητα, αισιοδοξία, ελπίδα και πρόοδο!

Πέτρος Κόκκαλης – ευρωβουλευτής, μέλος της ομάδας της επιτροπής περιβάλλοντος στις διαπραγματεύσεις για τη νεα ΚΑΠ
Η νέα ΚΑΠ έρχεται, όμως η κυβέρνηση ακόμα γενικολογεί

Η χρονιά που φεύγει σημαδεύεται από την έναρξη της διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027 της ΚΑΠ.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2018 εντόπισε τα σημεία των προβλημάτων, αλλά και των ενεργειών που απαιτούνται για τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, και δημιούργησε συμμαχίες με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βρίσκονται αντιμέτωπες με αντίστοιχες προκλήσεις.

Δυστυχώς, παρόλο που βρισκόμαστε λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει ορίσει συγκεκριμένες προτεραιότητες ενσωμάτωσης της νέας ΚΑΠ παρά αναλώνεται σε διαπιστώσεις, γενικότητες και περιγραφές.

H διαμόρφωση και ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας είναι αυτή που θα καθορίσει την επιβίωση, τη θέση, αλλά και τον ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στο μέλλον.

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ αφορούν μια έξυπνη, ψηφιακή και ανθεκτική πράσινη γεωργία μέσω της μέριμνας για το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και της ενίσχυσης του κοινωνικοοικονομικού ιστού των αγροτικών περιοχών. Η στροφή προς αυτές τις κατευθύνσεις μπορεί να υλοποιηθεί μόνο μέσα από την εξασφάλιση βιώσιμων εισοδημάτων για τους παραγωγούς. Προτεραιότητα αποτελεί η αξιοπρεπής διαβίωση των απασχολούμενων στον αγροδιατροφικό τομέα με την εξασφάλιση της δίκαιης κατανομής των πόρων της νέας ΚΑΠ στους πραγματικούς παραγωγούς, τις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και για τις περισσότερο ευάλωτες στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αγροτικές περιοχές της χώρας.

Στη χρονιά που διανύουμε, ο αγροδιατροφικός τομέας έχει ανεξίτηλο το αποτύπωμα όχι μόνο των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και των αρνητικών πρωτόγνωρων συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων φυσικών φαινομένων. Είναι επιτακτική ανάγκη η δημιουργία υποδομών πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές ταυτόχρονα με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας.

Απαιτείται η στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ελληνικού αγροτικού τομέα, ενώ επιβάλλεται η ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης, η εφαρμογή σύγχρονων συμβουλευτικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη συνεργασιών για την ουσιαστική υποστήριξη των απασχολουμένων.

Απόστολος Πάνας – βουλευτής Χαλκιδικής και υπεύθυνος Αγροτικού Τομέα ΚΙΝΑΛ
Η συμβολή στην ανάπτυξη της υπαίθρου πρέπει να είναι ουσιαστική, όχι διαχειριστική

Το έτος 2021 αποτέλεσε ακόμη ένα δύσκολο έτος τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο. Αναμφίβολα, η πανδημία Covid-19 έχει θέσει την ανθρωπότητα σήμερα αντιμέτωπη με μία πρωτόγνωρη και πολυεπίπεδη κρίση, ενώ ο συνδυασμός της νόσου Covid-19 και των διαφαινόμενων οικονομικών επιπτώσεων οδήγησε τη χώρα σε μία ύφεση άνευ προηγουμένου.

Ως εκ τούτου, ο αγροτικός κλάδος στην Ελλάδα έχει εισέλθει σε περίοδο έντασης, καθώς η διεθνής κατάσταση, αλλά και οι εγχώριες πολιτικές για την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής ανησυχούν έντονα όλους όσοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Ταυτόχρονα, η ενεργειακή κρίση, αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, και όχι αλλαγής, κατά το 2021 δυσχέραιναν την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των απασχολουμένων στον αγροτικό τομέα.

Χαλαζοπτώσεις, πλημμύρες και ξηρασίες οδήγησαν τους παραγωγούς σε απόγνωση, ενώ η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία έμοιαζαν κατά το 2021 και συνεχίζουν να μοιάζουν ανήμπορα να στηρίξουν τυπικά και ουσιαστικά τους πληγέντες του πρωτογενούς τομέα. Και δεν θα συνεχίσω σχολιάζοντας άλλη μια χαμένη ευκαιρία για ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, και αναφέρομαι στον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ, που κατ’ εμέ είναι λυπηρό την ώρα που δίνεται και αυτή η δυνατότητα στη χώρα μας, να προχωρήσει δηλαδή σύμφωνα με τις δικές της προτεραιότητες και τις ανάγκες του αγροτικού τομέα για ανάπτυξη, οι αρμόδιοι να κινούνται υπηρεσιακά, σφυρίζοντας αδιάφορα.

Η πανδημία άλλαξε αδιαμφισβήτητα τα δεδομένα και έφερε τον πρωτογενή τομέα στο προσκήνιο και σε νέα βάση για τη διατροφική ασφάλεια, την απασχόληση και, φυσικά, τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Και, ως βουλευτής μιας κατεξοχήν αγροτικής περιφερειακής ενότητας, της Χαλκιδικής, θα συνεχίσω και με το νέο έτος να προσπαθώ με ουσιαστικές παρεμβάσεις να προβάλλω τη σημασία του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, που εξακολουθεί να έχει μεγάλη επίδραση από άποψη συμβολής του τόσο στο ΑΕΠ και στην απασχόληση όσο και στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα στην πολιτική ηγεσία τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν και αιτώντας μεγαλύτερη στήριξη του συγκεκριμένου τομέα.

Το σχέδιό μου, με δυο λόγια, για το 2022 είναι: «Να συμβάλω στην ανάπτυξη της υπαίθρου ουσιαστικά και όχι διαχειριστικά».

Διαμάντω Μανωλάκου – βουλευτής & μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ
Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό στον δρόμο της ανατροπής της καπιταλιστικής εξουσίας

Το 2021 αναδείχθηκε, με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, η αντίθεση που διατρέχει από άκρη σε άκρη τον σύγχρονο κόσμο. Από τη μία, οι τεράστιες δυνατότητες που παρέχει η ανθρώπινη εργασία, με την ανάπτυξη της επιστήμης και της εφαρμογής της. Από την άλλη, το γεγονός ότι τα οφέλη από αυτή την ανάπτυξη δεν κατευθύνονται στην ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών, αλλά τα καρπώνεται μία κοινωνική μειοψηφία.

Είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, που έγινε κατορθωτό να παραχθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Ωστόσο, ο παράγοντας κέρδος θέτει σοβαρά εμπόδια στη διάθεση αυτού του αγαθού σε όλο τον πληθυσμό του πλανήτη και στον καθολικό εμβολιασμό. Μια ολόκληρη ήπειρος, η Αφρική, αλλά και μεγάλες χώρες είναι ουσιαστικά αποκλεισμένες, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επικίνδυνων μεταλλάξεων.

Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά και οι αντιφάσεις στη διαχείριση της πανδημίας από πλευράς των κρατών, που ανάγουν τα πάντα στην ατομική ευθύνη και δεν λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τον έλεγχο της διασποράς του ιού επειδή αυτά κοστίζουν, έχουν ως συνέπεια να καλλιεργείται ο ανορθολογισμός, που αποτελεί την άλλη όψη του ίδιου νομίσματος της εγκληματικής πολιτικής, η οποία έχει οδηγήσει σε εκατόμβες νεκρών.

Ο λαός μας πρέπει να προβληματιστεί. Ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, όπου είναι ακόμα πιο εξόφθαλμες οι τραγικές ελλείψεις σε υποδομές υγείας, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ως αποτέλεσμα, δίπλα στους νεκρούς της πανδημίας καταγράφεται μία πολύ υψηλή «παράλληλη» θνησιμότητα, λόγω της κατακόρυφης μείωσης της πρόσβασης του πληθυσμού σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Η κατάσταση δεν είναι αδιέξοδη, λύση υπάρχει και τον δρόμο προς αυτήν μπορεί να τον ανοίξει ο λαός με τη δράση του. Μαζί με τον αγώνα για το μεροκάματο, τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα και τα υπόλοιπα αιτήματα, είναι επιτακτική η διεκδίκηση της θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι αυτή η πάλη ήδη σε έναν βαθμό εξελίσσεται μέσα στην πανδημία και αποτελεί σημείο συμπόρευσης εργατοϋπαλλήλων, βιοπαλαιστών αγροτών, αυτοαπασχολούμενων της πόλης.

Το ΚΚΕ, με την παρέμβασή του, δείχνει τον μοναδικό δρόμο που μπορεί να εξασφαλίσει την ικανοποίηση σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και αυτός δεν είναι άλλος από τον σοσιαλισμό, που αποτελεί το μοναδικό συνώνυμο της προόδου στη σημερινή εποχή.

Γιάννης Χλόπτσιος – αναπληρωτής συντονιστής Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης ΜέΡΑ25
Πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας την τρόικα του εξωτερικού, αλλά και του  εσωτερικού

Στην εποχή της πανδημίας και ενώ για ακόμη μια φορά στο πέρασμα των χρόνων και των κρίσεων ο πρωτογενής τομέας απέδειξε πόσο ισχυρός πυλώνας είναι για την ελληνική οικονομία, η Μητσοτάκης ΑΕ το 2021 βάζει στο στόχαστρο σημαντικούς κλάδους του, αλλά και ολόκληρη την πρωτογενή παραγωγή.

Μέσα από τη γνωστή πρακτική του «αποφασίζουμε και διατάζουμε» και έτσι ξαφνικά και μάλιστα εν μέσω κορύφωσης της πανδημίας, αποφάσισε να αναρτήσει τους νέους δασικούς χάρτες! Έχοντας στη διάθεσή της αεροφωτογραφίες από δύο ΜΟΝΟ χρονιές (1947 και 2008), έκανε την «ταυτοποίηση» των δασικών εκτάσεων, καταστρατηγώντας κάθε έννοια ορθής νομικής πρακτικής, αλλά και δικαίου.

Στη συνέχεια, και μέσα σε μία ημέρα και χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση ή διάλογος με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, η κυρία υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε μία ΚΥΑ για το «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο», η οποία βάζει ταφόπλακα στην ελληνική μελισσοκομία, όπως οι ίδιοι οι μελισσοκομικοί σύλλογοι και οργανώσεις επισημαίνουν.

Σειρά παίρνουν οι λαϊκές αγορές και το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί «Λαϊκές αγορές με εντολή Άδωνι»! Αυτό που διαφαίνεται από όλο το νομοσχέδιο είναι ότι η Μητσοτάκης ΑΕ θέλει έμμεσα να βγάλει από τη μέση τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, προς όφελος των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των μεγαλεμπόρων. Ενώ θέλει να λέγεται φιλελεύθερη, πολεμά τη μοναδική ελεύθερη αγορά, που λειτουργεί προς όφελος παραγωγού και καταναλωτή, τη λαϊκή!

Και ερχόμαστε στο τέλος της χρονιάς και στην αύξηση τιμών της ενέργειας που συμπαρασύρει και αυξήσεις σε λιπάσματα, σπόρους, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές και μάλιστα την ώρα που οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι χρειάζονται ίσως περισσότερο από ποτέ βοήθεια από το κράτος για να αντιμετωπίσουν τις τεράστιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η πρωτογενής παραγωγή, αλλά και οι άνθρωποί της χρειάζονται στήριξη. Χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός αναδιάρθρωσης του τομέα, ώστε να πετύχουμε αυτάρκεια, με στόχο τη βέλτιστη αγροδιατροφική πράσινη ανάπτυξη της υπαίθρου, αξιοποιώντας τα εργαλεία της ΕΕ που δικαιούμαστε προς όφελος όλων και όχι μόνο των ημετέρων!

Ο αγώνας κατά της χρεοδουλοπαροικίας, στην οποία οι μνημονιακές κυβερνήσεις μάς εγκλώβισαν, πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να αποτινάξουμε από πάνω μας την τρόικα εξωτερικού και εσωτερικού και να μπορέσουμε να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία, κοινωνική ισότητα και πράσινη ανάπτυξη!