Τα σχέδια των μεγάλων της αγροδιατροφής για το 2022: Σύνδεσμοι

Το 2020 ήταν η χρονιά κατά την οποία εμφανίστηκε η πανδημία, πιάνοντας εξαπίνης ολόκληρο τον κόσμο και κλονίζοντας τα θεμέλια της παγκόσμιας υγείας και οικονομίας. Το 2021, που σε λίγες μέρες αποχαιρετούμε, είναι η χρονιά μέσα στην οποία ο κορωνοϊός έγινε μέρος της καθημερινότητας όλων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, με την οικονομία να βρίσκει εκ νέου τον βηματισμό της σε μεγάλο βαθμό, πάντα υπό νέους όρους και προϋποθέσεις. Η «ΥΧ» απευθύνθηκε σε σημαντικούς θεσμικούς φορείς, συνδέσμους, επαγγελματικές οργανώσεις και ενώσεις, στελέχη τραπεζών, επιχειρήσεις εισροών, παροχής υπηρεσιών και αγροδιατροφής, καλώντας τους να κάνουν μία αποτίμηση των σημαντικότερων στιγμών του κλάδου τους μέσα στο 2021, καθώς και να δώσουν το στίγμα για τη στόχευση και τις προτεραιότητές τους τη νέα χρονιά. 

Μέρος B’: Σύνδεσμοι

Γιάννης Γιώτης – πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)
Ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για προϊόντα που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον

Σε λίγες ημέρες, η χρονιά που διανύουμε ολοκληρώνεται. Το 2021, οι συνθήκες εξακολούθησαν να είναι ιδιαίτερες και οι απαιτήσεις αυξημένες, τόσο απέναντι στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημική κρίση, όσο και απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κλάδος των τροφίμων σε παγκόσμιο, αλλά και τοπικό επίπεδο.

Κατά την τελευταία διετία, οι επιχειρήσεις μας αντιμετώπισαν δυσκολίες σε διάφορα επίπεδα (μεταφορές, προμήθεια πρώτων υλών & υλικών συσκευασίας, ρευστότητα, τζίρο). Επιδεικνύοντας συνέπεια και ευθύνη, αλλά και με στοχευμένες παρεμβάσεις όπου χρειάστηκε, η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών παρέμεινε ζωντανή. Μάλιστα, κόντρα στις αντιξοότητες, είναι αξιοσημείωτη η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών, οι οποίες έχουν εισέλθει σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης, καταγράφοντας και στον κλάδο μας μεγάλη αύξηση.

Το τελευταίο διάστημα, βρισκόμαστε και πάλι σε ένα κλίμα αβεβαιότητας, αντιμέτωποι με το τέταρτο κύμα της πανδημίας που πλήττει την Ευρώπη και τη χώρα μας, αλλά και με τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, του υψηλού κόστους και της περιορισμένης διαθεσιμότητας των πρώτων υλών. Παρά το γεγονός, όμως, ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε μεταβάλλεται διαρκώς, οι επιχειρήσεις μας στηρίζουν τη βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας και την ομαλοποίηση της αγοράς.

Αντίστοιχη είναι η προσπάθεια όλων των κλάδων που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διατροφική αλυσίδα (πρωτογενής παραγωγή, λιανεμπόριο, εστίαση, τουρισμός), με στόχο να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών, για προϊόντα, αλλά και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που σέβονται το περιβάλλον και τον ίδιο τον άνθρωπο. Με το βλέμμα μας πλέον στραμμένο στη νέα χρονιά, αξιοποιούμε την εμπειρία ως γνώση και έχουμε ως προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου μας και την ουσιαστική συμβολή του στην ανάκαμψη της εγχώριας οικονομίας.

Αθανάσιος Σαββάκης – πρόεδρος Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
2022: Επιτυχημένη αντιμετώπιση των προκλήσεων για τον κλάδο της αγροδιατροφής

Ο κλάδος της αγροδιατροφής ήταν, αλλά ειδικά κατά την περίοδο της πανδημίας, αναδείχθηκε σε πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Όμως, παρά τις καλές επιδόσεις του κλάδου, το μεγάλο στοίχημα για τη χρονιά που έρχεται είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και οι στρατηγικές δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων θα πρέπει να εστιαστούν σε τρεις παράγοντες: στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην υλοποίηση ρεαλιστικής πολιτικής εξωστρέφειας και στην ένταξη των προϊόντων σε παγκόσμια δίκτυα διανομής. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο για να είναι συμμέτοχες στην «πράσινη οικονομία», που ολοένα και μεγεθύνεται.

Προφανώς, στο πλαίσιο της μετάβασης των επιχειρήσεων του κλάδου της αγροδιατροφής σε ένα νέο μοντέλο δραστηριοποίησης, πρέπει να μελετηθούν σημαντικές προκλήσεις, όπως η ανθεκτικότητα των διατροφικών αλυσίδων, η βιωσιμότητα στην παραγωγή και στην κατανάλωση τροφίμων, η επισιτιστική επάρκεια, η σπατάλη των τροφίμων, η διατροφική ασφάλεια, η υγεία των καταναλωτών, καθώς και η αλλαγή των διατροφικών και καταναλωτικών προτύπων.

Όλα τα παραπάνω είναι ζητήματα που επιδρούν καταλυτικά στη στρατηγική δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου αγροδιατροφής και στην κατεύθυνση παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

Για τον λόγο αυτόν, η πολιτεία στο πλαίσιο του σχεδιασμού των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 θα πρέπει να προδιαγράψει το κατάλληλο πλέγμα πολιτικών και κινήτρων που θα συμβάλουν με τρόπο έμπρακτο στην ουσιαστική ενίσχυση του κλάδου της αγροδιατροφής και ειδικά της βιομηχανίας που μεταποιεί τα αγροτικά προϊόντα.

Στόχος για το 2022 θα πρέπει να είναι η υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ούτως ώστε να μπορεί η χώρα μας να παραγάγει διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, ζητούμενο από τον ΣΒΕ είναι η ένταξη των δράσεων για την ενίσχυση του τομέα της αγροδιατροφής σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων βιομηχανικής πολιτικής, που θα βοηθήσει καταλυτικά στον υγιή μετασχηματισμό του συγκεκριμένου κλάδου.

Γεώργιος Πίττας – πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών Ελληνικού Μελιού (ΣΕΤΣΕΜ)
Το ελληνικό μέλι γυρίζει σελίδα

Τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρξε μία αναδιάρθρωση στον μελισσοκομικό κλάδο, η οποία, μαζί με τις διαφαινόμενες εξελίξεις, δημιουργεί μία συγκρατημένη αισιοδοξία για τη νέα χρονιά, παρά όλα τα αναπάντεχα κακά γεγονότα στη συλλογή μελιού το 2021. Η συγκρατημένη αισιοδοξία οφείλεται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε ελληνικό επίπεδο, οι αρμόδιοι φορείς ασχολούνται συστηματικά και ολοκληρωμένα με τη μελισσοκομία.

Το 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του στηρίζει την υγεία της μέλισσας, τη βοήθεια στον μελισσοκόμο, την προστασία και την προώθηση του μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων στην κατανάλωση. Η θέση αυτή ταυτίζεται απόλυτα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για πράσινη οικονομία και τις αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα με τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».

Οι έλεγχοι περιόρισαν στη χώρα μας τις παράνομες ελληνοποιήσεις, με αποτέλεσμα την αυξημένη ζήτηση ποσοτήτων ελληνικού μελιού από τους μελισσοκόμους, που τα οικονομικά τους αποτελέσματα θα ήταν θετικά, αν δεν υπήρχε, δυστυχώς, η μειωμένη φετινή παραγωγή λόγω κλιματικής αλλαγής (παρατεταμένος καύσωνας) και καταστροφικών πυρκαγιών, ιδίως στην Εύβοια. Η άμεση θετική ανταπόκριση του ΥΠΑΑΤ μπορεί να απαλύνει βραχυπρόθεσμα μέρος της απώλειας των εισοδημάτων των μελισσοκόμων, χρειάζεται όμως στρατηγική για μεσοπρόθεσμα οφέλη, κάτι που το υπουργείο έχει ήδη προγραμματίσει.

Στην Αττική – Πίττας ΑΕ, με στόχο τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής μελισσοκομίας, συνεχίζουμε την εκστρατεία «Beecome a friend», που βάζει τη μέλισσα στο επίκεντρο και περιλαμβάνει δράσεις για το ευρύ κοινό, που αφορούν την ενημέρωση για την αξία της μέλισσας και των προϊόντων της. Η ευαισθητοποίηση όλων μας για το περιβάλλον και η βοήθεια που θα προσφέρουμε σε κάθε μέλισσα είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της.

Παράλληλα, έχουμε εντείνει τις προσπάθειές μας ενίσχυσης της παρουσίας μας σε χώρες του εξωτερικού, παραμένοντας πιστοί στο όραμά μας να αναγνωριστεί διεθνώς το ελληνικό μέλι, στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τον Έλληνα μελισσοκόμο. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν ο διπλασιασμός των εξαγωγών μας σε συσκευασμένο επώνυμο μέλι μέσα σε τρία χρόνια. Συνεχίζουμε, λοιπόν, με το ίδιο όραμα και τη νέα χρονιά.

Κωνσταντίνος Αποστόλου – πρόεδρος Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ)
Το 2022 θα είναι η δυσκολότερη χρονιά για τον κλάδο

Το 2021 ήταν μια χρονιά με τις δικές της ιδιαιτερότητες για τον κλάδο των μεταποιημένων φρούτων. Μετά από το ρεκόρ εξαγωγών για την ελληνική κομπόστα ροδάκινο που επιτεύχθηκε το 2020, οι φορτώσεις παρέμειναν ικανοποιητικές, τουλάχιστον για τους πρώτους εννέα μήνες του 2021, για τους οποίους έχουμε επίσημα στοιχεία. Η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στα μεταποιημένα φρούτα, αφού η υψηλή διατροφική τους αξία σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάρκεια ζωής και την ευκολία στη χρήση τα καθιστούν εξαιρετική επιλογή.

Όπως είναι γνωστό, οι ανοιξιάτικοι παγετοί προκάλεσαν μεγάλα προβλήματα στην παραγωγή των φρούτων που αποτελούν την πρώτη ύλη των προϊόντων μας. Ειδικά για το ροδάκινο, η παραγωγή ήταν θεαματικά μειωμένη και η ποιότητα κακή. Αυτό οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της τιμής του ροδάκινου αλλά και σε μεγάλες αναλώσεις μέσα στα εργοστάσια, που ανεβάζουν το κόστος ακόμα περισσότερο.

Η συνολική αύξηση του κόστους παραγωγής, που ενισχύεται από την αύξηση του κόστους των μεταφορικών, είχε ως αποτέλεσμα ο κλάδος μας να προσφέρει τα τελικά προϊόντα σε αυξημένες τιμές. Οι κυριότεροι πελάτες μας δέχθηκαν τις αυξήσεις, αλλά μένει να δούμε την αντίδραση του τελικού καταναλωτή που θα βρει την κομπόστα στο ράφι του σούπερ μάρκετ σε πολύ υψηλότερη τιμή από αυτήν που έχει συνηθίσει.

Η επόμενη χρονιά αναμένεται να είναι η δυσκολότερη ίσως στην ιστορία του κλάδου. Οι βασικοί συντελεστές παραγωγής όπως η ενέργεια, η ζάχαρη, το μεταλλικό κουτί, τα βαρέλια, καθώς και άλλα υλικά συσκευασίας είναι ήδη πολύ ακριβότερα και αναμένεται να ακριβύνουν και άλλο.

Όσον αφορά το ροδάκινο, σε συνθήκες κλιματικής κρίσης είναι αδύνατον να γίνουν προβλέψεις για την αναμενόμενη ποσότητα. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του δεν μπορεί να επανέλθει στα προ της περσινής χρονιάς επίπεδα, αφού και ο παραγωγός αντιμετωπίζει σημαντικές αυξήσεις στο κόστος λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, ενέργειας κ.λπ.

Τέλος, αβέβαιη παραμένει η διαθεσιμότητα ικανού αριθμού εργαζομένων που απαιτούνται τόσο για τους οπωρώνες όσο και για τα εργοστάσια, δεδομένου ότι υπήρχε έλλειψη ήδη από την περσινή χρονιά, όταν η παραγωγή άρα και οι ανάγκες ήταν μειωμένες.

Νίκος Καλογιάννης – πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ)
Κάνουμε την κρίση ευκαιρία για την ελληνική οικονομία

Τα τελευταία δύο χρόνια, βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξαιτίας της Covid-19, κληθήκαμε να προσαρμοστούμε σε νέα δεδομένα και νέες συνθήκες. Η αλήθεια είναι πως το 2021 τα πράγματα φαίνεται να έχουν βελτιωθεί για τον κλάδο μας, καθώς δεν έχουμε ολικό lockdown ή κλείσιμο της εστίασης, που συνδέεται άμεσα με τα αποστάγματα και τα αλκοολούχα ποτά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για το 6ο εξάμηνο του 2021, τα έσοδα από τον ΦΠΑ για την αιθυλική αλκοόλη και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΦΚ) καταγράφουν θετική μεταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αποτυπώνοντας σημεία ανάκαμψης της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά. Βέβαια, τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ εξακολουθούν να υπολείπονται από την αντίστοιχη περίοδο του 2019, δηλαδή την προ Covid-19 περίοδο.

Ευτυχώς, οι εξαγωγές διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο και το 2021 για τα προϊόντα μας, επιβεβαιώνοντας ότι η ποιότητα των ελληνικών ποτών πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και προτιμάται όλο και περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό αποτυπώνεται και στα στοιχεία, καθώς το 1ο εξάμηνο του ’21 είχαμε αύξηση κατά 31% σε σχέση με το 2020 και 23% σε σχέση το 2019 (προ Cοvid-19). Εκτός, όμως, από την έμφαση που δίνουμε στις εξαγωγές μας, το επόμενο στοίχημα είναι η ενδυνάμωση της επιτόπιας κατανάλωσης των ελληνικών ποτών μέσω:

✱ Της απλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των νόμιμων επιχειρήσεων του κλάδου.

✱ Της αξιοποίησης του τουριστικού κύματος που δέχεται η Ελλάδα, μέσα από την ένταξη των αποσταγμάτων σε προγράμματα ανάδειξης γαστρονομικού τουρισμού.

Επιπλέον, εμείς στον ΣΕΑΟΠ υποστηρίζουμε τη θεσμοθέτηση μέτρων από την πλευρά της πολιτείας που θα οδηγήσουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη διασφάλιση της σταθερότητας των σχετικών δημόσιων εσόδων και στην εξασφάλιση ανταγωνιστικών φορολογικών συντελεστών που θα δίνουν άμεσα αναπτυξιακή ώθηση στο εγχώριο τουριστικό προϊόν. Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνουμε:

✱ Την προσαρμογή του συντελεστή ΕΦΚ αλκοολούχων ποτών στο επίπεδο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μέτρο που εκτιμάται ότι θα μείωνε σημαντικά το κόστος πρώτων υλών, προσφέροντας μια βαθιά ανάσα ρευστότητας ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις που ταλανίζουν τον βιομηχανικό και παραγωγικό κόσμο της χώρας και θα διευκόλυνε τη μόνιμη μετακίνηση ικανού όγκου πωλήσεων από το παράνομο στο νόμιμο εμπόριο.

✱ Τη μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά καταναλωτικά αγαθά και στο 13% σε όλο το φάσμα της εστίασης, ως απάντηση στο κύμα ανατιμήσεων που πλήττει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

✱ Τη δυνατότητα ρύθμισης ΕΦΚ & ΦΠΑ, που καταβάλλεται στα τελωνεία, σε δόσεις, και έκπτωση 25% για εμπρόθεσμη καταβολή ΦΠΑ στα τελωνεία.

Ευελπιστούμε με το νέο έτος να ξεπεράσουμε τα εμπόδια που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια, να είμαστε όλοι υγιείς και να εφαρμοστούν οι αλλαγές που στηρίζουμε, προκειμένου να μεταβάλουμε την παρούσα κρίση σε ευκαιρία, με κοινό όραμα για ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και, εντέλει, την ελληνική οικονομία.

Βάσος Ευθυμιάδης – πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ)
Χαιρετίζουμε τη νέα κατεύθυνση που χαράσσει η ΕΕ για την αγροδιατροφή

Η χρονιά που φεύγει ήταν ακόμα μία με πολλές ιδιαιτερότητες για τον τομέα της αγροδιατροφής γενικότερα, αλλά και για τις εταιρείες-μέλη του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας ειδικότερα. Η συνεχιζόμενη οικονομική, πολιτική και κοινωνική αστάθεια που δημιουργεί η πανδημία στο εσωτερικό της χώρας, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη δυσκολία της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας να ανταποκριθεί στη νέα πραγματικότητα, δημιούργησε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα πολύπλοκο και απαιτητικό για οποιαδήποτε εταιρεία προσπαθούσε να συνεχίσει τη λειτουργία της με υψηλό βαθμό συνέπειας και σταθερότητας.

Πέρα από τα ανωτέρω, η χρονιά χαρακτηρίστηκε από κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, αλλά και από αρκετά υψηλές τιμές για τα περισσότερα αγροτικά προϊόντα, ιδιαίτερα για τις αροτραίες καλλιέργειες, που ενίσχυσαν σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών. Την ίδια στιγμή, όμως, διαφαίνεται για το εγγύς μέλλον μια ραγδαία αύξηση τιμών στους περισσότερους συντελεστές κόστους της αγροτικής παραγωγής, που αναπόφευκτα θα επηρεάσει την επερχόμενη χρονιά, δυσχεραίνοντας σημαντικά αρκετές καλλιέργειες με υψηλό συντελεστή κόστους/στρέμμα. Για τη νέα χρονιά, θα άξιζε κανείς να αναφέρει την ξεκάθαρη πλέον κατεύθυνση που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα καλλιεργούν στο μέλλον οι Ευρωπαίοι αγρότες. Η Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει κάποιους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για τη δραστική μείωση των εισροών ανά στρέμμα, συμπεριλαμβανομένων του νερού και της ενέργειας, ενώ προάγει συστηματικά τη βιοποικιλότητα, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και του καταναλωτή και τη χρήση συστημάτων ευφυούς γεωργίας.

Είναι μια κατεύθυνση που η βιομηχανία φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαιρετίζει με ενθουσιασμό, έχοντας ωστόσο πλήρη επίγνωση ότι η άκριτη και οριζόντια επιβολή μέτρων σε χώρες με εντελώς διαφορετικό καλλιεργητικό προφίλ ενδέχεται να έχει αποτελέσματα αντίθετα από τα προσδοκώμενα. Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας έχει ήδη αποστείλει τις θέσεις και τις εκτιμήσεις του για την επίπτωση που θα έχει η νέα ΚΑΠ στην ελληνική γεωργία, λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα μας χαρακτηρίζεται από πολυκαλλιέργεια, μικρό μέσο κλήρο και πολύ μικρή διείσδυση της υψηλής τεχνολογίας στη γεωργία.

Ως εκ τούτου, είναι απολύτως απαραίτητη η θέσπιση στόχων που να είναι ρεαλιστικοί, επιτεύξιμοι και αποτέλεσμα ουσιαστικής διαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κάθε άλλος δρόμος είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε ευρωπαϊκούς δείκτες που θα ευημερούν στα χαρτιά, αλλά σε μια ελληνική γεωργία που θα φθίνει στην πράξη.

Γιάννης Βεβελάκης – πρόεδρος Συνδέσμου Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ)
Δράσεις για να πάρει η αγροδιατροφική αλυσίδα την προστιθέμενη αξία που της αξίζει

Είναι γεγονός ότι και η φετινή ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλο τον αγροδιατροφικό κλάδο, ο οποίος παρά τις δύσκολες συνθήκες επέδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα και αντοχή. Η πανδημία συνεχίζεται και η ομαλότητα δεν έχει επέλθει. Τα ορόσημα που περάσαμε ως ΣΠΕΛ τη χρονιά που φεύγει μπορούν να κωδικοποιηθούν μέσα από τις δράσεις του συνδέσμου μας για την ανάδειξη της αξίας της γεωργικής παραγωγής, τη γενικότερη ενίσχυση της παρουσίας μας στον δημόσιο διάλογο και τη συμβολή μας στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας.

Η υγειονομική κρίση λειτούργησε ως μεγεθυντικός φακός για τον κλάδο της αγροδιατροφής, τόσο σε επίπεδο αξίας όσο και λειτουργικότητας. Συγκεκριμένα, όλοι ξανακοιτάξαμε και αναγνωρίσαμε τον ρόλο της γεωργίας, την αξία της γεωργικής παραγωγής, αλλά και τη σημασία της αλυσίδας: γεωργικά εφόδια – γεωργική παραγωγή – μεταποίηση τροφίμων – δίκτυο μεταφορών – τρόφιμο. Αντίστοιχα, ο κλάδος των αγροτικών εφοδίων, και συγκεκριμένα ο κλάδος των λιπασμάτων, προσαρμόστηκε αμέσως στις νέες απαιτήσεις, ενεργοποίησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας της βιομηχανίας και λειτούργησε απρόσκοπτα, εφοδιάζοντας τον αγρότη με προϊόντα λίπανσης. Η ασφάλεια τροφίμων, η επισιτιστική επάρκεια και η αποφυγή με κάθε τρόπο οποιασδήποτε διατροφικής κρίσης ήταν βασική προτεραιότητά μας, η οποία επιτεύχθηκε στο ακέραιο.

Παράλληλα, διανύουμε μια εποχή με έντονες νομοθετικές αλλαγές. Η Πράσινη Συμφωνία, η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», η διαμόρφωση των Εθνικών Στρατηγικών Σχεδίων για τη νέα ΚΑΠ αποτελούν πολιτικές που μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στoν Έλληνα παραγωγό. Ο ΣΠΕΛ, από την πρώτη στιγμή, καταθέτει προτάσεις και θέσεις, τονίζοντας ότι οι στόχοι που τίθενται να είναι ρεαλιστικοί και να προσανατολίζονται στην ενίσχυση των συνθηκών ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας. Επίσης, ο κλάδος των λιπασμάτων βρέθηκε φέτος αντιμέτωπος και με τις συνέπειες της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, επιφέροντας σωρεία προβλημάτων. Σε όλα αυτά προστίθεται και η αλλαγή του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου Κυκλοφορίας των Λιπασμάτων, που θα επιφέρει πολλές αλλαγές στον κλάδο μας, σε επίπεδο τόσο διοικητικό όσο και πρακτικό.

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί, ο ΣΠΕΛ αποτελεί το σημείο έκφρασης του κλάδου, που, όπως φαίνεται, η νέα χρονιά θα είναι γεμάτη προκλήσεις. Η συνεργασία, η γνώση, η καινοτομία και η εκπαίδευση μπαίνουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ο ΣΠΕΛ θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά με ένα σύνολο δράσεων που ήδη έχουν προγραμματιστεί για το 2022, με κύριο στόχο τη διαμόρφωση εκείνων των στρατηγικών που θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Εκ μέρους του ΔΣ του ΣΠΕΛ, ευχόμαστε το 2022 να είναι μια παραγωγική χρονιά για όλους!

Σάββας Μπαλουκτσής – πρόεδρος Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ)
Χρονιά ανασυγκρότησης και προετοιμασίας το 2022

Το 2021 ήταν η συνέχεια μιας πολύ καλής χρονιάς, όπως ήταν το 2020, και η αγορά αναμένεται να διαμορφωθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η αιτία αυτής της εξέλιξης είναι η υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων από τους αγρότες μας, τα οποία επιδοτούνται από χρήματα της ΕΕ στο πλαίσιο του Β’ πυλώνα του ΠΑΑ 2014-2020. Τα προγράμματα αυτά, γνωστά και ως Σχέδια Βελτίωσης, στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας.

Ειδικότερα, η αγορά το 2021 αναμένεται να κλείσει με μια μικρή αύξηση, της τάξης του 7%, σε σχέση με το 2020, το οποίο όμως ήταν ήδη αυξημένο κατά 130% περίπου, σε σχέση με το 2019. Η πορεία του 2021 δεν ήταν ομοιόμορφη κατά τη διάρκεια του έτους. Το πρώτο εξάμηνο η πορεία ήταν αυξητική, ενώ το δεύτερο εξάμηνο πτωτική. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, διότι σταδιακά ολοκληρώνονταν τα επενδυτικά προγράμματα.

Η εξέλιξη της αγοράς ευνόησε το σύνολο των μελών του ΣΕΑΜ, μια και οδήγησε σε ικανοποιητική αύξηση του τζίρου τους, κάτι που είχε απόλυτη ανάγκη ο κλάδος, μετά από τη συνεχή συρρίκνωση της αγοράς την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, επηρεάστηκε θετικά το επίπεδο της εκμηχάνισης της γεωργίας μας, μια και παλιά και απαξιωμένα μηχανήματα αντικαταστάθηκαν με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γεωργίας ακριβείας, της ψηφιοποίησης των καλλιεργειών και της πράσινης γεωργίας.

Το 2022 αναμένεται να είναι χρονιά ανασυγκρότησης και προετοιμασίας για τα μέλη του ΣΕΑΜ, προκειμένου να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν έναν νέο κύκλο αυξημένης ζήτησης που θα δημιουργήσει η νέα προκήρυξη Σχεδίων Βελτίωσης, η έγκριση των οποίων αναμένεται στις αρχές του 2023. Το 2022 αναμένεται μια πρόσκαιρη κάμψη της αγοράς σε ποσοστό περίπου 20%, παράλληλα, όμως, θα διευθετηθούν σημαντικές εκκρεμότητες που δημιουργήθηκαν από την αδυναμία των εργοστασίων να ανταποκριθούν σε έγκαιρες παραδόσεις μηχανημάτων, ενώ αναμένεται να σταθεροποιηθούν και οι τιμές τους που επηρεάστηκαν από τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, αλλά και στις μεταφορές.

Θύμης Ευθυμιάδης – πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ)
Συνεχίζουμε δυναμικά να υποστηρίζουμε την προστιθέμενη αξία της παραγωγής

Αναμφίβολα οι εξελίξεις στο μέτωπο της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού σημάδεψαν και το 2021. Παρά το γεγονός ότι η αβεβαιότητα για το οριστικό τέλος της πανδημίας παρατείνεται, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση νέων παραλλαγών της Covid-19 που τελούν ακόμα υπό διερεύνηση από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, εντούτοις η παγκόσμια, αλλά και η ελληνική οικονομία έδειξαν το 2021 τα πρώτα σημάδια ισχυρής ανάκαμψης. Με εφόδια τη σημαντική ανάπτυξη (13,9%) που παρουσίασε η ελληνική οικονομία κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 και την επαλήθευση των προσδοκιών για ετήσιους ρυθμούς της τάξης του 7%, το 2022 αναμένεται σίγουρα με θετικές προσδοκίες.

Σε αυτό το πλαίσιο και το 2021, η ελληνική γεωργία κέρδισε το «στοίχημα» της επισιτιστικής επάρκειας σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις (βαμβάκι, σκληρό σιτάρι, καλαμπόκι), οι τιμές που έλαβαν οι παραγωγοί μας το 2021 ήταν από τις υψηλότερες των τελευταίων 20 ετών.

Ειδικότερα για τον τομέα των σπόρων σποράς, το 2021 ήταν ακόμα μια χρονιά κατά την οποία οι επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού με σωστό σχεδιασμό και προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής πέτυχαν να εφοδιάσουν την εγχώρια αγορά με εξαιρετικής ποιότητας πολλαπλασιαστικό υλικό και σε επαρκείς ποσότητες. Ευελπιστούμε, δε, ότι, όπως συμβαίνει διαχρονικά σε τέτοιες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις του τομέα θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μετριάσουν όπου μπορούν τις επιπτώσεις των ανατιμήσεων των πρώτων υλών, αλλά και του λοιπού κόστους παραγωγής (ενέργεια κ.λπ.) στην τελική χρέωση προμήθειας των σπόρων σποράς για το 2022, απορροφώντας όπου είναι δυνατό ένα κομμάτι αυτών των αυξήσεων.

Ο ΣΕΠΥ, εφαρμόζοντας πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα, συνέχισε τη λειτουργία του και το 2021, με σημαντικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Έτσι, συνέβαλε τα μέγιστα τόσο στην ενημέρωση των επιχειρήσεων-μελών του, όσο και στην έγκαιρη παραγωγή και πιστοποίηση του πολλαπλασιαστικού υλικού με σειρά προτάσεων, αλλά και πρωτοβουλιών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών και νέων εξελίξεων.

Θα συνεχίσουμε και τη νέα χρονιά δυναμικά να υποστηρίζουμε την προστιθέμενη αξία μέσα από την πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα και την καινοτομία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτή είναι η στρατηγική που ως ΣΕΠΥ υποστηρίζουμε διαχρονικά και υπηρετούμε, διαθέτοντας στους Έλληνες παραγωγούς υψηλής ποιότητας πιστοποιημένο φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Εύχομαι ολόψυχα σε όλους χρόνια πολλά με υγεία και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε τη νέα χρονιά να επανέλθουμε οριστικά στην κανονικότητα, όπως τη γνωρίζαμε!