Τα Σχέδια Βελτίωσης επιτρέπουν την αγορά τρακτέρ από νέο αγρότη;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Είμαι σε αναμονή ως επιλαχών για νέος αγρότης. Ενδιαφέρομαι να αγοράσω τρακτέρ, χωρίς όμως ακόμα να έχω αυτήν τη δυνατότητα. Τα Σχέδια Βελτίωσης επιτρέπουν την αγορά τρακτέρ από νέο αγρότη; Αν ναι, μέχρι πότε έχω τη δυνατότητα να καταθέσω μελέτη και μέχρι τι ποσοστό από το τελικό ύψος είναι η επιδότηση;

Βαρβάρα από Ημαθία

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Οι εγκεκριμένοι νέοι Αγρότες, καθώς και όσοι υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια της 2ης πρόσκλησης για νέους αγρότες, με την προϋπόθεση όμως ότι θα εγκριθούν, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν Σχέδιο Βελτίωσης για οποιαδήποτε από τις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ των οποίων και την αγορά τρακτέρ. Οι επιλαχόντες νέοι αγρότες δεν περιλαμβάνονται σε αυτήν την κατηγορία, εκτός αν έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη. Φυσικά, όπως γράψαμε την προηγούμενη εβδομάδα, υπάρχει πολιτική δέσμευση να απορροφηθεί το σύνολο των επιλαχόντων νέων αγροτών. Σε κάθε περίπτωση, οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων Σχεδίων Βελτίωσης είναι μέχρι τις 5 Ιουνίου και 5 Ιουλίου για την α’ και β’ φάση αντίστοιχα, και

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές