Θέλω να εκμεταλλευτώ τα χωράφια του πατέρα μου με βιολογικές καλλιέργειες, αλλά δεν έχω το κεφάλαιο

-Διαφήμιση-
Θα ακολουθήσουν νέα Σχέδια Βελτίωσης; Θέλω να εκμεταλλευτώ τα χωράφια του πατέρα μου με βιολογικές καλλιέργειες, αλλά δεν έχω το κεφάλαιο.

Θεοδώρα από Κιλκίς

Hπρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης ολοκληρώθηκε το 2018 και δεδομένου του μεγάλου αριθμού αιτήσεων και του αντίστοιχα υψηλού αιτούμενου προϋπολογισμού, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρχει νέα πρόσκληση για τα επόμενα 2-3 έτη.

-Διαφήμιση-