Σχέδια βελτίωσης: Διαμόρφωση φύτεμα και αργότερα για τα αρδευτικά σε χωράφι που έχει βγει δασικό;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Αναφορικά με τα Σχέδια Βελτίωσης, μπορώ να αιτηθώ για διαμόρφωση φύτεμα και αργότερα για τα αρδευτικά σε χωράφι που έχει βγει δασικό, αλλά έχει γίνει ένσταση;

Αργύρης από Λιβαδειά

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Το θεσμικό πλαίσιο των Σχεδίων Βελτίωσης δεν απαιτεί την προσκόμιση πράξης χαρακτηρισμού δασικής έκτασης, παρά μόνο τη νόμιμη κατοχή του αγροτεμαχίου για την περίπτωση της εγκατάστασης νέας φυτείας. Παρ’ όλα αυτά, εάν η ένσταση απορριφθεί από την αρμόδια αρχή, η επένδυση δεν θα είναι επιλέξιμη προς υλοποίηση. Όσον αφορά τον εξοπλισμό άρδευσης, δεν είναι επιλέξιμος στα Σχέδια Βελτίωσης, αλλά αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος», η οποία αναμένεται να προκηρυχθεί.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές