Σχέδια βελτίωσης: Παίρνει ΦΕΚ η τροποποιητική απόφαση

Τι ισχύει για τα αναπόσβεστα τρακτέρ, επιλέξιμος ο εξοπλισμός τυποποίησης και συσκευασίας μελιού

sxedia-veltiosis
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Στην αποκωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα Σχέδια Βελτίωσης, που θα ξεκαθαρίζει τα «γκρίζα» σημεία του, προχωρά το ΥΠΑΑΤ με τροποποιητική απόφαση, η οποία αναμένεται να πάρει ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες. Η απόφαση είναι έτοιμη και προωθείται για υπογραφή στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Β. Αποστόλου. Ήδη, ανακοινώθηκαν η παράταση έως τις 5 Μαΐου 2018 για την υποβολή αιτήσεων στις δράσεις 4.1.1. και 4.1.3., αλλά και αναλυτικά τα δύο στάδια της διαδικασίας, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους, με αφορμή και τις αλλαγές που επίκεινται αναφορικά με τους γεωργικούς ελκυστήρες και την επιλεξιμότητα.

Τρακτέρ

Όπως έχει διαρρεύσει, στην επικείμενη τροποποιητική απόφαση θα ορίζεται ότι:

  • Γεωργός που έχει στην κατοχή του αναπόσβεστο ελκυστήρα, ανεξάρτητα της δυναμικότητά του ή του τύπου, ή ακόμα πόσο μεγάλη εκμετάλλευση θα έχει σε μελλοντική κατάσταση, δεν θα δικαιούται να αιτηθεί την αγορά ενός νέου ελκυστήρα, ακόμα και αν είναι διαφορετικού τύπου ή διαφορετικής δυναμικότητας από τον υφιστάμενο.
  • Ανεξάρτητα από την ιπποδύναμη που δίνει το λογισμικό TERes στη μελλοντική κατάσταση, ο παραγωγός δεν θα μπορεί να επιδοτηθεί για παραπάνω από έναν ελκυστήρα.
-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Στο ερώτημα «εάν ο αναπόσβεστος ελκυστήρας πωλήθηκε;» τα στελέχη του υπουργείου απαντούν πως στην περίπτωση που ο εν λόγω ελκυστήρας πωλήθηκε πριν από την προδημοσίευση του προγράμματος, μπορεί ο παραγωγός να αιτηθεί. Εάν η πώληση πραγματοποιήθηκε μετά την προκήρυξη του μέτρου, δεν δικαιούται. Στην τροποποιητική απόφαση, αναμένεται να ξεκαθαριστεί τι ισχύει στην περίπτωση που το τρακτέρ πωλήθηκε τη χρονική περίοδο από την προδημοσίευση έως τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Εάν, δηλαδή, για την περίοδο αυτή είναι ή όχι επιλέξιμοι οι ελκυστήρες.

Σχετικά με τη φημολογία περί κουρέματος 10% στα τρακτέρ, τα στελέχη του ΥΠΑΑΤ είναι κατηγορηματικά: «Δεν πρόκειται να γίνει κανένα οριζόντιο κούρεμα στις προσφορές». Όπως εξηγούν, εάν η προσφορά είναι πραγματική και όχι πλασματική, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Επιλεξιμότητα

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην τεχνική συνάντηση που πραγματοποίησαν στην περιφέρεια της Α-ΜΘ, οι εκπρόσωποι της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις του ΥΠΑΑΤ, αλλάζουν ακόμα τα εξής:

  • Επιλέξιμη είναι οποιαδήποτε συσκευασία μη μεταποιημένου προϊόντος προς πώληση, χωρίς πλέον να εξετάζεται εάν η πώληση αυτή είναι πρώτη, δεύτερη κ.ο.κ. Αντικαθίσταται, δηλαδή, η προηγούμενη απόφαση ότι επιλέξιμες είναι οι επενδύσεις που αφορούν την προετοιμασία του προϊόντος για πρώτη πώληση.
  • Επιλέξιμος θα είναι ο εξοπλισμός τυποποίησης και συσκευασίας μελιού.
  • Οι νεαρές φυτείες, όσο παραμένουν νεαρές, υπολογίζονται με μισή τυπική απόδοση.
  • Οι γενικές δαπάνες και οι δαπάνες για την απασχόληση των εργατών γης εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής προσφορών.
  • Για τις καινοτόμες επενδύσεις, όπως αυτές έχουν καθοριστεί, θα απαιτείται η προσκόμιση μόνο μίας προσφοράς.
  • Οτιδήποτε επιδοτείται από τον ΕΛΓΑ ως ενεργητική προστασία, ακόμα και αν δεν επιδοτείται σε κάποιον νομό, δεν είναι επιλέξιμο από το πρόγραμμα.

Νέες ημερομηνίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με την τροποποίηση της πρόσκλησης για τα Σχέδια Βελτίωσης, καθορίζονται αναλυτικά τα δύο στάδια με τις νέες καταληκτικές ημερομηνίες.

Η υποβολή της αίτησης πραγματοποιείται σε δύο στάδια:

  1. Στο πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι υποβάλλουν και οριστικοποιούν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής του αιτήματός τους. Η επιλεξιμότητα των επενδύσεων ξεκινά από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της αίτησης. Για το πρώτο στάδιο, νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 02/05/2018.
  2. Στο δεύτερο στάδιο, έπειτα από ανακοίνωση της ΕΥΕ ΠΑΑ, οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματικά στοιχεία τεκμηρίωσης του αιτήματος. Καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 05/06/2018.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/06/2018.

Η έγγραφη υποβολή της αίτησης στήριξης υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.

Ασφαλιστική ενημερότητα

Άλλο ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει αφορά τους παραγωγούς που, αν και αιτήθηκαν πριν από δύο χρόνια να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ), ή δεν έχουν ακόμα ασφαλιστεί ή εάν είναι ασφαλισμένοι δεν λαμβάνουν ασφαλιστική ενημερότητα, επειδή ο Οργανισμός δεν έχει καθορίσει τα ασφάλιστρα.

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί αυτοί δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Διότι, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από το Μητρώο ότι είναι κατ’ επάγγελμα γεωργοί, αλλά και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Αν η ενημερότητα εμφανίζει ρυθμισμένες οφειλές, ο παραγωγός είναι επιλέξιμος. Αν δεν είναι ρυθμισμένες οι οφειλές, μένει εκτός. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές, ο υποψήφιος παίρνει βαθμολογία.

Τα στελέχη του υπουργείου ήδη από τα τέλη Φεβρουαρίου έχουν ξεκινήσει σειρά συναντήσεων, προκειμένου να δοθεί λύση με νομοθετική ρύθμιση, με την οποία να μπορεί το Μητρώο –πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ– να παρέχει τη βεβαίωση στις ΔΑΟΚ, εφόσον έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο αίτηση στον ΟΓΑ.

ΚΕΟΣΟΕ

Τέλος, σύμφωνα με την ΚΕΟΣΟΕ, δεν είχε αποφασιστεί από το υπουργείο τουλάχιστον μέχρι την περασμένη Τρίτη, εάν τελικά θα ενταχθούν τα αιτήματα (και όχι οι χορηγήσεις-εγκρίσεις) για Άδειες Φύτευσης του 2018 στα Σχέδια Βελτίωσης.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress