Σχέδια Βελτίωσης: Καθορίστηκε το ανώτατο όριο επιλέξιμης δαπάνης των τρακτέρ

Mετά τα Πάσχα οι εξελίξεις στα τρακτέρ, λέει ο ΣΕΑΜ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Εστάλησαν σε όλες της ΔΑΟΚ της χώρας οι ανώτατες επιλέξιμες τιμές ανά μοντέλο γεωργικού ελκυστήρα. Πρόκειται για έναν πίνακα με πέντε στήλες στις οποίες αναγράφονται, ο κατασκευαστικός οίκος, το ακριβές μοντέλο του ελκυστήρα, η ύπαρξη ή όχι καμπίνας και η ανώτατη επιλέξιμη τιμή για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Σύμφωνα με τη μονάδα επενδύσεων του ΥΠΑΑT: «Προς το παρόν ο πίνακας καλύπτει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% τα μοντέλα ελκυστήρων τα οποία αιτούνται οι υποψήφιοι. Στο προσεχές διάστημα το ποσοστό κάλυψης θα φτάσει στο 100% και θα εμπλουτιστεί και με τις τιμές του επιπλέον εξοπλισμού (extra) που θα θεωρηθεί επιλέξιμος».

Και υπογραμμίζει ότι: «Η ανώτατη επιλέξιμη τιμή έχει υπολογιστεί ύστερα από έρευνα αγοράς στην οποία λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που προέκυψαν κυρίως από ελληνικούς και ευρωπαϊκούς εξειδικευμένους ιστοτόπους, από τον εξειδικευμένο ελληνικό και ευρωπαϊκό περιοδικό τύπο, από τις προσφορές που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της υποβολής των αιτημάτων ενίσχυσης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων».

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ: «Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει αίτημα για συγχρηματοδότηση αγοράς γεωργικού ελκυστήρα, ο αξιολογητής και η γνωμοδοτική επιτροπή εξετάζουν το εύλογο κόστος του εντοπίζοντας το ακριβές μοντέλο του αιτούμενου γεωργικού ελκυστήρα στον συνημμένο πίνακα.

Ο προσδιορισμός του αιτούμενου μοντέλου γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης και συγκεκριμένα ανατρέχοντας α) στην περιγραφή του ελκυστήρα στην καρτέλα των επενδύσεων, β) στην περιγραφή των επενδύσεων στην ενότητα «Περιγραφή της
προτεινόμενης επένδυσης και των επενδυτικών δαπανών», γ) στο προτιμολόγιο (προσφορά) και δ)στο prospectus.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί από το αιτούμενο σχέδιο το ακριβές μοντέλο του ελκυστήρα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με τον συντάκτη του αιτήματος ενίσχυσης.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ

-Διαφήμιση-