Σχέδια βελτίωσης: Μπορώ να απεμπλακώ από τη μελέτη εύκολα και με τι κόστος;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Εχω κάνει μελέτη για Σχέδια Βελτίωσης ως νέος αγρότης και ενδιαφέρομαι για την αγορά μηχανημάτων. Δεν ξέρω, όμως, αν πρέπει να την υλοποιήσω. Αν μου παρουσιαστεί κάποια άλλη επαγγελματική ευκαιρία, θα μπορώ να απεμπλακώ από τη μελέτη εύκολα και με τι κόστος, άραγε;

Έφη, Νομός Πέλλας

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Οπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη υποχρέωση για κάποιον να υλοποιήσει ένα εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο που αφορά την αγορά μηχανημάτων. Στο παρελθόν, σε προηγούμενες προσκλήσεις Σχεδίων Βελτίωσης, αρκετοί δικαιούχοι, των οποίων τα σχέδια είχαν εγκριθεί, δεν προχώρησαν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού τους σχεδίου χωρίς κάποια άλλη δέσμευση. Το κόστος στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει την αμοιβή του μελετητή που ανέλαβε την υποβολή της αίτησης στήριξης. Αν, όμως, εισπραχθεί κάποιο ποσό προκαταβολής και, τελικά, δεν υλοποιήσετε την επένδυσή σας, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε τα χρήματα αυτά εντόκως.

-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress