Σχέδιο στρατηγικής για τις εξαγωγές ελαιόλαδου από τη Διεπαγγελματική

Σχέδιο στρατηγικής για τις εξαγωγές ελαιόλαδου από τη Διεπαγγελματική Ελαιολάδου

Την αύξηση των εξαγωγών επώνυμου ελαιολάδου από τους 30.000 τόνους στους 50.000 τόνους ετησίως σε ορίζοντα πενταετίας θέτει ως στόχο το Σχέδιο Στρατηγικής που κατέθεσε στον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάρκο Μπόλαρη η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου και Ελιάς (ΕΔΟΕΕ).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουλίου 2016 και έδωσαν το παρών ο Πρόεδρος του ΔΣ κος Γ. Γωνιωτάκης , ο Ταμίας κος Δ. Καραπάνος ο Πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ και μέλος του ΔΣ της ΕΔΟΕΕ κος Γρ. Αντωνιάδης καθώς και Γεν. Δ/ντης του ΣΕΒΙΤΕΛ κος Γ. Οικονόμου

Αναφέρθηκε  ο ρόλος και η σημασία του ελαιοκομικού τομέα στην οικονομία, κοινωνία και το περιβάλλον.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, με συνέπεια και συνέχεια μιας εθνικής στρατηγικής που θα έχει σαν στόχο την διασφάλιση της προοπτικής και του μέλλοντος του προϊόντος είναι επιβεβλημένος.

Το ελληνικό ελαιόλαδο, αν και άριστης ποιότητας έχει να αντιμετωπίσει τις εξείς αδυναμίες , υψηλό κόστος παραγωγής πλήρη εξάρτηση της διάθεσής του ως χύμα στην Ιταλία, εντεινόμενο ανταγωνισμό από ελαιοπαραγωγικές χώρες χαμηλού κόστους (Ισπανία, Τυνησία),συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού χύμα διακίνηση στο στάδιο του λιανικού εμπορίου και της μαζικής εστίασης.

Ως βασικοί άξονες Εθνικής Στρατηγικής η ΕΔΟΕΕ έθεσε:

  • Μείωση του κόστους παραγωγής
  • Αύξηση της παραγωγής με έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή Δακοκτονίας
  • Οργάνωση και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς
  • Προώθηση των εξαγωγών επώνυμου τυποποιημένου ελαιολάδου
  • Ανάδειξη και βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου.

Ο αναπληρωτής υπουργός κος Μπόλαρης τόνισε ότι υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής κατεύθυνσης ως προς την βελτίωση της ποιότητας, την ενσωμάτωση καινοτομίας στην παραγωγή, διάθεση στην αγορά τυποποιημένου επώνυμου προϊόντος για την εξασφάλιση προστιθέμενης αξίας, αύξηση των εξαγωγών προς όφελος της εθνικής οικονομίας και βελτίωση του εισοδήματος του έλληνα παραγωγού.

Αναφέρθηκε  στον έγκαιρο προγραμματισμό της εφαρμογής του προγράμματος της Δακοκτονίας, αφού η σχετική   ΥΑ υπογράφει στις  15/2/2016, γεγονός κρίσιμο για την ποιότητα παραγωγής ελαιολάδου.

Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης διαπιστευμένων εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας ελαιολάδου, καθώς και ίδρυσης τμήματος γευσιγνωσίας  ελαιολάδου.

Για την στρατηγική των επώνυμων εξαγωγών τέθηκε ο στόχος της αύξησης της ποσότητας από 30.000 τόνους σε  50.000 τόνων σε ορίζοντα πενταετίας.

Ως  προς την επίτευξη αυτού συζητήθηκαν οι προτάσεις της ΕΔΟΕΕ  για εφαρμογή μιας στρατηγικής επιθετικού marketing σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αξιοποίηση του τουρισμού, διάθεση από την εστίαση τυποποιημένου ελαιολάδου καλής ποιότητας, να δοθούν κίνητρα για φορολογικές απαλλαγές / ελαφρύνσεις για δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων (clusters), θέσπιση  ανταποδοτικής εισφοράς για το ελαιόλαδο, από όλους τους εμπλεκόμενους,  κατά το παράδειγμα της Ισπανίας.

Επίσης συζητήθηκε το πρόβλημα εξαγωγών ελιών ΠΟΠ Καλαμάτας.