Σχολή Σταφίδας στο Αίγιο

Τη δημιουργία Επαγγελματικής Σχολής Σταφίδας στο Αίγιο εξετάζει ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Πρόκειται για ένα αίτημα που έχουν καταθέσει στον Οργανισμό η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς και τοπικοί φορείς, σε μια προσπάθεια τόνωσης του συγκεκριμένου αγροτικού προϊόντος που έχει σημαντική εξαγωγική δυναμική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους χώρους που έχει προταθεί για να στεγαστεί η σχολή είναι οι εγκαταστάσεις του πρώην εργοστασίου της Χαρτοποιίας Αιγίου. Οι νέοι που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον αποκαλούμενο «μαύρο χρυσό» θα μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες εξειδικευμένες γνώσεις, ώστε να προχωρήσουν στην παραγωγή της μαύρης κορινθιακής σταφίδας, ενισχύοντας περεταίρω την εξωστρέφειά της.