Συγκεντρώνει όλα τα οικονομικά στοιχεία των υπουργείων και εποπτευόμενων φορέων το Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Στόχος, όπως λέει, η επιτάχυνση του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ

Να καταθέσουν το αργότερο έως τις 4 Σεπτεμβρίου τις προτάσεις τους με τις εκτιμήσεις πληρωμών του έτους 2019 και τις προβλέψεις δαπανών για τα έτη 2020 – 2023 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) καλεί όλους τους φορείς του Δημοσίου το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απεστάλη στις 13 Αυγούστου στη Βουλή, στα γραφεία των υπουργών μέχρι και στις γενικές διευθύνσεις οικονομικών υπηρεσιών των υπουργείων, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως το ΕΣΠΑ, το ΠΑΑ και το ΕΠΑλΘ.

«Για τον λόγο αυτόν, κατά τη διατύπωση των προβλέψεων για το 2020-2023, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την ταχεία υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Με λίγα λόγια, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αξιολογήσει και θα επεξεργαστεί τα στοιχεία εκτιμήσεων και προβλέψεων των Φορέων Χρηματοδότησης ΠΔΕ ανά πρόγραμμα, προκειμένου να διαμορφώσει τα συνολικά, ανά Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, μεγέθη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 2020-2023.

Επιπλέον, τα υπουργεία θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στοιχεία και για τους φορείς που εποπτεύουν, δηλαδή τα στοιχεία εσόδων, που προέρχονται από το ΠΔΕ, και των δαπανών επενδύσεων ΠΔΕ, που έχουν πραγματοποιηθεί το 2018 ή εκτιμάται/προβλέπεται ότι θα δαπανηθούν τα έτη 2019-2020 από τους φορείς που εποπτεύουν, μεταξύ των οποίων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» κ.ά.