Σύγκρουση συμφερόντων με ευρωβουλευτές που λαμβάνουν ενισχύσεις

Ερωτήματα τίθενται αναφορικά με την περίπτωση οκτώ ευρωβουλευτών που, ενώ θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αναθεώρησης της ΚΑΠ ως μέλη της αρμόδιας για γεωργικά θέματα σχετικής Επιτροπής (AGRI), έχουν γνωστοποιήσει ότι θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν των Άμεσων Ενισχύσεων που δικαιούνταν ως δραστηριοποιούμενοι στον πρωτογενή τομέα. Όπως γίνεται αντιληπτό, η έννοια της «σύγκρουσης συμφερόντων» βρίσκει την εφαρμογή της σε μια κατάσταση όπως η εν λόγω, καθώς τα μέλη της επιτροπής θα κληθούν να θεσπίσουν κανόνες που θα επηρεάσουν τις ενισχύσεις που θα λαμβάνουν και οι ίδιοι.

Οι ευρωβουλευτές προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το φιλελεύθερο κόμμα «Renew Europe» και από τους Πράσινους. Στις «χτυπητές» περιπτώσεις συγκαταλέγεται αυτή του Δανού Asger Christensen (Renew Europe), που γνωστοποίησε ότι θα εξακολουθεί να λαμβάνει ενισχύσεις 20.000 ευρώ μηνιαίως, το μεγαλύτερο ποσό που λαμβάνει οποιοσδήποτε ευρωβουλευτής. Eνδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση του μέλους των Πρασίνων, Martin Hausling, που ανέφερε ότι δεν λαμβάνει περισσότερα από 500 ευρώ μηνιαίως.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των γερμανικών αρχών η βιολογική του φάρμα έλαβε 56.000 το 2018, ποσό που μάλιστα αυξήθηκε σε σχέση με τα 48.000 που είχε λάβει την αμέσως προηγούμενη χρονιά. Εντύπωση προκαλεί και το ιλιγγιώδες ποσό ενίσχυσης που έλαβε η εκμετάλλευση της νεοεισερχόμενης στο Ευρωκοινοβούλιο τηλεοπτικής σεφ Sarah Wiener, που ανήκει στην ομάδα των Πρασίνων. Η ίδια δηλώνει συνιδιοκτήτρια φάρμας με βιολογικά, που ενισχύθηκε με 300.000 ευρώ το 2018.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην AGRI συμμετέχουν 48 μόνιμα μέλη της Ευρωβουλής, ωστόσο σε συγκεκριμένες συσκέψεις ή ψηφοφορίες αντί αυτών μπορούν να συμμετάσχουν 46 αναπληρωματικά μέλη, μεταξύ των οποίων είναι επίσης δικαιούχοι ενισχύσεων.

Κανόνες στα μέτρα των προνομιούχων;

Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Ευρωβουλής, σύγκρουση συμφερόντων εγείρεται όταν ένα μέλος «έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει με μη θεμιτό τρόπο την άσκηση των καθηκόντων του/της». Γίνεται αντιληπτό ότι ενισχύσεις όπως αυτές που λαμβάνουν ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως «προσωπικό συμφέρον». Ωστόσο, οι εσωτερικοί κανόνες περιλαμβάνουν μια εξαίρεση που περιπλέκει την κατάσταση, καθώς αναφέρουν: «Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει όταν ένα μέλος ωφελείται μόνον ως μέλος που ανήκει στο ευρύ κοινό ή σε κάποια ευρεία ομάδα ατόμων». Επομένως, η τελική ερμηνεία εξαρτάται από το αν θεωρείται ότι η αγροτική ιδιότητα κατατάσσει κάποιον στην κατηγορία μιας ευρύτερης ομάδας ατόμων. Έχει, άραγε, και η Ευρωβουλή τα «παραθυράκια» της;