Αθηναϊκή Ζυθοποία: Συμβολαιακή Καλλιέργεια Κριθαριού

Μοχλός ανάπτυξης του παραγωγικού κλάδου και βασική μας προτεραιότητα

O αγροτικός κλάδος αποτελεί βασικό πυλώνα για την τοπική και την εθνική οικονομία της Ελλάδας, συνεισφέρει στο ΑΕΠ, προάγει την περιφερειακή ανάπτυξη και δημιουργεί υπεραξίες.

Μάλιστα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική 2023-2027, για την οποία η χώρα μας έχει ήδη υποβάλει Στρατηγικό Σχέδιο, δημιουργεί νέες προκλήσεις και προοπτικές για τη γεωργία και την αγροδιατροφή, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σημασία μιας στρατηγικής που θα είναι προσανατολισμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και θα λαμβάνει υπόψη τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής.

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού είναι επίσης απαραίτητες παράμετροι για να μετεξελιχθεί ο τομέας με σύγχρονο τρόπο, προκειμένου να παράγονται ανταγωνιστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Με πρόταγμα αυτήν τη διαπίστωση, της συμβολής δηλαδή του αγροτικού τομέα για τη διατροφική επάρκεια, την ανάπτυξη και την παραγωγή αναβαθμισμένων αγροτικών προϊόντων, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρμόζει μια σημαντική πρωτοβουλία, με στόχο την προαγωγή των σύγχρονων μορφών καλλιέργειας και την εξασφάλιση μέγιστης παραγωγικότητας με βιώσιμους τρόπους.

Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και 14 χρόνια, η εταιρεία υλοποιεί μια πρωτοβουλία με «σφραγίδα» βιωσιμότητας: Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας, που καλύπτει 2.000 Έλληνες αγρότες, απορροφώντας περίπου το 20% της παραγωγής κριθαριού στην Ελλάδα.

Για το εγχείρημα αυτό συνεργάζεται με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και σημαντικούς ερευνητικούς φορείς, παρέχοντας αναβαθμισμένα εργαλεία και τεχνογνωσία στους αγρότες, ώστε να βελτιστοποιήσουν τους τρόπους παραγωγής, να αυξήσουν τη σοδειά τους και να δοκιμάσουν νέους σπόρους, που είναι πιο προσαρμοσμένοι στις καινούργιες κλιματικές συνθήκες.

Τη σημασία του προγράμματος ανέδειξε ο διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέξανδρος Δανιηλίδης, στο φετινό Delphi Economic Forum, σημειώνοντας πως η εταιρεία ακολουθεί τον δρόμο της βιωσιμότητας, εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή στρατηγική και την ολιστική προσέγγιση της αειφορίας «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» (Farm to Fork).

Υπενθυμίζεται ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει ανακοινώσει ότι και φέτος θα βρίσκεται στο πλευρό των συνεργαζόμενων αγροτών, κινούμενη πέρα και άνω των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας, προσαρμόζοντας, σε συνεννόηση με τους συνεργάτες της, την πολιτική της στα νέα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά και δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Κοινωνικό αποτύπωμα με… αποδείξεις

Η αξία του προγράμματος αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη Εκτίμησης Κοινωνικής Απόδοσης Επένδυσης (Social Return On Investment -SROI), ο δείκτης κοινωνικής απόδοσης είναι 2,43:1, κάτι που σημαίνει πως για κάθε ένα ευρώ που επενδύθηκε στο πρόγραμμα από την εταιρεία, παρήχθησαν 2,43 ευρώ κοινωνικής αξίας. Το συνολικό ποσό για τις έξι καλλιεργητικές περιόδους που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης φτάνει τα 180 εκατ. ευρώ.

Όπως καταδεικνύεται, ο αγροτικός τομέας είναι μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα και η στήριξη του αγροτικού κόσμου είναι βασική προτεραιότητα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ακόμα περισσότερο σε συνθήκες που δημιουργούν ανατροπές και αστάθεια, όπως ο πόλεμος ή η πανδημία.