Η συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ και η ανάληψη του υπουργείου Γεωργίας από τους Πράσινους στη Γερμανία

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το παρελθόν, η Γαλλία ήταν η χώρα που συνήθιζε να κυριαρχεί στις μεγάλες αποφάσεις που λαμβάνονταν σε περιόδους αναθεώρησης της ΚΑΠ. Ωστόσο, τώρα τελευταία είναι η Γερμανία που δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στο παρασκήνιο όσο και στο προσκήνιο.

Εξάλλουείναι ενδεικτικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής, καθώς και οι δύο από τους τρεις εισηγητές για τη νέα ΚΑΠ είναι Γερμανοί. Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο ότι τις ημέρες αυτές το «αγροτικό» ενδιαφέρον όλης της ΕΕ είναι στραμμένο στην εν λόγω χώρα για δύο λόγους.

Πρώτον, γιατί την περασμένη Τρίτη, κατά την ψηφοφορία του Ευρωκοινοβουλίου για τη συμφωνία της νέας ΚΑΠ, οι ευρωβουλευτές που καταψήφισαν –και ήταν πολλοί– προέρχονταν κυρίως από τον χώρο των Πρασίνων. Μάλιστα, κάποιος από αυτούς χαρακτήρισε την απόφαση ως μία «μαύρη ημέρα» για το περιβάλλον.

Δεύτερον, γιατί την επόμενη ημέρα ανακοινώθηκε το κείμενο συμφωνίας της νέας τρικομματικής κυβέρνησης στη Γερμανία. Η ανάθεση του τομέα γεωργίας σε στέλεχος του κόμματος των Πρασίνων και ο προσδιορισμός των άμεσων ενεργειών για μεγάλη μείωση της χρήσης των ζιζανιοκτόνων με εμβληματική απαγόρευση της γλυφοσάτης μετά το 2023, καθώς και για ριζικές αλλαγές σε ζητήματα εκτροφών και σφαγής των ζώων ή, τέλος, για την αντιμετώπιση παιδικών ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών, προκάλεσαν ενδιαφέρον.

Πολλοί, λοιπόν, είναι εκείνοι που αναμένουν πώς θα επηρεάσει τις εξελίξεις της ΚΑΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ρητορική των Γερμανών Πρασίνων για βιωσιμότητα.

Πώς θα ενσωματωθεί η οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα στην περιβαλλοντική.

Ή, τέλος, με ποια τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη οι αγρότες της ΕΕ θα κληθούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μετάβασης στη νέα εποχή, χωρίς αποκλεισμούς.