Συνάντηση στην Αθήνα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης και Πληροφοριών για το Περιβάλλον

Για πρώτη φορά η Ελλάδα διοργάνωσε τη συνάντηση των Εθνικών Εστιακών Σημείων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης και Πληροφοριών για το Περιβάλλον (Eionet). Εκπρόσωποι 39 χωρών, στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται για το Δίκτυο εν όψει της αξιολόγησης και αναθεώρησης των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών, καθώς και την αξιολόγηση του ίδιου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος και του Δικτύου Eionet από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Dr Hans Bruyninckx,  πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση τόσο με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, όσο και με τα μέλη του Εθνικού Δικτύου το οποίο συλλέγει, αξιοποιεί, αξιολογεί και αποστέλλει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτά ενσωματώνονται βάσει των προδιαγραφών και των κριτηρίων που χρησιμοποιεί ο Οργανισμός στην 5ετή Έκθεση Περιβάλλοντος, η οποία αναμένεται να  εκδοθεί το 2020. Η συγκεκριμένη Έκθεση υποστηρίζει με επιστημονικά στοιχεία τη λήψη πολιτικών αποφάσεων για το περιβάλλον και την ενημέρωση των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημειώνεται ότι η συνάντηση αποτέλεσε το εφαλτήριο για την πλήρη ανανέωση του ελληνικού Δικτύου και την βελτιστοποίηση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό και τις 39 χώρες μέλη του Δικτύου Eionet.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, Dr Hans Bruyninckx,  δήλωσε σχετικά:

“Η συνεργασία όλων των εταίρων του Δικτύου Εionet για τη συλλογή δεδομένων και την παραγωγή αξιόπιστων στοιχείων τόσο για την υποστήριξη των πολιτικών αποφάσεων, όσο και για την ενημέρωση των πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι βαρύνουσας σημασίας. Οι χώρες μπορούν να μάθουν η μία από την άλλη αξιοποιώντας καλές πρακτικές. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος είναι δεδομένη για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλους τους τομείς”.

O Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε σχετικά:

“Έχουμε επιλέξει να αναβαθμίσουμε την στρατηγική της χώρας στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής και της περιβαλλοντικής διπλωματίας, αλλά και στο πεδίο των μεταρρυθμιστικών τομών, όπως είναι οι δασικοί χάρτες, οι περιοχές Natura2000, η ανακύκλωση, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία κ.ά.  Όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς ισχυρούς δεσμούς με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Το ζήτημα της περιβαλλοντικής πληροφορίας είναι ουσιαστικά πολιτικό ζήτημα για την Ευρώπη και δείχνει μεταξύ άλλων την αξιοπιστία των κρατών-μελών, αλλά και της άσκησης της ίδιας της πολιτικής. Διότι, πολύ απλά, χωρίς δεδομένα δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο”.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο νέος Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Δημαράς,   ο οποίος επιβεβαίωσε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας όλων των εταίρων για τη λήψη ορθών περιβαλλοντικών αποφάσεων και πολιτικών.