Συνάντηση φορέων στην Καβάλα για την αλιεία του κοινού χταποδιού

Την Τρίτη 31 Μαΐου και την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) στην Καβάλα η πρώτη συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων στην αλιεία του κοινού χταποδιού με ιχθυοπαγίδες στο Αιγαίο Πέλαγος.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης για τη βελτίωση αυτού του τύπου αλιείας με βάση το Πρότυπο Αλιείας του MSC  (MSC Fisheries Standard).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος HellasFish  που υλοποιεί η διεθνής οργάνωση Marine Stewardship Council (M.S.C.) στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση που αναδείχθηκε από την προ-αξιολόγηση των επιδόσεων της αλιείας του κοινού χταποδιού με ιχθυοπαγίδες στο Αιγαίο Πέλαγος και προτάθηκαν δράσεις προς τη βιωσιμότητα αυτού του τύπου αλιείας, μέσω συμμετοχικής διαδικασίας.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητές και επιστήμονες από το ΙΝΑΛΕ., το ΕΛΚΕΘΕ και το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων.