Συνάντηση συνεργασίας του προέδρου του ΟΚΑΑ με τον πρέσβη της Ινδονησίας

Συνάντηση συνεργασίας του προέδρου του ΟΚΑΑ με τον πρέσβη της Ινδονησίας

Στα γραφεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας στον Ρέντη πραγματοποιήθηκε  συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κύριος Χρήστος Κρομμύδας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΚΑΑ κύριος Απόστολος Αποστολάκος και ο Πρέσβης της Ινδονησίας στην Ελλάδα, κύριος Ferry Adamhar, συνοδευόμενος από την εμπορική ακόλουθο της πρεσβείας και αντιπροσωπεία στελεχών.

Η συζήτηση αφορούσε στην ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων μεταξύ της Ελλάδας και της Ινδονησίας, ιδιαιτέρως σε φρούτα, λαχανικά και αλιεύματα. Ο πρέσβης ζήτησε την συνδρομή του Οργανισμού σε θέματα παροχής τεχνογνωσίας στον αγροτοδιατροφικό τομέα, ενώ συμφωνήθηκε να εξεταστούν οι δυνατότητες για περαιτέρω εισαγωγές και εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων των δυο χωρών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εγκάρδιο κλίμα και έγινε αμοιβαία ανταλλαγή συμβολικών δώρων.