Συνδεδεμένες μόνο για γέννες αγελάδων και για μοσχάρια που μένουν στην εκμετάλλευση που γεννήθηκαν, ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Συνδεδεμένες ενισχύσεις αποκλειστικά στις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν αγελάδες και μοσχάρια που γεννήθηκαν από αυτές, ζητούν εφτά κτηνοτροφικοί σύλλογοι από τη Βόρεια Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή κρέατος και οι κτηνοτρόφοι που το παράγουν και όχι οι παχυντές που εισάγουν μοσχάρια από το εξωτερικό

Πιο συγκεκριμένα τα μέτρα που προτείνουν είναι:

  • να ενισχυθούν οι γέννες των αγελάδων με 200 ευρώ/ζώο.
  • να ενισχυθούν με 200 ευρώ/ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται μέχρι 12 μηνών.
  • να ενισχυθούν με 250 ευρώ/ζώο τα αρσενικά και θηλυκά μοσχάρια των αγελαδοτρόφων, που γεννιούνται και μένουν στην εκμετάλλευσή τους και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μηνών.
  • να ενισχυθούν με 250 ευρώ/ζώο, τις μοσχίδες αναπαραγωγής των αγελαδοτρόφων, που έχουν γεννηθεί στην εκμετάλλευσή τους.
  • να αποκλειστούν τα εισαγόμενα μοσχάρια από την ΕΕ και τρίτες χώρες, από κάθε ενίσχυση.
  • να ενισχυθούν οι παχυντές με 32 ευρώ/ζώο για τα μοσχάρια που έχουν γεννηθεί μόνο στην Ελλάδα και σφάζονται από 14 μέχρι 20 μηνών και διατηρούνται στη μονάδα τουλάχιστον 5 μήνες πριν τη σφαγή, ώστε να υπάρχει «σημαντικό κίνητρο» για ν’ αγοράζουν τα ελληνικά μοσχάρια και να μην εισάγουν από το εξωτερικό.