Συνεδριάζει η ειδική επιτροπή της βουλής για τις διατλαντικές εμπορικές συμφωνίες

Υπερψηφίστηκε η κύρωση του μνημονίου συνεργασίας με Αίγυπτο για τα ψάρια

Με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών συνεδριάζει το απόγευμα της Παρασκευής 2/9 η Ειδική Επιτροπή της βουλής για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες σύναψης των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής, μετά τη συγκρότησή της στις 18 Ιουλίου 2016, και θα έχει ως θέμα την ενημέρωση των μελών της από τους ευρωβουλευτές για την πορεία των διαπραγματεύσεων των διατλαντικών εμπορικών συμφωνιών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τον σχεδιασμό του συντονισμού της δράσης της.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η Επιτροπή έχει ως προτεραιότητα να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ανάγκη επικύρωσης της CETA από τα εθνικά κοινοβούλια, μετά μάλιστα την απόφαση της Commission να προτείνει τη CETA ως συμφωνία “μεικτής” αρμοδιότητας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της έως ότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφανθεί επί του ανοικτού ζητήματος της αρμοδιότητας γι’ αυτές τις εμπορικές συμφωνίες».