Λαϊκή Συνέλευση για τη δημιουργία ΤΟΕΒ στην περιοχή του Αγίου Ματθαίου στην Κέρκυρα

Σ. Φάμελλος:
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Λαϊκή Συνέλευση με την συμμετοχή των προεδρείων των Αγροτικών Συλλόγων, με θέμα «Δημιουργία ΤΟΕΒ (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων)», πραγματοποιήθηκε, πριν από λίγες ημέρες, στην αίθουσα του Τοπικού Συμβουλίου του Αγίου Ματθαίου στην Κέρκυρα.

Στη συνάντηση, παρευρέθηκαν εκ μέρους της Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης στον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Διονύσιος Τσούκας,  η  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικολέττα Πανδή, ο Αντιπεριφερειάρχης του Πρωτογενούς Τομέα και Εξωστρέφειας, Ιωάννης Φοντάνας, ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης, Αλέξανδρος Μπαλής, καθώς και ο Ειδικός Συνεργάτης επί Αγροτικών θεμάτων στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αντώνης Αηδονίδης.

Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε αναλύθηκαν τα εξής σημεία:

1ο: Η σταθερή προτεραιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη στήριξη του Πρωτογενούς Τομέα, έτσι ώστε, μακροπρόθεσμα, ο Πρωτογενής Τομέας να γίνει ένα ικανό και αναγκαίο «εργαλείο» για την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής και του Αγροτουρισμού.

2ο: Από τη συζήτηση προσδιορίστηκε η αναγκαιότητα για καθορισμό χρήσεων γης στο οποίο απαραίτητο στοιχείο είναι η δημιουργία Εδαφολογικών Χαρτών. Στη συνάντηση ανακοινώθηκε ότι υπάρχει ήδη πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη δημιουργία Εδαφολογικών Χαρτών, για όλη την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, καθώς και κατάλογος με προτεινόμενες καλλιέργειες στα αντίστοιχα εδάφη. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ως εταίροι, η ΠΙΝ, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης.

3ο: Αναλύθηκε από όλους τους ομιλητές η αναγκαιότητα δημιουργίας ΤΟΕΒ, όπου στο  σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν, τα Προεδρεία των Αγροτικών Συλλόγων που συμμετείχαν, εκφράστηκαν θετικά για αυτήν. Επίσης διατυπώθηκαν ερωτήσεις και προβληματισμοί για το χρόνο και τον τρόπο υλοποίησης αυτής της εφαρμογής.

4ο: Προσδιορίστηκαν τα πρώτα βήματα δημιουργίας του ΤΟΕΒ. Το πρώτο και πιο ουσιαστικό είναι η δημιουργία Κτηματολογικού Χάρτη, στον οποίο θα διατυπώσουν απόψεις οι αγρότες οι οποίοι θα συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ.

5ο: Επεξηγήθηκε ότι το έργο θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1. «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων (Αρδευτικά έργα)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020. Για να ενταχθεί στη χρηματοδότηση απαραίτητο στοιχείο είναι η δημιουργία Μελέτης Σκοπιμότητας από όπου θα προκύψει η αναγκαιότητα ύπαρξης του έργου. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση του έργου εξαρτάται από τον αριθμό δηλώσεων των αγροτών που θα θελήσουν να συμμετέχουν στον ΤΟΕΒ.

6ο: Τέλος αποφασίστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο του Αγίου Ματθαίου να καθορίσει άμεσα μία περιοχή αναφοράς στο έργο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους αγρότες της περιοχής.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την ευχή όλων να υπάρξει ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία για ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο για την περιοχή.

-Διαφήμιση-