Συνεργασία έρευνας και βιομηχανίας στην ψηφιοποιημένη γεωργία

Στην πρώτη ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα Πειράματα Μεταφοράς Στοχευμένης Τεχνογνωσίας (Focused Technology Transfer Experiments – FTTE), με οικονομική υποστήριξη έως και 80.000 ευρώ, προχωρά το πρόγραμμα Smart4All.

Η πρόσκληση αφορά εταιρείες και ερευνητικούς οργανισμούς και στοχεύει στη συνεργασία έρευνας και βιομηχανίας στις ψηφιοποιημένες μεταφορές, στο ψηφιοποιημένο περιβάλλον και στην ψηφιοποιημένη γεωργία. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων FTTE λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, στις 14:00, ώρα Ελλάδος.

Τα FTTEs είναι ένας νέος τύπος πειραμάτων σύντομης διάρκειας (έως 12 μήνες), που επιτρέπουν τη δημιουργία διακρατικών συνεργειών για τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ βιομηχανικών εταίρων και ακαδημαϊκής κοινότητας. Υποστηρίζουν, δε, έργα που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και προσφέρουν καθοδήγηση προς την επιτυχή εμπορευματοποίησή τους. Σε αυτόν τον τύπο πειραμάτων, ο ένας εταίρος μεταφέρει στον άλλο (φορέα υποδοχής) μια συγκεκριμένη τεχνολογία, που θα οδηγήσει σε βελτιωμένα προϊόντα ή διαδικασίες.

Πέρα από την οικονομική υποστήριξη, στα οφέλη συγκαταλέγεται η δημιουργία νέων συνεργασιών, η επιχειρηματική υποστήριξη σε θέματα ηθικής, η τεχνολογική/χρηματοδοτική υποστήριξη από διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες, καθώς και η συμμετοχή σε καινοτόμες υπηρεσίες καθοδήγησης.

Κρίση COVID-19

Οι ανοιχτές προσκλήσεις του SMART4ALL θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμογές που διευκολύνουν τη διαχείριση κρίσεων COVID-19 και όλες τις πτυχές της ζωής, εστιάζοντας στους τέσσερις κατακόρυφους τομείς: Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες λύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα υποστηρίξουν και την αντιμετώπιση της κρίσης της COVID-19, οι προτάσεις που αφορούν πειράματα που υπάγονται σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς και αφορούν καινοτομία για την αντιμετώπιση της COVID-19  θα αξιολογηθούν θετικά.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποβολές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τρεχόντων και μελλοντικών προβλημάτων, που προκύπτουν από την κρίση COVID-19, θα λάβουν έναν επιπλέον βαθμό στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησής τους.

Ο οδηγός υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του SMART4ALL ApplicationKit (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now).

Το πρόγραμμα

Το SMART4ALL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και στοχεύει στη δημιουργία ενός Ψηφιακού Κόμβου Καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 25 εταίρων από 16 χώρες, αλλά στοχεύει να προσεγγίσει περισσότερες. Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών είναι εταίρος και υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου.

Ο Ψηφιακός Κόμβος Καινοτομίας SMART4ALL αναπτύσσει ικανότητες μεταξύ Ευρωπαίων ενδιαφερόμενων μερών μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και βιομηχανίας. Το έργο στοχεύει σε κυβερνοφυσικά συστήματα, σε υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας και στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, συνδυάζοντας ένα σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών κάτω από ένα κοινό όραμα με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών.