Συνεργασία Μπάρμπα Στάθη με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή στον τομέα των λαχανικών

Την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο απευθύνεται σε παραγωγούς που συνεργάζονται συμβολαιακά με τον Μπάρμπα Στάθη, ανέλαβε η Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από τα στελέχη της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε στενή συνεργασία με τη Γεωπονική Διεύθυνση της εταιρείας, επικεντρώνεται στην επίδραση της σύγχρονης τεχνολογίας στην ορθή διαχείριση φυσικών πόρων για την αειφορική παραγωγή κηπευτικών.

Η ιδιαιτερότητα του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του θα πραγματοποιηθεί στον αγρό και, κατά τη διάρκειά του, οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν μεθόδους και να συζητήσουν εκτεταμένα για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και για την αειφορική παραγωγή κηπευτικών, με στόχο την ανταγωνιστικότητα.

Όπως τονίζει ο διευθυντής της Σχολής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της ΑΓΣ, Ευάγγελος Βέργος, «το πρόγραμμα έχει ως επίκεντρο την εφαρμογή των ορθών γεωργικών πρακτικών, ωστόσο η προσέγγιση θα είναι διαφορετική, καθώς θα στοχεύει στην ανάδειξη της σημαντικότητας των φυσικών πόρων και του τρόπου που οι σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποιούνται κατάλληλα για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων».

Εκπαίδευση

Η βιωματική εκπαίδευση θα ξεκινήσει από τον προσεχή Νοέμβριο, καθώς o εκπαιδευτικός κύκλος θα είναι προσαρμοσμένος στις χρονικές δυνατότητες που έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Πρόκειται να ολοκληρωθεί σε πέντε εκπαιδευτικούς κύκλους και θα περιλαμβάνει περιοχές της Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης, του Κιλκίς, των Γιαννιτσών, της Λάρισας και της Φλώρινας, όπου καλλιεργούνται εποχικά κηπευτικά.

«Η εταιρεία Μπάρμπα Στάθης είναι από τις πλέον αξιόλογες εταιρείες στον χώρο των λαχανικών στην Ευρώπη. Μέσω του γεωτεχνικού τμήματος της εταιρείας και του ουδέτερου φορέα της ΑΓΣ, οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να εκτεθούν στις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες, σχετικές με την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων», επισημαίνει ο κ. Βέργος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δοθεί έμφαση στη γεωργία ακριβείας, αλλά και στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας πρόβλεψης αγρομετεωρολογικών παραμέτρων. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως και τις αρχές Μαρτίου του 2020.