Συνεργασία της Πίνδος με τα Ηπειρώτικα Αυγά

Συνεργασία της Πίνδος με τα Ηπειρώτικα Αυγά
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Τα Ηπειρώτικα Αυγά από την Πτηνοτροφική Ιωαννίνων και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Η ΠΙΝΔΟΣ προχώρησαν σε στρατηγική συμμαχία συνεργασίας σε εμπορικό επίπεδο.

Οι δύο εταιρείες, που η κάθε μία μετράει πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στον κλάδο με δύναμη από την πόλη των Ιωαννίνων, αποφάσισαν να συνεργαστούν σε εμπορικό επίπεδο διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το δίκτυο διανομής και εξασφαλίζοντας πραγματικά φρέσκα προϊόντα στους καταναλωτές καθώς η διανομή θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την παραγωγή τους.

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Τόσο ο ΑΠΣΙ Η ΠΙΝΔΟΣ όσο και τα Ηπειρώτικα Αυγά έχουν σαν κοινό παρονομαστή την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που παράγουν, την τεχνογνωσία αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μέσα από συνεχείς επενδύσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό και την έρευνα.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές