Συνεταιρισμός Μολάων-Πακίων: Ανοίγει φτερά για το μέλλον και σχεδιάζει σε νέες βάσεις την ανάπτυξή του

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μολάων Πακίων τον απολογισμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ και αποτελεί πλέον ένα από τα καλύτερα εργαλεία για τους μελλοντικούς σχεδιασμούς.

Η Οργάνωση Παραγωγών συµµετέχει στα προγράµµατα οργανώσεων ελαιουργικών φορέων από το 2015, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω ενδυνάμωση της ποιότητας των ελαιοκομικών της προϊόντων ως προϋπόθεση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς της και, ήδη, ετοιμάζεται στη γενική συνέλευση των μετόχων να αναπτύξει τον σχεδιασμό που έχει για το μέλλον.

Την ενημερωτική ημερίδα άνοιξε ο διευθυντής του συνεταιρισμού, Παναγιώτης Ντανάκας, που υπενθύμισε την πορεία που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, αναφέροντας ότι «ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μολάων-Πακίων δημιουργήθηκε το 2003 και σήμερα συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της χώρας. Αποτελεί το επιτυχημένο αποτέλεσμα της ένωσης των δύο ομώνυμων συνεταιρισμών, του ΑΣ Μολάων που ιδρύθηκε το 1933 από 280 μέλη και από το 1968 λειτουργεί ελαιοτριβείο και του ΑΣ Πακίων που συστάθηκε το 1959 από 90 αγρότες του οικισμού κατέχοντας τη δεύτερη θέση τότε, στη Λακωνία».

Τον κύριο λόγο στην ενημέρωση των παραγωγών ανέλαβαν στελέχη του πιστοποιημένου φορέα παροχής γεωργικών συμβουλών «Μ. ΚΟΡΑΚΗΣ – Χ. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΟΕ» ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ, με τον οποίο συνεργάζεται ο συνεταιρισμός από το 2018.

Οι στόχοι του προγράμματος

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Κοράκη, ο συντονισμός και η ενίσχυση των ελαιοκαλλιεργητών, η προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών μεθόδων ελαιοκαλλιέργειας και η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του ελαιολάδου αποτελούν τους βασικούς στόχους του προγράμματος.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις δράσεις του προγράμματος, επεσήμανε τις εξής:

✱ Τη μελέτη για τις δυνατότητες επεξεργασίας και αξιοποίησης του ελαιοπυρηνολύματος, καθώς και των υγρών αποβλήτων του ελαιοτριβείου.

✱ Την πιλοτική χρήση «έξυπνων παγίδων» για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου της ελιάς.

✱ Την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 410 παραγωγούς, βασισμένου στα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2.

✱ Τη δημιουργία βάσης δεδομένων για την εφαρμογή της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες φυτοπροστασίας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

✱ Την κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές, με θέματα όπως διαχείριση των καλλιεργητικών φροντίδων (κλαδέματα), λίπανση εδάφους, φυτοπροστασία, συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί, άρδευση.

Επίσης, ο ίδιος έκανε λόγο για την ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος, με στόχο τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερου προϊόντος, αλλά και τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την πιστοποίηση Συστήματος Ιχνηλασιμότητας ISO 22005:2007 στο ελαιοτριβείο της ΟΕΦ.

Στη συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μολάων-Πακίων αναφέρθηκε ο Χρήστος Μπιτσάνης από την ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ, προσδιορίζοντας τρία επίπεδα: την υλοποίηση του Προγράμματος ΟΕΦ, τη δράση με τους Γεωργικούς Συμβούλους (Μέτρο 2.1), αλλά και τη συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα και δράσεις για την κλιματική αλλαγή (Μέτρο 16).

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες για την προώθηση και την ανάδειξη του τυποποιημένου ελαιολάδου του Αγροτικού Συνεταιρισμού, που, όπως φαίνεται θα είναι ο επόμενος στόχος, ο Χρήστος Μπιτσάνης έδωσε τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

✱ Δημιουργία νέου λογοτύπου του συνεταιρισμού.

✱ Δημιουργία ετικετών γυάλινων φιαλών μακετών και λευκοσιδηρών δοχείων.

✱ Διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και αναβάθμιση ιστοσελίδας.

✱ Υποστήριξη σε εκθέσεις του εξωτερικού.

✱ Οργάνωση διαδικασιών εξαγωγών.

✱ Πιστοποίηση του τυποποιητηρίου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

✱ Επέκταση της βάσης ιχνηλασιμότητας.

✱ Δημιουργία νέου κλιματικά ουδέτερου προϊόντος.