Στο συρτάρι το νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Ο ρόλος των επενδυτών-μελών και τα επιμελητήρια στις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ

Σε τρεις βασικούς άξονες πρόκειται να στηριχθεί ο νέος συνεταιριστικός νόμος, που επεξεργάζεται αυτήν τη στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΥΧ»: στην ίδρυση και στη λειτουργία των αγροτικών επιμελητηρίων, στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στα συνεταιριστικά σχήματα και στην αναθεώρηση ή/και κατάργηση βασικών άρθρων του ισχύοντος νόμου σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες, την εκπροσώπηση των αγροτών κ.ά.

Παρά το γεγονός ότι η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει δηλώσει έτοιμη να καταθέσει το πρώτο νομοσχέδιο στον αγροτικό τομέα, εντούτοις στην πλατεία Βάθη αποφεύγουν να ανοίξουν ακόμη τα χαρτιά τους. Ο λόγος είναι ότι αφενός, αυτήν τη στιγμή, μελετώνται οι προτάσεις που έχουν καταθέσει σχετικά όχι μόνο ο ΣΑΣΟΕΕ και η Νέα ΠΑΓΕΣΕΣ, αλλά και μεμονωμένες οργανώσεις, αφετέρου εξετάζεται ακόμα ο ρόλος των ιδιωτών επενδυτών στους συνεταιρισμούς. Οι πιο αισιόδοξοι εκτιμούν ότι το σχέδιο νόμου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις αρχές Νοεμβρίου, αφού οι υπηρεσιακοί παράγοντες ήδη τρέχουν τη διαδικασία.

Αγροτικά Επιμελητήρια

Βασική θέση, πάντως, του ΥΠΑΑΤ είναι ο διαχωρισμός της θεσμικής εκπροσώπησης των αγροτών, μέσα από τη δημιουργία Επιμελητηρίου Αγροτών, από την οικονομική παραγωγή, και πάνω σε αυτό το πνεύμα κινείται και η κατάρτιση του νέου νομοσχεδίου. Άλλωστε, η ίδρυση Αγροτικών Επιμελητηρίων αποτελεί κεντρική επιλογή του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας από την εποχή που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.

Προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ανοίξει ο δρόμος για τη σύσταση αγροτικών τμημάτων στα εν λειτουργία επιμελητήρια της χώρας. Αίτημα, εξάλλου, που είχε καταθέσει σε υπόμνημα προς τον υπουργό και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Επενδυτές

Στις προτεραιότητες του ΥΠΑΑΤ είναι ο νέος νόμος να δημιουργήσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα συμβάλουν στην αύξηση της ρευστότητας μέσω της ενεργής συμμετοχής επενδυτών στα συνεταιριστικά σχήματα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του ισχύοντος νόμου, στο καταστατικό μπορεί να προβλεφθεί η εγγραφή στον Αγροτικό Συνεταιρισμό φυσικών/νομικών προσώπων μελών-επενδυτών, οι οποίοι μπορούν να κατέχουν προαιρετικές συνεταιρικές μερίδες, αλλά χωρίς δικαιώματα ψήφου.

Για τη σημερινή ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, το εν λόγω άρθρο του νόμου είναι αποτρεπτικό για τη συμμετοχή του όποιου ενδιαφερόμενου επενδυτή σε συνεταιριστικό σχήμα και γι’ αυτό δρομολογεί την αντικατάστασή του.

Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απασχολεί το αγροτικό συνεταιρίζεσθαι σε όλη την Ευρώπη. Πράγματι, σε κράτη-μέλη, όπως στην Ολλανδία, στη Δανία, στη Γαλλία και στην Ιρλανδία, επενδυτές συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά σε συνεταιριστικές δομές. Η συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά απλές κοινοπρακτικές συμπράξεις ιδιωτών επενδυτών-μελών και αγροτών στην εμπορία ενός προϊόντος (τη διακίνηση του προϊόντος στην αγορά να αναλαμβάνει, για παράδειγμα, ο επενδυτής) ή στην από κοινού βιομηχανική επεξεργασία/μεταποίηση του προϊόντος.

Επίσης, σε κάποιες χώρες, επενδυτές και αγρότες συνεργάζονται στην εμπορία λιπασμάτων, φαρμάκων, μηχανημάτων κ.ά. Παράλληλα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται μεγάλες επιχειρηματικές δομές, με μετοχές στο χρηματιστήριο, ενώ υπάρχουν και κοινά σχήματα στην αγροτική πίστη, καθώς αμιγώς συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα έχουν μετατραπεί σε τραπεζικούς κολοσσούς, όπως η Rabobank και η Credit Agricole.

Η πρόθεση για εμπλοκή των επενδυτών στους αγροτικούς συνεταιρισμούς στην Ελλάδα αναμφίβολα θα πρέπει να λάβει υπόψη της την ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά οφείλει να την εντάξει στην ελληνική πραγματικότητα, με όρους και προϋποθέσεις που θα προκύψουν από δημόσιο διάλογο.

Άλλες ρυθμίσεις

Ως προς τον ισχύοντα νόμο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ», αναμένεται να καταργηθούν, μεταξύ άλλων, το όριο των δύο συνεχόμενων θητειών του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, το σύστημα αναλογικότητας κατά την εκλογική διαδικασία και το άρθρο 39 που αφορά το ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άγνωστες παραμένουν οι προθέσεις του ΥΠΑΑΤ για το μέλλον του ΟΔΙΑΓΕ, του Οργανισμού Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισμών ΑΕ (Ν.Π.Ι.Δ.), που είχε συσταθεί επί υπουργίας Β. Αποστόλου. Υπενθυμίζεται ότι με ΚΥΑ που ακολούθησε είχε αποφασιστεί η χρηματοδότησή του με ποσό ύψους 180.000 ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό πρέπει να επιστραφεί ατόκως σταδιακά και εντός επτά ετών από την καταβολή του.