Συστάσεις για την αντιμετώπιση του εξώασκου στη ροδακινιά

Την προσοχή των παραγωγών εφιστά το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων εξώασκου σε ροδακινιές της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το δελτίο που εξέδωσε το Κέντρο, οι μολύνσεις εντοπίστηκαν σε πρώιμες ποικιλίες ροδακινιάς, σε περιοχές των νομών Πέλλας και Ημαθίας.

Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων κατόπιν βροχής ή πολύ υψηλής υγρασίας για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες και σε θερμοκρασίες 10 με 20 βαθμών Κελσίου. Όπως σημειώνει το Κέντρο, ο μύκητας δεν αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες από 7 βαθμούς Κελσίου και κάτω.

Αντιμετώπιση

Για τον περιορισμό και την εξάλειψη του μύκητα, το Περιφερειακό Κέντρο συστήνει επιμελή έλεγχο των ποικιλιών για να διαπιστωθεί αν έχουν διογκωθεί οι οφθαλμοί στα κλαδιά, ενδεικτικό της προσβολής από εξώασκο, με στόχο να γίνει επέμβαση στο στάδιο αυτό και οπωσδήποτε πριν φανεί πράσινη βλάστηση. Παράλληλα, συστήνεται άμεση επέμβαση στις υπερπρώιμες ποικιλίες. Η επέμβαση κρίνεται επίσης απαραίτητη αν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα τις δύο προηγούμενες χρονιές, καθώς τα σπόρια του εξώασκου διατηρούν τη βλαστική τους ικανότητα και πέρα από δύο χρόνια. Σκοπός της επέμβασης είναι η νέκρωση των διεσπαρμένων πάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και βλαστοσπορίων.

Στην περίπτωση που σε ένα χωράφι καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός να γίνει στο στάδιο διόγκωσης των οφθαλμών της πρωιμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί όταν φτάσουν στο ίδιο στάδιο και οι οψιμότερες.

Μια δεύτερη εφαρμογή είναι πιθανή στην περίπτωση που η διόγκωση των οφθαλμών παρατείνεται. Να σημειωθεί ότι η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το κορύνεο.

Φυτοπροστασία

Κατά τη χρήση των εγκεκριμένων για εξώασκο και αδειοδοτημένων από το υπουργείο φυτοπροστατευτικών προϊόντων, πρέπει να γίνεται πιστή τήρηση των οδηγιών της ετικέτας τους και ο χρήστης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Μετά το πέρας του ψεκασμού, τα κενά μέσα συσκευασίας, μαζί με τα κουτιά, πρέπει να μεταφερθούν σε σημείο συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης.