Σύσταση Ομάδας Παραγωγών + Σχέδία Βελτίωσης

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Είναι εφικτό να αξιοποιηθούν δύο προγράμματα μαζί; Συγκεκριμένα, μπορώ εγώ με την ομάδα μου να υποβάλουμε αίτηση στήριξης για την σύσταση Ομάδας Παραγωγών, αλλά και να ενισχυθούμε μέσω των Σχεδίων Βελτίωσης για την αγορά τρακτέρ; Να ενημερώσω ότι έχουμε δενδρώδεις καλλιέργειες. Πώς πρέπει να κινηθούμε κατά την γνώμη σας;

Σάββας από Ημαθία

-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Φυσικά και μπορούν να συνδυαστούν τα δύο προγράμματα. Ειδικότερα στα Σχέδια Βελτίωσης, οι Ομάδες Παραγωγών έχουν και μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικής στήριξης. Χρειάζεται προσοχή, όμως, ώστε να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση. Δηλαδή, δεν μπορεί να επιδοτηθεί και η Ομάδα Παραγωγών και ατομικά ο παραγωγός που συμμετέχει στην ομάδα για την ίδια δαπάνη (π.χ. αγορά τρακτέρ).

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα