Ταμείο εγγυήσεων αγροτικής ανάπτυξης: Άνοιξαν οι διαδικασίες ενεργοποίησης των χρηματοδοτήσεων

Με στόχο η ενεργοποίηση του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου στο πλαίσιο των δράσεων 4.1.4 και 4.2.4 του Π.Α.Α. 2014-2020 να επιτευχθεί τον Ιανουάριο, έχουν αρχίσει να «τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί. Έτσι, πριν από λίγες ημέρες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε εγκύκλιο, η οποία περιλαμβάνει τις οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Πρόκειται για την πρώτη εγκύκλιο του Οργανισμού, αλλά και το πρώτο βήμα που έγινε αμέσως μετά τη σύναψη συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΤαΕ, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Τα αρχικά κεφάλαια του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης ανέρχονται σε 80 εκατ. ευρώ, τα οποία θα δεσμευτούν από το ΠΑΑ 2014-2020. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί σε τέσσερις ισόποσες δόσεις, όπως προβλέπει η συμφωνία χρηματοδότησης. Το ΕΤαΕ θα πρέπει να ετοιμάζει φάκελο πληρωμής προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής των τραπεζών που θα συμμετέχουν στο χρηματοδοτικό εργαλείο, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η περίοδος της πρόσκλησης είναι διάρκειας δύο μηνών, εντούτοις, όπως είχε αποκαλύψει, μιλώντας στην «ΥΧ» ο προϊστάμενος κοινοτικών προγραμμάτων του ΕΤαΕ, Μάρκο Τζουλιάνι, η χρονική διάρκεια της πρόσκλησης θα μπορούσε να είναι μειωμένη κατά έναν μήνα, καθώς αρκετές τράπεζες έχουν ήδη κάνει προεργασία.

Αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση μπορεί να γίνει ακόμη και μέσα στον Νοέμβριο. Αυτός, άλλωστε, είναι ο στόχος, προκειμένου το χρηματοδοτικό εργαλείο να είναι ενεργό από τον πρώτο μήνα του νέου έτους. Από το ρεπορτάζ της «ΥΧ» προκύπτει ότι και οι τέσσερις συστηματικές τράπεζες θα ανταποκριθούν, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και από κάποιες συνεταιριστικές.

Τα δάνεια, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα ξεκινούν από τα 10.000 ευρώ, θα έχουν χαμηλά επιτόκια και μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής. Εντούτοις, θα χορηγούνται με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια, και γι’ αυτό, όπως έχουν πει τραπεζικά στελέχη, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις –εφόσον έχουν εκκρεμότητες– προκειμένου να έχουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Λόγω της σημαντικής μόχλευσης που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το σύνολο των δανείων που θα χορηγηθούν δύναται να φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ.