Ταμείο Σταθεροποίησης Εισοδήματος για παραγωγούς πυρηνοκάρπων μέσω του ΠΑΑ

Αποζημίωση παραγωγού μόνο για το προϊόν που διακινείται μέσω της ομάδας/οργάνωσης στην οποία ανήκει

Με στόχο τη σταθεροποίηση του εισοδήματος των παραγωγών στον τομέα των πυρηνοκάρπων πρόκειται να ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα το Ταμείο Αλληλοβοήθειας, το οποίο σε πρώτη φάση θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, εγκρίθηκε το τεχνικό δελτίο του σχετικού Μέτρου 17.3 και βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας το εφαρμοστικό πλαίσιο. Ωστόσο, όπως διευκρινίζει ο ίδιος ο υπουργός, Γ. Γεωργαντάς, «η επιτυχία του εξαρτάται από τον βαθμό ανταπόκρισης και συμμετοχής των ομάδων/οργανώσεων παραγωγών του τομέα των πυρηνοκάρπων».

Όπως έγινε γνωστό από τον κ. Γεωργαντά, το Ταμείο καλύπτει, μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μείωση εισοδήματος άνω του 20% του μέσου ετήσιου εισοδήματος του γεωργού τα προηγούμενα τρία χρόνια, ή του μέσου τριετούς εισοδήματός του που υπολογίστηκε κατά τα προηγούμενα πέντε έτη. «Η απώλεια εισοδήματος και κατ’ επέκταση η αποζημίωση που λαμβάνει ο παραγωγός, αφορά μόνο το μέρος της παραγωγής την οποία διαθέτει προς διακίνηση μέσω της ομάδας/οργάνωσης στην οποία ανήκει», διευκρινίζει.

Πυρηνόκαρπα

Υπενθυμίζεται ότι η πιλοτική εφαρμογή του Ταμείου Σταθεροποίησης Εισοδήματος παραγωγών (ή αλλιώς Ταμείου Αλληλοβοήθειας) έχει εισαχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020, με πόρους ύψους 9,5 εκατ. ευρώ από τη μεταβατική ΚΑΠ 2021-2022. Το ΥΠΑΑΤ επέλεξε ως πιλοτικό τον τομέα των πυρηνοκάρπων για τη στήριξη του εισοδήματος μέσω αυτού του Ταμείου. Το σκεπτικό του ΥΠΑΑΤ στηρίζεται σε τέσσερα σημεία:

1. Το δίχτυ ασφαλείας των άμεσων ενισχύσεων είναι αρκετά χαμηλό στον τομέα των φρούτων, οπότε χρειάζεται περαιτέρω προστασία, όσον αφορά τη μείωση του γεωργικού εισοδήματος.

2. Τα πυρηνόκαρπα είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους φρούτων στη χώρα και ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής τους, περίπου το 75%, εξάγεται σε τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα γεγονότα που συμβαίνουν στο εξωγενές περιβάλλον του τομέα να επηρεάζουν σημαντικά τις τιμές πώλησης και, κατά συνέπεια, το γεωργικό εισόδημα των παραγωγών.

3. Η διακύμανση του εισοδήματος δεν αφορά διαρθρωτικό πρόβλημα του τομέα, αλλά πτώση των τιμών των πυρηνοκάρπων από διάφορους εξωγενείς παράγοντες (π.χ. επιπτώσεις πανδημίας COVID-19, ρωσικό εμπάργκο, εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία κ.λπ.),

4. Ο τομέας των πυρηνοκάρπων είναι από τους πλέον οργανωμένους στη χώρα μας, με μεγάλες Οργανώσεις Παραγωγών και, ως εκ τούτου, αυξάνεται η δυνητική αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες της παρέμβασης αφορούν:

 Διοικητικές δαπάνες σύστασης και λειτουργίας του Ταμείου.

 Ποσά των αποζημιώσεων που καταβάλλει το Ταμείο προς τους αγρότες, ως οικονομική αποζημίωση.

 Τόκους από εμπορικά δάνεια που έχουν ληφθεί από το Ταμείο, με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την καταβολή της οικονομικής αποζημίωσης στα μέλη του, σε περίπτωση κρίσης.

✱ Ετήσιες πληρωμές προς το Ταμείο.

✱ Αρχικό κεφάλαιο του Ταμείου.