Τάσεις αύξησης του μεγέθους της αγοράς ψηφιακής γεωργίας

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακής γεωργίας εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μέσα σε έναν χρόνο από 5,6 δισ. δολάρια το 2020 σε 6,2 δισ. δολάρια το 2021, σημειώνοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 9,9%, σύμφωνα με έκθεση του ResearchAndMarkets. Σύμφωνα με την έκθεση, η κρίση του κορωνοϊού δημιούργησε αυξανόμενη ζήτηση για αγροδιατροφικά προϊόντα και μετατόπισε τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων. Επίσης, περιορίστηκε η διαθεσιμότητα των εργατών γης. Τα παραπάνω αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες της αύξησης του μεγέθους της αγοράς ψηφιακής γεωργίας.

Χαρτογράφηση χωραφιού

Το τμήμα χαρτογράφησης χωραφιού προβλέπεται να αυξηθεί με τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ του 2020 και του 2021. Η χαρτογράφηση πεδίου είναι ο πλέον προτιμώμενος και υιοθετημένος τρόπος ψηφιακής γεωργίας σήμερα, καθώς επιτρέπει στους αγρότες και τους καλλιεργητές να παρακολουθούν ολόκληρη την έκταση μέσω δορυφορικής απεικόνισης και να ρυθμίζουν τις διαδικασίες ανάλογα.

Η κατάσταση με τον κορωνοϊό αναμένεται να αυξήσει την υιοθέτηση του συστήματος χαρτογράφησης πεδίου, επειδή επιτρέπει στους αγρότες να ρυθμίζουν τις διαδικασίες της αγροτικής τους εκμετάλλευσης από απόσταση χωρίς να χρειάζονται περιττές διαδρομές. Επίσης, η Ασία αναμένεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη στην αγορά ψηφιακής γεωργίας κατά την περίοδο πρόβλεψης.