ΤechCamp Thessaloniki: Στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2020, με σκοπό να δώσει στις γυναίκες επιχειρηματίες τα εφόδια για να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε πράξη και να εξελίξουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις τους σε μία βιώσιμη επιχείρηση που θα μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα των κοινοτήτων εντός των οποίων δραστηριοποιούνται. Το πρόγραμμα είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Found.ation, της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Το τριήμερο «TechCamp Thessaloniki, Empowering Women Entrepreneurs» θα πραγματοποιηθεί στις 6 με 8 Σεπτεμβρίου και θα έχει τη μορφή μιας πρακτικής διαδικασίας επιτάχυνσης διαμέσου της συνεργασίας. Θα αποτελείται, επίσης, από συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών και εκπαιδευτικά εργαστήρια που οδηγούν σε καινοτόμες λύσεις για τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχουσες.