άρθρο του Παναγιώτη Θεοδώρου, επικεφαλής Τομέα Στρατηγικής και Ανάλυσης, Small Business Segment, Eurobank

Οι ισχυρές αντοχές που επέδειξε ο ελληνικός πρωτογενής τομέας από την έναρξη της πανδημίας, σύμφωνα και με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, δημιουργούν προσδοκίες, αλλά και ένα εύλογο βάρος ευθύνης για όλους εκείνους τους φορείς που μπορούν να συντελέσουν στο χτίσιμο της επόμενης μέρας.

Η σχεδόν απρόσκοπτη διατήρηση της παραγωγής και η ενίσχυση των εξαγωγών, ειδικά σε συγκεκριμένα προϊόντα και επιμέρους αγορές σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μαρτυρούν τη δυναμική του χώρου, η οποία τροφοδοτείται από καίριες κρατικές παρεμβάσεις, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς πόρους που εισρέουν και αναμένονται να εισρεύσουν και να αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας.

Η χάραξη στρατηγικής προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε ιδιωτική πρωτοβουλία είναι, σήμερα, περισσότερο επίκαιρη από ποτέ καθώς, στην post-Covid εποχή, συνιστά προαπαιτούμενο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων προγραμμάτων. Πόρων που αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάκαμψη του κλάδου με τη στροφή σε ένα παραγωγικό μοντέλο, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η στρατηγική και οι πόροι δεν αποτελούν από μόνοι τους, ωστόσο, συνταγή επιτυχίας.

Είναι γνωστό ότι ο αγροτικός, ένας τομέας της εγχώριας οικονομικής μας δραστηριότητας με μικρή σχετικά συμβολή στο ΑΕΠ, ο οποίος ωστόσο τροφοδοτεί μια ολόκληρη αλυσίδα κλάδων, αντιμετωπίζει συσσωρευμένα προβλήματα ακόμη και προ covid εποχής, ενώ με την έλευση και τη συνεχιζόμενη έξαρση της πανδημίας, έρχονται να προστεθούν σε αυτά και άλλες δυσλειτουργίες και αλυσιδωτές συνέπειες.

Η μεγάλη συγκέντρωση μικροεπαγγελματιών και επιχειρήσεων μικρού μεγέθους στον κλάδο, το χαμηλό αγροτικό εισόδημα, ο συχνός αποκλεισμός των αγροτών από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η έλλειψη εκσυγχρονισμού στα μέσα παραγωγής αποτελούν σταθερούς ανασχετικούς παράγοντες για την ανάπτυξή του, τη στιγμή που έρχονται να προστεθούν νέα προσκόμματα λόγω πανδημίας.

Χρειάζεται λοιπόν, πρωτίστως, νέο αίμα τόσο από άποψη εργατοδύναμης όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, ως πρώτη ύλη, γύρω από την οποία θα οικοδομηθούν και θα αποδώσουν με τον βέλτιστο τρόπο όλα τα μέτρα και οι εθνικές, πανευρωπαϊκές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την οχύρωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού κλάδου.

Η Eurobank, στον βαθμό που της αναλογεί και με πλήρη συνείδηση του αναπτυξιακού της ρόλου στην εγχώρια οικονομία, στέκεται σταθερά στο πλευρό του αγρότη, αποκτώντας ρόλο όχι μόνο χρηματοδότη, αλλά και επιχειρηματικού συμβούλου.

Για τον σκοπό αυτόν η Τράπεζα ανέπτυξε και υλοποιεί το πρόγραμμα Business Banking Αγροτικός Τομέας, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τραπεζικών και μη τραπεζικών προνομίων και υπηρεσιών, το οποίο κινείται σε δύο επίπεδα. Να στηρίξει τον αγρότη στα δύσκολα και να επανασχεδιάσει το αύριο της αγροτικής επιχείρησης για να βρεθεί έτοιμη απέναντι στις αναπτυξιακές προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές.

Η Eurobank σταθερά δίπλα στους αγρότες

Στην απροσδόκητη συγκυρία της πανδημίας, η Τράπεζα κινήθηκε έγκαιρα λαμβάνοντας μέτρα ουσιαστικής στήριξης των επιχειρήσεων -και δη των πιο ευάλωτων, όπως οι μικρομεσαίες και οι αγροτικές- ειδικά σχεδιασμένα με την επιδίωξη να αποτραπεί στο μέτρο του δυνατού η δημιουργία νέου χρέους και μακροπρόθεσμα να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την επόμενη ημέρα μια βιώσιμη ανάπτυξη. Αξιοποιώντας τόσο τους πόρους από τα ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα στήριξης, όσο και ίδια κεφάλαια, τεχνογνωσία και συμβουλευτική καθοδήγηση, η Eurobank προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης στον επαγγελματία αγρότη.

 Πρόσφατα ανακοινώθηκε η έναρξη διαδικασίας υποβολής προτάσεων από το τραπεζικό σύστημα για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Εγγυοδοσίας Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η Eurobank ήταν η πρώτη τράπεζα που υπέβαλε προτάσεις χρηματοδότησης πελατών της με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου μέσω της ΕΑΤ, ξεκινώντας ήδη από την πρώτη μέρα με αποστολή χιλιάδων αιτήσεων προς έγκριση για τις επιχειρήσεις πελάτες της, μεταξύ των οποίων και αγροτικών επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει για τους πελάτες της Eurobank και ως γέφυρα, μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα και το πολυαναμενόμενο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας EIF – Agri, για το οποίο η Eurobank έχει λάβει ήδη έγκριση για κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα έχει πιο αναπτυξιακή στόχευση, θα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αγροτική Παραγωγή και στην Αγροδιατροφή και θα παρέχει έως 80% εγγύηση σε αυτές τις χρηματοδοτήσεις, με άμεση επίδραση στο κόστος, αλλά και στις εξασφαλίσεις από τον πελάτη.

Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει το πρόγραμμα αναστολής (moratoria) των δόσεων των δανείων των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, μεταξύ των οποίων και πολλών αγροτικών επιχειρήσεων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» & 4.1.3. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»), ενώ σε λειτουργία έχει τεθεί, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η εφαρμογή υποβολής αιτημάτων πληρωμής για την υλοποίηση των νέων Σχεδίων Βελτίωσης. Η Eurobank έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που διασφαλίζει την προεξόφληση της επιδότησης και τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής μέχρι και 100%.

Ένα ανταγωνιστικό πακέτο προσφέρεται από την Eurobank και για επενδύσεις στην παραγωγή πράσινης ενέργειας μέσα από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της να συμβάλλει στην ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας που είναι συμβατή με τους στόχους για την πράσινη ανάπτυξη και ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση, η Τράπεζα έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης που προσφέρεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επένδυσης.

Η χρηματοδότηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω τοκοχρεολυτικού δανείου και leasing φωτοβολταϊκών συστημάτων, με δυνατότητα κάλυψης έως και 70% του συνολικού κόστους της επένδυσης και με ιδιαίτερη ευελιξία ως προς τις εξασφαλίσεις.

Για την απόκτηση ή ανανέωση Αγροτικού Εξοπλισμού, η Eurobank έχει συνάψει συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου, προσφέροντας εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα με προνομιακούς όρους και ευέλικτες διαδικασίες στους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο συνεργασίας της Eurobank με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία AFI για την παροχή μικροπιστώσεων μέσω της δράσης EaSI, ειδικά για τους νέους αγρότες, προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μικροπιστώσεις ύψους έως 12.500 ευρώ για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επενδύσεων χωρίς να ζητούνται εξασφαλίσεις, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα είναι εξασφαλισμένο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το πρόγραμμα αυτό δίνει ανάσα σε πολλούς επιχειρηματίες που τυπικά θα ήταν αποκλεισμένοι από τον χρηματοπιστωτικό δανεισμό.

Στόχος της Eurobank δεν είναι μόνο να παρέχει στήριξη στις δυσκολίες, αλλά και να ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την εξαγωγική δραστηριότητα των αγροτών, που προσφάτως μας έδωσε δείγματα ανοδικής τάσης. Ουσιαστική συμβολή στην κατεύθυνση αυτή έχουν τόσο η συμβουλευτική καθοδήγηση που παρέχουν εξειδικευμένα στελέχη της τράπεζας, όσο και οι αποκλειστικές διεθνείς συνεργασίες που αναπτύσσει, όπως η διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου Exportgate.gr για την επιχειρηματική δικτύωση και την ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας του αγρότη και του κάθε επιχειρηματία.