Τεχνητή επικονίαση για την αντικατάσταση των φυσικών επικονιαστών στην Αυστραλία

Μια ισραηλινή εταιρεία επιχειρεί να αντικαταστήσει τους φυσικούς επικονιαστές, όπως οι μέλισσες, με τεχνητούς μέσω της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα Future Farming, η εταιρεία ετοιμάζεται να ξεκινήσει εμπορικές επιτόπιες δοκιμές στην τεχνολογία τεχνητής επικονίασης σε οπωρώνες αμυγδάλου, που καλύπτουν δεκάδες εκτάρια στην αυστραλιανή πολιτεία Βικτώρια.

Αυτό ακολουθεί την υπογραφή συμφωνίας με έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς αμυγδάλου της Αυστραλίας. Οι δοκιμές πρόκειται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο, όταν οι αμυγδαλιές αρχίσουν να ανθίζουν.

Ρομποτικό σύστημα επικονίασης

Το σύστημα της εταιρείας θα ξεκινά με τη μηχανική συλλογή λουλουδιών, τον διαχωρισμό γύρης από ανθήρες και από άλλα μέρη λουλουδιών και την παραγωγή καθαρής γύρης. Η ιδιόκτητη μέθοδος της εταιρείας επιτρέπει τη διατήρηση καλών ποσοστών βιωσιμότητας της γύρης που είναι αποθηκευμένη για περισσότερο από ένα έτος.

Η καλύτερη γενετικά κατάλληλη γύρη εφαρμόζεται στα δέντρα-στόχους, χρησιμοποιώντας το ρομποτικό σύστημα επικονίασης της εταιρείας, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεχνολογιών για τη διασπορά της βέλτιστης δόσης γύρης στα λουλούδια-στόχους για αποτελεσματική επικονίαση. Οι μονάδες εφαρμογής μπορούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας και ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Είναι αναγκαίο να συλλογιστεί κανείς αν τεχνολογίες όπως οι παραπάνω ξεπερνούν τα όρια της φύσης και υπονομεύουν ζωντανούς οργανισμούς, τη στιγμή που κινδυνεύουν από τις ανθρώπινες διεργασίες. Θα ήταν, ίσως, πιο χρήσιμο η τεχνολογία να εφαρμοστεί στο χωράφι για την ορθολογική χρήση των χημικών, έτσι ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και, κατ’ επέκταση, ο κίνδυνος για την απώλεια των επικονιαστών, οι οποίοι με φυσικό τρόπο θα επιτελέσουν το έργο τους.