Οι τεχνολογίες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον των αγροτικών περιοχών

Η ψηφιοποίηση στη γεωργία πρέπει να υποστηρίξει την επέκταση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με νέες τεχνολογίες, να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους αγρότες και να διευκολύνει την είσοδο των αγροτικών προϊόντων σε νέες αγορές.

Επίσης, όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές, η ψηφιοποίηση πρέπει να ενδυναμώσει τις τοπικές κοινωνίες και τα συστήματα διακυβέρνησης προς όφελος των κατοίκων. Τα παραπάνω αφορούν τις απόψεις αγροτών, γεωργικών συμβούλων, ερευνητών και άλλων ενδιαφερομένων που συμμετείχαν στο φόρουμ του ευρωπαϊκού προγράμματος DESIRA, το οποίο διοργανώθηκε με στόχο να συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών.

Στο φόρουμ καταγράφηκε ότι οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με πολλές προκλήσεις, όπως η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές, οι περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης και η περιορισμένη ψηφιακή συνδεσιμότητα. Η ψηφιοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.

Κατευθυντήριες για τη βιώσιμη ψηφιοποίηση

Με τη συμβολή αγροτών, συμβούλων και όλων των συμμετεχόντων στο φόρουμ, δημιουργήθηκαν κατευθυντήριες αρχές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας στις αγροτικές περιοχές. Συγκεκριμένα, κατέγραψαν ότι χρειάζεται να:

✱ Εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν οι βασικές συνθήκες για την ψηφιοποίηση σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές.

✱ Διασφαλιστεί ότι θα ενταχθούν όλοι στην ψηφιακή εποχή, ώστε να μη μείνει κανείς πίσω.

✱ Αναπτυχθούν ψηφιακά οικοσυστήματα μέσω της προώθησης των ψηφιακών κόμβων και των Συστημάτων Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS).

✱ Αναπτυχθούν προσαρμόσιμα μοντέλα διακυβέρνησης, όπως επίσης και εργαλεία σχεδιασμού πολιτικής για την επίτευξη της ψηφιοποίησης.

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, 53 ειδικοί από 16 κράτη-μέλη και από τρεις χώρες εκτός Ευρώπης, παρείχαν τις απόψεις τους σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες που πρόκειται να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον των αγροτικών περιοχών και της γεωργίας.

Τα μεγάλα δεδομένα, οι αισθητήρες μαζί με τις δορυφορικές εικόνες και η τεχνητή νοημοσύνη ψηφίστηκαν από τους ειδικούς ως οι τρεις πρώτες τεχνολογίες που μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον των αγροτικών περιοχών με ποσοστό 59%, 52% και 44% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα αυτόνομα συστήματα, τις τεχνολογίες blockchain και 3D εκτυπώσεων, λιγότερο από το 1/3 των ειδικών εκτιμά ότι θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγροτικές περιοχές. Οι τεχνολογίες που καταγράφηκαν ως εκείνες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στις αγροτικές περιοχές, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μπορούν να διευρύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα, σε πληροφορίες και σε υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης. Να δημιουργήσουν νέους τρόπους εργασίας και να ενισχύσουν την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές. Η ψηφιοποίηση μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση στις μέχρι τώρα διαρθρωτικές διαφορές στην κοινωνία και να αντιστρέψει μερικές από τις «χρόνιες» αρνητικές τάσεις στην αγροτική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, μπορεί να καταστήσει τη γεωργία περισσότερο ελκυστική για αγρότες μικρότερης ηλικίας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανανέωση των γενεών, αλλά και τη δημιουργία αγροτικών επιχειρήσεων.

Η εισαγωγή νέων αγροτών θα έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, και την τόνωση της εισροής νέων κατοίκων στις αγροτικές περιοχές.