Οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή της επερχόμενης επισιτιστικής κρίσης

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και επηρεάζουν την αλυσίδα τροφίμων και την παροχή προϊόντων καταγράφει το ευρωπαϊκό έργο SmartAgriHubs. Συγκεκριμένα, ο πόλεμος στην Ουκρανία παράλληλα με την κρίση του κορωνοϊού, αλλά και τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού αναμένεται να συνεχίσουν να προκαλούν προβλήματα στους πόρους, στην ενέργεια και στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το έργο, η απάντηση στη λύση του προβλήματος είναι ήδη εδώ: η ψηφιοποίηση του αγροτικού τομέα.

Για να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να υιοθετηθούν πιο βιώσιμες τεχνολογικές λύσεις, με την ψηφιοποίηση να μην έχει ως σκοπό την αντικατάσταση του αγρότη, αλλά τη συμβολή στην παραγωγική διαδικασία και την αντιμετώπιση προβλημάτων στον αγροδιατροφικό τομέα. Ήδη, από σήμερα μέσω της χρήσης της μπορεί να:

1. Μειώσει τη χρήση πόρων που γίνονται όλο και πιο σπάνιοι και ακριβότεροι, όπως το νερό και τα λιπάσματα.

2. Μειώσει ή να αποφύγει τις απώλειες που οφείλονται σε ανθρώπινα λάθη.

3. Βοηθήσει στην πρόβλεψη και στην καταπολέμηση των ξαφνικών αλλαγών του καιρού.

Τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι ίδιοι οι αγρότες θα πρέπει να αρχίσουν να επενδύουν στην ψηφιοποίηση των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων ως μία επένδυση για το μέλλον τους και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα. Μια καλά σχεδιασμένη και συνεπής επένδυση σε καινοτομίες στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας θα ήταν επωφελής όχι μόνο για τους μεμονωμένους αγρότες, αλλά και για το σύνολο της αγροτικής κοινωνίας.