Θέμα ημερών η νέα πρόσκληση για τη μείωση της νιτρορύπανσης

Πώς διαμορφώνεται το ύψος ενίσχυσης ανά έτος για την κάθε καλλιεργητική ομάδα
17.06.2024
4' διάβασμα
thema-imeron-i-nea-prosklisi-gia-ti-meiosi-tis-nitrorypansis-323782

Ανοίγει τον δρόμο για την επικείμενη νέα πρόσκληση, ύψους 100 εκατ. ευρώ, της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022, η υπογραφή της υπουργικής απόφασης, με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της δράσης.

Με διετείς δεσμεύσεις (2024 και 2025), οι δικαιούχοι της δράσης υποχρεούνται να εφαρμόσουν μία από τις παρακάτω ειδικές δεσμεύσεις ή και συνδυασμό δύο εξ αυτών. Σε κάθε αγροτεμάχιο, εφαρμόζεται μία συγκεκριμένη δέσμευση και για τα δύο έτη.

Αγρανάπαυση (Δέσμευση Α)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αγρανάπαυσης. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης. Για τους δικαιούχους της δέσμευσης με υπό αγρανάπαυση αγροτεμάχια με κλίση μεγαλύτερη του 8%, στο ύψος ενίσχυσης προστίθεται ενίσχυση ύψους 7 ευρώ/στρέμμα/έτος και μέχρι του ορίου των 60 ευρώ/στρέμμα/έτος, για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους των φυτών εδαφοκάλυψης.

Τα ύψη ενίσχυσης στο πλαίσιο της δέσμευσης διαμορφώνονται για:

✱ Τον αραβόσιτο, στα 43,5 ευρώ/στρ./έτος σε Μακεδονία – Θράκη, 45,1 ευρώ σε Θεσσαλία, 53,4 ευρώ σε Ήπειρο, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα και 50,2 ευρώ/στρ./έτος σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου και Κρήτη.

 Για το βαμβάκι και τα υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά, το ύψος ενίσχυσης ορίζεται στα 60 ευρώ/στρ./έτος.

Αμειψισπορά (Δέσμευση Β)

Στο πλαίσιο της δέσμευσης ενισχύεται η έκταση με τις επιλέξιμες καλλιέργειες, προσαυξημένη κατά την έκταση της αμειψισποράς. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων της μίας επιλέξιμων καλλιεργειών με διαφορετικό ύψος ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης υπολογίζεται με αναλογικό τρόπο στο σύνολο της ενταγμένης έκτασης.

Το ύψος ενίσχυσης ορίζεται για:

✱ Τον αραβόσιτο στα 29,2 ευρώ/στρ./έτος σε Μακεδονία – Θράκη, 30,8 ευρώ σε Θεσσαλία, 39 ευρώ σε Ήπειρο, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα, και 35,8 ευρώ σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου και Κρήτη.

 Τα υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά στα 60 ευρώ/στρ./έτος.

✱ Το βαμβάκι στα 60 ευρώ/στρ./έτος σε Μακεδονία – Θράκη, 51,5 ευρώ σε Θεσσαλία, 55,4 ευρώ σε Ήπειρο, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα και 60 ευρώ/στρ./έτος σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου και Κρήτη.

 Τον ηλίανθο στα 31,7 ευρώ/στρ./έτος σε Μακεδονία – Θράκη, 31,6 ευρώ σε Θεσσαλία, 32 ευρώ σε Ήπειρο, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα και 32,2 ευρώ σε Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου και Κρήτη.

Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες (Δέσμευση Γ)

Τα ύψη ενίσχυσης για τη δέσμευση Γ διαμορφώνονται μαζί με το κόστος συναλλαγής (κατάρτιση ΣΔΕ) για:

 Τα εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά) στα 27,2 ευρώ/στρ./έτος.

 Την ελιά (βρώσιμη ελαιοποιήσιμη και διπλής κατεύθυνσης) στα 45,2 ευρώ/στρ./έτος.

 Τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά) στα 31,7 ευρώ/στρ/έτος.

✱ Τα μηλοειδή (μηλιά, αχλαδιά) στα 18,8 ευρώ/στρ/έτος.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις ενισχύονται με επιπλέον ποσό, το οποίο δεν υπερβαίνει τα 2,4 ευρώ/στρ., για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους, για το κάθε ένα από τα δύο έτη εφαρμογής. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη τόσο για το κόστος των εργαστηριακών αναλύσεων όσο και για το κόστος κατάρτισης ΣΔΕ.

Η προσκόμιση των παραστατικών για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους του επιβλέποντος γεωπόνου είναι υποχρεωτική για την κατ’ έτος καταβολή του κόστους συναλλαγής.