Στο Thessaloniki Summit 2017 η Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Στο Thessaloniki Summit 2017 η Αμερικανική Γεωργική Σχολή
-Διαφήμιση-
Στο πλαίσιο του Thessaloniki Summit 2017 (5 – 6 Οκτωβρίου) το Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμμάτων και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, διοργανώνουν εκδήλωση σχετικά με την αγροτική οικονομία. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου, στην αίθουσα «Φίλιππος» του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης».

Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι: «Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσα από τα αναπτυξιακά προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (EU FUNDING OPPORTUNITIES FOR COMPANIES OF AGRIFOOD SECTOR VIA DEVELOPMENT PROGRAMS OF THE REGION OF CENTRAL MACEDONIA). Απευθύνεται σε όλους όσους δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον αγροδιατροφικό κλάδο. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, τόσο οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες όσο και πρωτοβουλίες της ΠΚΜ που διευκολύνουν αυτούς που ασχολούνται με τον κλάδο. Επιπρόσθετα θα αναλυθούν, από στελέχη και συνεργάτες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, οι προκλήσεις καινοτομίας στον κλάδο των τροφίμων καθώς και οι σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές όπως οι θερμοκοιτίδες τροφίμων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

15:00 Ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι για επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεοφάνης Παπάς.

15:15 Υποστηρίζοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον αγροδιατροφικό τομέα. Προϊστάμενος διεύθυνσης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

15:30 Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων τροφίμων – Σύγχρονες τάσεις και καλές πρακτικές. Διευθυντής Γραφείου Στρατηγικών Προγραμμάτων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος

15:45 Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις καινοτομίας στη βιομηχανία τροφίμων. Global Research and Innovation Manager, Associate Principal Scientist, Κέλυ Φουρτούνη

16:00 Στρογγυλή Τράπεζα

-Διαφήμιση-