Με τηλεμετρία η άρδευση στην Κωπαΐδα

Η αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού των υποδομών για την καλύτερη διαχείριση των υδάτων αποτελεί ένα σοβαρό ζήτημα για τους αγρότες της περιφέρειας. Πρόσφατα, η περιφερειακή διοίκηση Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ενός έργου για την εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και των υποδομών άρδευσης.

Ο προϋπολογισμός του έργου θα φθάσει τα 2,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της περιφέρειας, η υποδομή αυτή αφορά ένα κέντρο ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Μέσα από έναν ηλεκτρονικό πίνακα, θα ελέγχεται η στάθμη των ποταμών, των λιμνών και των φραγμάτων, ώστε σε ρεαλιστικό χρόνο να ρυθμίζονται και τα συστήματα άρδευσης του κάμπου της Κωπαΐδας. Μεταξύ άλλων, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται αναβάθμιση των αντλιοστασίων με νέα σύγχρονα αντλιοστάσια και εξοπλισμό. Επίσης, εκτιμούν ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα είναι σημαντικό, λόγω της ορθής διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της περιοχής, ενισχυόμενο από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Η μέχρι τώρα εικόνα που παρουσιάζεται στην περιοχή αυτή δεν είναι και η καλύτερη, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού.

Η αναγκαιότητα της εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον τομέα της άρδευσης θα συμβάλει σημαντικά και στη διασφάλιση των καλλιεργειών από τις πλημμύρες. Το σημαντικότερο είναι ότι η χρήση του νερού θα πρέπει να γίνεται με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής, που σήμερα είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Επίσης, η έλλειψή του, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, που οι αρδευτικές ανάγκες είναι μεγάλες, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στον προγραμματισμό των καλλιεργειών για τους παραγωγούς της περιοχής.