Τμήμα Κτηνιατρικής διεκδικεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Κτηνιατρικής διεκδικεί το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δυο αποφάσεις του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης επιδιώκουν να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της Σχολής Επιστημών Υγείας στην Αλεξανδρούπολη, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του Δημοκριτείου και ενισχύοντας παράλληλα την εξωστρέφεια του ακριτικού Πανεπιστημίου των 30.000 φοιτητών. Η Σύγκλητος υιοθέτησε την πρόταση της Ιατρικής και αποφάσισε τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

«Εάν πρέπει να δημιουργηθεί μία νέα Κτηνιατρική Σχολή στην Ευρώπη, αυτό το σημείο είναι ο Έβρος. Στην πανεπιστημιούπολη του Τμήματος Ιατρικής υπάρχει ο χώρος και μόλις ολοκληρωθεί, σε διάστημα ενός έτους, η 4η φάση της Ιατρικής, μπορούν να φιλοξενηθούν τα θεωρητικά μαθήματα της Κτηνιατρικής. Επιπλέον, με τα Τμήματα Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και μελλοντικά Κτηνιατρικής στην Αλεξανδρούπολη και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ορεστιάδα, θα δημιουργηθεί ένας σοβαρός μοχλός αγροτικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης που θα θωρακίσει την πύλη εισόδου ζωονόσων στην Ελλάδα και την Ευρώπη» αιτιολογεί ο Καθηγητής Χειρουργικής, Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, τονίζοντας ότι το Πανεπιστήμιο οφείλει να σχεδιάζει το μέλλον του και να διεκδικεί. Προσθέτει ότι, λόγω των ζωονόσων, οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου είναι μεγάλες στον Έβρο, φτάνοντας σε κάποιες περιοχές το 95%.

Επιχειρήματα

Ανάμεσα στα επιχειρήματα που προβάλλει η Ιατρική για να διεκδικήσει την ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής είναι και το ότι η γεωγραφική περιοχή του Έβρου και γενικότερα η Θράκη είναι από τις περιοχές με το μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης νέων κι ενεργών κατοίκων. Επίσης, σημειώνεται ότι δεν διαφαίνονται άμεσα αναπτυξιακά προγράμματα. Τονίζεται ότι καθίσταται επιβεβλημένη ανάγκη η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, με το επιπλέον επιχείρημα ότι «ο νομός διαθέτει ιδανική μορφολογία εδάφους και εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας», ενώ παράλληλα υπάρχει μεγάλη παράδοση στην κτηνοτροφία.

Αρωγοί

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα χρειαστεί την αρωγή και συμπαράσταση των Κτηνιατρικών Σχολών της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Επίσης, ως συνοδοιπόροι στην διεκδίκηση καλό είναι να σταθούν τόσο η αυτοδιοίκηση όσο επίσης οι οικονομικοί και παραγωγικοί φορείς της Θράκης.