Το Κοινοβούλιο για την ορθή χρήση λιπασμάτων

Το Κοινοβούλιο για την ορθή χρήση λιπασμάτων

Την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ληφθούν νομοθετικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος από τη χρήση λιπασμάτων, ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε σχετικό Ψήφισμα, το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος συγκαταλέγεται στους πρωταρχικούς στόχους της ΕΕ για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού, σημειώνοντας ότι το θέμα σχετίζεται στενά με τη γεωργία και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Το σχετικό Ψήφισμα σημειώνει τον άμεσο δεσμό μεταξύ του περιβάλλοντος και των αγροτών, τονίζοντας ότι οι πρακτικές καλλιέργειας που εφαρμόζουν πρέπει να συνάδουν με τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο παρελθόν οι γεωργοί χρησιμοποιούσαν φυσικά προϊόντα για να λιπάνουν το έδαφος και ότι, δυστυχώς, τα σημερινά λιπάσματα μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον» το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία, που θα αντιμετωπίζει την προστασία του περιβάλλοντος και τα οργανικά λιπάσματα ως δύο πτυχές του ίδιου ζητήματος. Συγκεκριμένα, ζητά τη θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων για τα οργανικά λιπάσματα, προκειμένου η γεωργική δραστηριότητα –όπως σημειώνει- να έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

Ν. Φραγκούλη