Τράπεζα Πειραιώς: Το στοίχημα της ηλικιακής ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού

Πώς θα διευκολυνθεί η επιστροφή των νέων στην ύπαιθρο

του Αλέξη Πολυτάκη, Director Αγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς

Ένα από τα διαχρονικά και σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η συστηματική μείωση του ενεργού αγροτικού πληθυσμού. Η γήρανση των Ευρωπαίων αγροτών αποτελεί πρόβλημα με δυσμενείς συνέπειες σε πολλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των νέων σε ηλικία αγροτών έως 35 ετών στην ΕΕ δεν ξεπερνάει το 5,1%. Στην Ελλάδα, η κατάσταση φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο δύσκολη, με το αντίστοιχο ποσοστό να κυμαίνεται στο 3,7%.

Τα δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με την αύξηση των επισιτιστικών απαιτήσεων τα επόμενα χρόνια, δημιουργούν νέες συνθήκες, οι οποίες μπορούν υπό προϋποθέσεις να διαμορφώσουν τον νέο οδικό χάρτη των παρεμβάσεων, μέσω των κοινοτικών, αλλά και εθνικών πολιτικών.

Σκοπός αυτών είναι η ύπαιθρος και η περιφερειακή ανάπτυξη να αποτελέσουν ένα προνομιακό πεδίο απασχόλησης νέων ανθρώπων, σε όλα τα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας.

Ήδη, σε χώρες της Ευρώπης –λιγότερο ακόμα στη χώρα μας– καταγράφεται το φαινόμενο μιας αστικής εξόδου, με ανθρώπους που πλέον (και λόγω των σημερινών τεχνολογικών δυνατοτήτων, όπως η απομακρυσμένη εργασία, των δικτύων επικοινωνίας και μεταφορών, κ.λπ.) επιλέγουν την αντίστροφη πορεία, δηλαδή από το άστυ προς την ύπαιθρο.

Βέβαια, παρά τις οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί πλέον να αναπτυχθούν στην ύπαιθρο, όπως οι γαστρονομικές και ξενοδοχειακές απασχολήσεις, οι κατασκευές κ.ά., κυρίαρχη θα είναι πάντα η σχετιζόμενη με την αγροτική οικονομία, την αγροδιατροφή και την παραγωγική διαδικασία, αλλά και οι σχετικές με τον πρωτογενή τομέα υπηρεσίες.

Αντιστρέφοντας την εγκατάλειψη της υπαίθρου

Κι αυτό, ίσως είναι μια απάντηση στο δυσάρεστο φαινόμενο της εγκατάλειψης της υπαίθρου, όπως το βιώνουν οι κοινωνίες μας σήμερα. Μια απάντηση, που θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη μέσα από συγκεκριμένες παραμέτρους, που θα πρέπει να σχεδιαστούν, έτσι ώστε να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση και θα στοχεύουν:

α) Στην αύξηση της παραγωγικότητας (π.χ. με καλλιεργητική χρήση και ένταξη στην παραγωγική διαδικασία νέων καλλιεργειών σε εγκαταλειμμένες ή/και νέες γαίες).

β) Στην προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και στην ενσωμάτωση της καινοτομίας, αλλά και στον μέγιστο βαθμό υιοθέτησης καλών πρακτικών.

Δύσκολα στοιχήματα, αλλά ταιριαστά για νέους ανθρώπους με όραμα και δυναμισμό, όπως οι χιλιάδες νέοι άνθρωποι που εντάσσονται στα προγράμματα νέων αγροτών και όχι μόνο. Σε αυτή την προσπάθεια δεν είναι μόνοι τους, έχουν συμμάχους και σίγουρα ένας τέτοιος είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Πυλώνας στήριξης

Η Τράπεζα Πειραιώς, χρόνια τώρα αποτελεί βασικό πυλώνα χρηματοδοτικής στήριξης και των νέων αγροτών. Στηρίζει και κάθε νέα τεχνολογία εφαρμογής, που δημιουργεί τις συνθήκες βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, τόσο με όρους κόστους παραγωγής, όσο και με όρους βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω ότι, πρόσφατα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην προσφορά 5.000 δωρεάν συνδρομών εξάμηνης διάρκειας συστημάτων ευφυούς γεωργίας gaiasense 1, της εταιρείας NEUROPUBLIC, αποδεικνύοντας στην πράξη το συστηματικό ενδιαφέρον της για αυτές τις εξελίξεις.

Επίσης, στέκεται δίπλα στους νέους ανθρώπους, που εντάσσονται στον αγροτικό τομέα. Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, τους προσφέρει κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την κάλυψη των δαπανών τους, τόσο κατά την αρχική τους εγκατάσταση, όσο και για τη δημιουργία σύγχρονων εκμεταλλεύσεων, συνδυάζοντας όλα αυτά με τη συμβουλευτική, που πρέπει να συνοδεύει τις σύγχρονες χρηματοδοτικές υπηρεσίες.