Οι τρεις τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα στις αγροτικές περιοχές και τη γεωργία

Ηρθαν για να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα σήμερα, να δημιουργήσουν ευκαιρίες και να συμβάλουν στη βελτίωση των αγροτικών περιοχών και της γεωργίας. Ο λόγος για τις ψηφιακές τεχνολογίες, και πιο συγκεκριμένα για τα μεγάλα δεδομένα, τους αισθητήρες και τις δορυφορικές εικόνες και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτές είναι οι τεχνολογίες που καταγράφηκαν από ειδικούς ως εκείνες που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στις αγροτικές περιοχές και στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου DESIRA, 53 ειδικοί από 16 κράτη-μέλη και από τρεις χώρες εκτός Ευρώπης παρείχαν τις απόψεις τους σχετικά με τις ψηφιακές τεχνολογίες που πρόκειται να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέλλον των αγροτικών περιοχών και της γεωργίας. Ο λόγος της καταγραφής αυτής ήταν για να συμβάλουν οι ειδικοί στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για τις Αγροτικές Περιοχές.

Με την ψηφιοποίηση να είναι ήδη μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στη γεωργία και στη ζωή των πολιτών της υπαίθρου σε όλη την Ευρώπη, οι ειδικοί κατηγοριοποίησαν τις τεχνολογίες με βάση τις δυνατότητες που παρέχουν, έτσι ώστε να διευκολύνουν την αγροτική ανάπτυξη μέχρι το 2040.

Τα μεγάλα δεδομένα, οι αισθητήρες μαζί με τις δορυφορικές εικόνες και η τεχνητή νοημοσύνη ψηφίστηκαν από τους ειδικούς ως οι τρεις πρώτες τεχνολογίες που μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον των αγροτικών περιοχών με ποσοστό 59%, 52% και 44% αντίστοιχα. Όσον αφορά τα αυτόνομα συστήματα, τις τεχνολογίες blockchain και 3D εκτυπώσεων, λιγότερο από το 1/3 των ειδικών εκτιμά ότι αυτές οι τεχνολογίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις αγροτικές περιοχές.

Ευκαιρίες από τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Οι τεχνολογίες που καταγράφηκαν ως εκείνες που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στις αγροτικές περιοχές, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, μπορούν να διευρύνουν την πρόσβαση σε δεδομένα, πληροφορίες και υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, να δημιουργήσουν νέους τρόπους εργασίας και να ενισχύσουν την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στις αγροτικές περιοχές.

Η ψηφιοποίηση μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει ως αντιστάθμιση ενάντια στις μέχρι τώρα διαρθρωτικές διαφορές στην κοινωνία και να αντιστρέψει μερικές από τις «χρόνιες» αρνητικές τάσεις στην αγροτική ανάπτυξη. Για παράδειγμα, μπορεί να καταστήσει τη γεωργία περισσότερο ελκυστική για αγρότες μικρότερης ηλικίας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανανέωση των γενεών, αλλά και τη δημιουργία αγροτικών επιχειρήσεων. Η εισαγωγή νέων αγροτών θα έχει ως αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, και την τόνωση της εισροής νέων κατοίκων στις αγροτικές περιοχές.

Κίνδυνοι από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών

Εκτός από τα πλεονεκτήματα, οι ειδικοί κατέγραψαν και τα ρίσκα από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στις αγροτικές περιοχές. Συγκεκριμένα, τόνισαν ότι οι ορατοί κίνδυνοι σχετίζονται με ζητήματα γύρω από την ψηφιακή υποδομή και τη συνδεσιμότητα στις αγροτικές περιοχές.

Συνήθως, στις αγροτικές περιοχές υπάρχει λιγότερη κάλυψη από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και βραδύτερες ευρυζωνικές συνδέσεις στο διαδίκτυο σε σύγκριση με τα αστικά κέντρα. Οι κρυφοί κίνδυνοι συνδέονται κυρίως με την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων και ορισμένους τύπους αποκλεισμού. Η χρήση και οι δεξιότητες στις ψηφιακές τεχνολογίες παραμένουν σχετικά χαμηλές στις αγροτικές περιοχές.

Οι τεχνολογίες που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν
το μέλλον των αγροτικών περιοχών το 2040

Πηγή: desira2020.eu

Υποστήριξη της εφαρμογής των τεχνολογιών

Οι ειδικοί, θέλοντας να βοηθήσουν στη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική των Αγροτικών Περιοχών, κατέγραψαν ένα σύνολο αρχών που καθοδηγούν και υποστηρίζουν τη μελλοντική ανάπτυξη και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές:

✱ Δημιουργία βασικών προϋποθέσεων για την ψηφιοποίηση, όπως υποδομές και δεξιότητες.

✱ Η ψηφιοποίηση να τοποθετηθεί στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης.

✱ Προσαρμογή της ψηφιοποίησης σε διαφορετικά περιβάλλοντα μέσω της συνεργασίας με τοπικούς ενδιαφερόμενους.

✱ Ψηφιακή ένταξη όλων των πολιτών για να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση και η απομόνωση.

✱ Ανάπτυξη τοπικών ψηφιακών οικοσυστημάτων που υποστηρίζονται από φορείς που συνδέουν τις τοπικές ανάγκες με τις ψηφιακές γνώσεις.

✱ Ανάπτυξη προσαρμοστικών μοντέλων διακυβέρνησης που εμπλέκουν την επιστήμη και την καινοτομία με τους φορείς χάραξης πολιτικής και την κοινωνία των πολιτών.

✱ Σχεδιασμός εργαλείων πολιτικής που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες στην ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσεων ψηφιοποίησης.