Οι τρεις τεχνολογίες που θα συμβάλουν στην ψηφιοποίηση της πτηνοτροφίας

Τις τεχνολογίες εκείνες που προβλέπεται να δώσουν ώθηση στον τομέα της πτηνοτροφίας το επόμενο διάστημα, αυξάνοντας την παραγωγή και βελτιστοποιώντας τις συνθήκες εκτροφής, καταγράφει η ιστοσελίδα Wattpoultry. Τρισδιάστατες κάμερες, μηχανική μάθηση και αυτοματισμοί είναι τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στην καλύτερη λειτουργία των πτηνοτροφείων δημιουργώντας λύσεις στις προκλήσεις της εκτροφής πουλερικών.

Τεχνολογία 3D κάμερας για τη μέτρηση του βάρους

Μια νέα λύση για τη μέτρηση του βάρους των πουλερικών είναι αυτή της τεχνολογίας της τρισδιάστατης κάμερας για την καταγραφή τόσο του σχήματος, όσο και του όγκου των πτηνών. Η μέτρηση που προσφέρει το συγκεκριμένο σύστημα επιτρέπει πιο ακριβείς εκτιμήσεις του μέσου όρου και της ομοιομορφίας του κοπαδιού.

Μηχανική όραση για την παρακολούθηση των πτηνών

Την πιο εύκολη παρακολούθηση της υγείας των πτηνών μέσω της σωστής κατανομής τους στο πτηνοτροφείο υπόσχεται η τεχνολογία μηχανικής όρασης, μέσω της οποίας ο πτηνοτρόφος μπορεί να ελέγχει τον τρόπο κατανομής των πουλερικών στα σημεία σίτισης και ανάπαυσης.

Αυτοματισμοί

Ένα αυτόνομο ρομπότ που κινείται μέσα στο πτηνοτροφείο χωρίς να ενοχλεί τα πουλερικά είναι η τρίτη πρόταση τεχνολογίας που αναμένεται να συμβάλει στην ψηφιοποίηση του συγκεκριμένου τομέα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα. Το ρομποτικό σύστημα είναι προγραμματισμένο να αλληλεπιδρά με τα κοτόπουλα και να καταγράφει την κατάσταση της υγείας τους.