Τρικάλα: Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου ετοιμάζουν στον Κάμπο

Το Επιμελητήριο Τρικάλων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενώνουν τις δυνάμεις τους και ενεργοποιούνται στην κατεύθυνση αλλαγής του καλλιεργητικού μοντέλου του θεσσαλικού κάμπου.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Βασίλης Γιαγιάκος, είχε σειρά επαφών με καθηγητές της Σχολής Γεωπονικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στους οποίους κατέθεσε την τεκμηριωμένη πρόταση του Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη των δενδρωδών καλλιεργειών. Η εν λόγω πρόταση επικαιροποιήθηκε και θα αποτελέσει καλή πρακτική για την ανάπτυξη και άλλων καλλιεργειών, όπως η λαχανοκομία, τα αρωματικά φυτά κ.ά.

Ακολούθως, ο κ. Γιαγιάκος μαζί με τους καθηγητές θα συναντηθούν με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, ο οποίος στηρίζει την πρωτοβουλία για τον από κοινού καθορισμό του οδικού χάρτη υλοποίησης της δράσης, καθώς και με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Γεωργαντά.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαγιάκο, «στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της αναδιάρθρωσης της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή, μέσω της παραγωγής και διάθεσης ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, που δίνουν ικανοποιητικό και ελκυστικό εισόδημα στον παραγωγό μέσω της αγοράς και δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες απασχόλησης».

Όπως εξηγεί, «πρώτο βήμα στην προσπάθεια είναι η δημιουργία Ομάδας Παραγωγών Τρικάλων, με συνολική έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων, και η ένταξή της στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με το προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα».

Στην πρότυπη καλλιεργητική έκταση, θα δραστηριοποιείται καθετοποιημένη δομή (παραγωγή, διαλογή, τυποποίηση/συσκευασία, συντήρηση και προώθηση).  Παράλληλα, με τη συνεργασία των πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων θα διεξάγεται συνεχής έρευνα για την ανάπτυξη των δενδροκαλλιεργειών και θα παρέχεται εκπαίδευση στους καλλιεργητές.