7 τρόποι ενίσχυσης της εφαρμογής της ευφυούς γεωργίας στην Ευρώπη

Ο φόβος της αρχικής επένδυσης και η ανεπάρκεια γνώσης φαίνεται να είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι αγρότες δεν μεταβαίνουν στη χρήση συστημάτων ευφυούς γεωργίας και ψηφιακής αναβάθμισης των εκμεταλλεύσεών τους. Επίσης, η χρήση των διαθέσιμων εργαλείων πολλές φορές αποδεικνύεται δύσκολη για τον αγρότη ο οποίος επιζητεί εύχρηστα εργαλεία προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκμετάλλευσής του. Η EIP-AGRI θέλοντας να βοηθήσει στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων δημοσίευσε εφτά πρακτικούς τρόπους που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στις εκμεταλλεύσεις της Ευρώπης.

Τρόποι ενίσχυσης

Οι παραγωγοί πρέπει πρώτον να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη εργαλείων ευφυούς γεωργίας ώστε τα εργαλεία αυτά να διαμορφωθούν με βάση τις πραγματικές ανάγκες των καλλιεργειών τους. Αυτός είναι ο τρόπος για να εξασφαλίσουν οφέλη όπως η βελτίωση της παραγωγικότητας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας αλλά και το επιπλέον κέρδος. Ένα, όμως, από τα πιο σημαντικά βήματα, σύμφωνα με την EIP-AGRI είναι η κατάρτιση των αγροτών σε θέματα ευφυούς γεωργίας. Η απόκτηση γνώσης, τόσο μέσω σεμιναρίων όσο κυρίως μέσω της επίδειξης των τεχνολογιών αυτών από εκμεταλλεύσεις που τα χρησιμοποιούν ήδη. Το δεύτερο βήμα σύμφωνα με την EIP-AGRI είναι η υποστήριξη των αγροτών από τους αγροτικούς συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των αγροτών σχετικά με τις πρακτικές της ευφυούς γεωργίας. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων με ιδιαίτερη έμφαση στα κόστη και τα οφέλη.
Σύμφωνα με την EIP-AGRI το τρίτο βήμα είναι η ανάπτυξη εργαλείων που θα λαμβάνουν υπόψη τις γεωγραφικές περιοχές και την κοινωνικοοικονομική μεταβλητότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, δίνοντας μία εκτίμηση για τα πιθανά οφέλη και κέρδη από τη χρήση ευφυούς γεωργίας. Τα εργαλεία αυτά, εκτιμούν οι ειδικοί της EIP-AGRI, θα βοηθήσουν τους αγρότες να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την επένδυση στις νέες τεχνολογίες, καθώς είναι πολλοί εκείνοι που αποφεύγουν την επένδυση λόγω της απουσίας αποτελεσμάτων.
Τέταρτον ένα ζήτημα που απασχολεί τους αγρότες είναι ο τρόπος χρήσης των δεδομένων που παράγονται από τα συστήματα ευφυούς γεωργίας και αφορούν τις δικές τους καλλιέργειες. Η EIP-AGRI τονίζει πως οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίσουν τη χρήση των δεδομένων αυτών ενημερώνοντας τους αγρότες.
Πέμπτον, απαιτείται περισσότερη εφαρμοσμένη έρευνα, στην οποία θα συμμετέχουν αγρότες, σύμβουλοι και εταίροι της αλυσίδας εφοδιασμού. Η σχετική έρευνα πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση συστημάτων που να καλύπτει κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και τεχνικές πτυχές.

Έκτον, οι συνεταιρισμοί πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην καινοτομία και στην έρευνα σχετικά με τα συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και τη δημιουργία τεχνικών λύσεων στα τρέχοντα προβλήματα. Οι συνολικές τεχνικές λύσεις πρέπει να γίνουν πιο έξυπνες και να ενσωματωθούν στα συστήματα διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να στηρίξουν τους αγρότες στη λήψη αποφάσεων. Η προστιθέμενη αξία αυτών των λύσεων πρέπει να δοκιμαστεί, να επικυρωθεί και να αποδειχθεί στην πράξη σε εμπορικές εκμεταλλεύσεις που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές καλλιέργειες και γεωγραφικές περιοχές.

Τέλος, η EIP-AGRI επισημαίνει πως απαιτούνται νέα επιχειρηματικά μοντέλα διαχείρισης δεδομένων τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγεται από τις ανοιχτές πηγές.